Vår hållbarhetscertifiering

Hållbarhetscertifiering

Som så mycket annat innebär resande påverkan på miljön som utsläpp av växthusgaser, därför engagerar vi oss starkt i dessa frågor och har gjort det sedan 90-talet då vi tillsatte vårt första miljöråd.

Våra Sunwing Family Resorts var först i Europa med att få EU:s miljömärkning EU-Ecolabel. Idag arbetar vi utifrån Travelifes riktlinjer för alla våra egna koncepthotell.

Resurser och avfallshantering jobbar vi parallellt med och fokus de kommande åren ligger bland annat fortsatt på användning av plast, sopsortering och material i engångsförpackningar. Vi ska fortsätta vara aktiva i våra samarbeten med organisationer och andra intressentgrupper för att hålla koll på affärsrelevant innovation och teknik.

GSTC-standard

Vi uppmuntrar partners att arbeta i enlighet med en standard som godkänts av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) såsom Travelife, Green Globe och Green Key. Det innebär att de har ett program som genomgår extern revision och kan visa upp att de arbetar för att minska sin energiförbrukning, vatten och avfall och att de även tar ett socialt ansvar i förhållande till sina anställda och den närmiljö som de är en del av. Miljöledningssystemet ISO14001, EU Ecolabel och Europeiska EMAS accepteras också som grund för ett bra hållbarhetsarbete. Hitta och boka certifierade hotell.

Travelife

Travelife är en internationellt erkänd hållbarhetsstandard för logi som stöds av alla större europeiska researrangörer och som utvecklats med stöd av EU. Travelifes syfte är att ta fram de bästa exemplen på hur hotell och researrangörer kan arbeta med hållbarhet, både med miljön och socialt ansvarstagande. Exemplen bildar sedan riktlinjer för märkningen, Gold Award som tilldelas hotellen efter besök av ackrediterade revisorer.

Travelifes standard är godkänd av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), en oberoende och neutral medlemsorganisation där bland annat FN-organ, intresseföreningar, offentlig sektor, hotell, reseföretag och samhällen ingår.

För att bli certifierat enligt Travelife måste hotellet först bli medlem samt dokumentera och arbeta utifrån organisationens kriterier. Hotellen genomgår en revision för att kontrollera att det möter kriterierna vilka genomförs av Travelifes ackrediterade och oberoende inspektörer. Hotell som lever upp till kriterierna erhåller ett Travelife Gold diplom. Certifieringen gäller i två år, därefter måste hotellet på nytt genomgå en revision.

Riktlinjerna innehåller exempelvis ledningssystem som omfattar affärspolicys och lagstiftning, miljöledning (energi, vattenförbrukning, fast avfall, farliga kemikalier, djur och natur), arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Anslutna företag i Travelife ska också bidra till samhället genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt motverka barnarbete och barnsexhandel.

Hållbarhetsklausul i alla hotellkontrakt
Vi ställer krav på våra hotellpartners att skriva under vår uppförandekod för leverantörer. Koden anger minimumsstandarder för affärsbeteende som förväntas av leverantörer. Att de måste ha processer på plats för att kontrollera och följa dessa standarder, inklusive sina egna leverantörskedjor. Policyn gäller alla delar av leverantörskedjan, oavsett var de finns och inbegriper anställda, chefer och direktörer, tillfälligt anställda samt tredje part som är associerade och gör affärer med oss. Koden omfattar bland annat mänsklig rättigheter, barnarbete, barnskydd mot sexuella övergrepp, tvångsarbete, löner och förmåner, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, bekämpning av mutor och korruption, gåvor och intressekonflikter. Uppföljning sker i samband med kontraktsskrivning.

Om Ving – Översikt

Nödvändiga cookies gör sajten brukbar genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering och tillgång till säkra webbplatsområden. Sajten kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
Funktionella cookies gör det möjligt att spara information om hur hemsidan visas eller beter sig. T.ex. ditt val av språk eller region. Dessa behövs för att sajten ska kunna fungera optimalt.
Statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla data. Vi samlar in information om hur du interagerar med webbplatsen, inklusive hur ofta du besöker webbplatsen och vilka sidor du visar. Vi gör detta för att optimera designen, användarvänligheten och stärka effektiviteten på webbplatsen. Dessutom använder vi informationen för att ge dig personligt innehåll och förbereda marknadsundersökningar
Marketing cookies används för att spåra hur besökare rör sig på hemsidan och för att vi och andra leverantörer som vi samarbetar med ska visa innehåll som är relevant för respektive besökare. Vi samlar in information om dina intressen, inklusive vilka sidor och annonser du klickar på, vilka produkter eller tjänster du visar intresse för eller köper (sk profilering). För att kunna visa riktade annonser och annan riktad marknadsföring arbetar vi med andra företag som vi delar informationen med.