Socialt ansvar

Turismen har idag blivit en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen och sysselsätter idag en stor del av den arbetsföra befolkningen i världen, 1 av 10 arbetstillfällen är idag knutna, direkt eller indirekt, till turistbranschen. Detta enligt rapporter från UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

Hållbarhet är att se till att våra behov tillfredsställs utan att det äventyrar framtiden för de samhällen vi arbetar i och påverkar. För oss på Ving innebär det att vi även gör affärer på ett ansvarsfullt sätt och tillämpar hållbarhet i alla delar av vårt företag och engagerar våra kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter i våra strävanden. Och det inte enbart för miljön utan även för det sociala ansvarstagandet.

Läs mer om våra policys och riktlinjer

Om Ving – Översikt