GSTC-standard

GSTC-standard

Vi uppmuntrar partners att arbeta i enlighet med en standard som godkänts av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) såsom Travelife, Green Globe och Green Key. Det innebär att de har ett program som genomgår extern revision och kan visa upp att de arbetar för att minska sin energiförbrukning, vatten och avfall och att de även tar ett socialt ansvar i förhållande till sina anställda och den närmiljö som de är en del av. Miljöledningssystemet ISO14001, EU Ecolabel och Europeiska EMAS accepteras också som grund för ett bra hållbarhetsarbete. Hitta och boka certifierade hotell.

1. Travelife

Travelife är ett ledande utbildnings-, lednings- och certifieringssystem för företag inom turism som vill utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Travelifes syfte är att ta fram de bästa exemplen på hur hotell och researrangörer kan arbeta med hållbarhet, både med miljön och socialt ansvarstagande. När ett företag uppfyller kraven i riktlinjerna blir man certifierad med Travelife award. Systemet är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Alla Vings egna koncepthotell, Sunwing, Sunprime och O.B.C. arbetar idag utifrån Travelifes riktlinjer. Läs mer här.

2. Green Key

Green Key är ett frivilligt miljömärkningsprogram. För närvarande har fler än 3 200 hotell och andra anläggningar i 65 länder runt om i världen tilldelats märkningen. Det betyder att företagen följder de strikta kriterier som ställts upp av Foundation for Environmental Education. De höga miljökriterier som företagen måste leva upp till för att få märkningen följs upp genom nogrann dokumentation och löpande revisioner. Green Key är tillgängligt för hotell, vandrarhem, små hotellboenden, campingplatser, semesterparker, konferenscenter, restauranger och attraktioner. Systemet är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Läs mer här.

3. EarthCheck

EarthCheck är en av världens ledande vetenskapliga benchmarking-, certifierings- och rådgivningsgrupper för resor och turism. Programmet följer Mohonk-avtalet, som utgör riktlinjer och principer för ett internationellt certifieringsprogram för hållbar turism. Genom att använda ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt hjälper EarthCheck rese- och turistorganisationer att öka effektiviteten, maximera gästupplevelsen och minimera deras miljöavtryck. EarthCheck är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Läs mer här.

4. EU Ecolabel

EU Ecolabel är en miljömärkning som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller höga miljöstandarder under hela deras livscykel: från råvaruutvinning till produktion, distribution och bortskaffning. EU:s miljömärke främjar den cirkulära ekonomin genom att uppmuntra producenter att generera mindre avfall och CO2 under tillverkningsprocessen. EU Ecolabel-kriterierna uppmuntrar också företag att utveckla produkter som är hållbara, lätta att reparera och återvinna. Läs mer här.

5. EU EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) är ett ledningsinstrument utvecklat av Europeiska kommissionen för företag och andra organisationer att utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda. EMAS är öppet för alla typer av organisationer och spänner över alla ekonomiska sektorer och tjänstesektorer och kan användas över hela världen. EMAS anses på många sätt vara en förlängning av EU Ecolabel-programmet. Läs mer här

6. ISO 14001

ISO 14001 anger kriterierna för ett miljöledningssystem och som företag kan certifieras utifrån. Det utgör ett ramverk som ett företag eller en organisation kan följa för att upprätta ett effektivt miljöledningssystem. Designad för alla typer av organisationer, oavsett verksamhet eller sektor, ger det garantier till företagsledning och anställda samt externa intressenter att miljöpåverkan mäts och förbättras. Läs mer här.

7. Green Globe

Green Globe är en av de högsta standarderna för hållbarhet i världen för turism och företag. Green Globe-certifieringen utgör en strukturerad bedömning av hållbarhetsprestanda för rese- och turismföretag och deras leverantörskedja. Företag kan kontrollera förbättringar och dokumentera prestationer som leder till certifiering av deras företags hållbarhetsarbete. Green Globe arbetar aktivt med att harmonisera med andra etablerade hållbarhetscertifieringsprogram runt om i världen. Harmoniseringsprocessen bidrar till att upprätthålla kärnkriterier och tar samtidigt upp regionala frågor genom antagandet av lokalt utvecklade standarder. Systemet är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council (GSTC).Läs mer här.

Vad är GSTC?

GSTC är en oberoende och neutral organisation, registrerad i USA. Global Sustainable Tourism Council (GSTC) upprättar och hanterar globala standarder för hållbart resande och turism, känd som GSTC-kriterierna. Det finns två uppsättningar: destinationskriterier för offentliga beslutsfattare och destinationschefer, och industrikriterier för hotell och researrangörer. Dessa är de vägledande principerna och minimikraven som alla turistföretag eller turistmål bör sträva efter att nå för att skydda och upprätthålla världens natur- och kulturresurser, samtidigt som turismen uppfyller sin potential som ett verktyg för bevarande och även fattigdomsbekämpning. GSTC-kriterierna utgör grunden för ackreditering för certifieringsorgan som certifierar hotell/boende, researrangörer/transportleverantörer och destinationer som har hållbara policys och praxis på plats. GSTC certifierar inte själva några produkter eller tjänster; men tillhandahåller ett ackrediteringsprogram genom sin partner. Den försäkrar att alla ackrediterade program har genomgått en rigorös verifieringsprocess av GSTC för att verifiera att deras certifieringsprogram är neutralt och kompetent.

Nödvändiga cookies gör sajten brukbar genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering och tillgång till säkra webbplatsområden. Sajten kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
Funktionella cookies gör det möjligt att spara information om hur hemsidan visas eller beter sig. T.ex. ditt val av språk eller region. Dessa behövs för att sajten ska kunna fungera optimalt.
Statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla data. Vi samlar in information om hur du interagerar med webbplatsen, inklusive hur ofta du besöker webbplatsen och vilka sidor du visar. Vi gör detta för att optimera designen, användarvänligheten och stärka effektiviteten på webbplatsen. Dessutom använder vi informationen för att ge dig personligt innehåll och förbereda marknadsundersökningar
Marketing cookies används för att spåra hur besökare rör sig på hemsidan och för att vi och andra leverantörer som vi samarbetar med ska visa innehåll som är relevant för respektive besökare. Vi samlar in information om dina intressen, inklusive vilka sidor och annonser du klickar på, vilka produkter eller tjänster du visar intresse för eller köper (sk profilering). För att kunna visa riktade annonser och annan riktad marknadsföring arbetar vi med andra företag som vi delar informationen med.