Poolen på Ocean Beach Club Cypern - Ving

Vårt hållbarhetsarbete

På hotellen

Vårt hållbarhetsarbete på hotellen

Som så mycket annat innebär resande påverkan på miljön som utsläpp av växthusgaser, därför engagerar vi oss starkt i dessa frågor och har gjort det sedan 90-talet då vi tillsatte vårt första miljöråd. Våra Sunwing Family Resorts var först i Europa med att få EU:s miljömärkning EU-Ecolabel. Idag arbetar vi utifrån Travelifes riktlinjer för alla våra egna koncepthotell.

Våra mål

2025: Samtliga av våra egna hotell ska använda förnybar el.
Före 2040: Nettonollutsläpp från alla våra egna hotell. Samtliga hotell som vi säljer ska drivas på förnybar el.

Blad

Miljöklausul i alla hotellkontrakt

Utöver Travelife har vi en miljöklausul i de hotellkontrakt som alla hotellägare undertecknar. Därmed skriver hotellägaren under på att arbeta enligt ett antal grundläggande miljökrav som har till mål att minska energi-, vatten- och kemikalieförbrukningen samt begränsa mängden avfall. Uppföljning sker varje år i samband med att kontraktet förlängs. De hotell som inte lever upp till, eller bryter mot klausulen, har vi rätt att avbryta samarbetet med.

Minskad användning av plast

Vi vill minska nedskräpningen av plast. Företagets mål är att sluta använda engångsartiklar i plast och istället ha bytt ut dem mot bättre alternativ under 2023 på våra egna flyg och hotell. Initiativet, som påbörjades redan 2017, har bidragit till en avsevärd minskning av plastartiklar i hela vår verksamhet.

Travel with Care

Travel with Care - vår hållbarhetsstrategi

Vår vision är att bli marknadsledande i Norden när det gäller hållbarhet inom semesterresor med flyg. Genom en rad initiativ ska vi framöver underlätta för våra gäster att göra de mest hållbara valen när de reser med oss ​​– och hjälpa dem att göra det så enkelt som möjligt att resa med omsorg. Vi har satt upp en plan och tydliga mål som sträcker sig till 2030 – och målsättningar fram till 2050. Det kommer självklart att ställa stora krav på oss, men också på våra gäster och tillsammans ska vi se till att uppnå dem.

Travel life

Travelife

Travelife tillhandahåller riktlinjer och mätsystem genom vilka hotellen kan förbättra sitt hållbarhetsarbete inom miljö och socialt ansvarstagande. Våra egna hotell har arbetat med riktlinjerna sedan 2010. Se alla våra certifierade hotell.

GSTC-standard

Vi uppmuntrar partners att arbeta i enlighet med en standard som godkänts av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) såsom Travelife, Green Globe och Green Key. Det innebär att de har ett program som genomgår extern revision och kan visa upp att de arbetar för att minska sin energiförbrukning, vatten och avfall och att de även tar ett socialt ansvar i förhållande till sina anställda och den närmiljö som de är en del av. Miljöledningssystemet ISO14001, EU Ecolabel och Europeiska EMAS accepteras också som grund för ett bra hållbarhetsarbete. Hitta och boka certifierade hotell.

Om Ving – Översikt

Stockholm-Arlanda, 2 vuxna, 1 vecka
Filtrera
0 av 0 hotell