Palmblad mot blå himmel

Några vanliga frågor om vårt hållbarhetsarbete

Hur arbetar ni med att minska er klimatpåverkan, har ni en plan?

Ja, den kan du läsa om här

Hur arbetar Ving med socialt ansvar på hotell?

När det gäller ansvar på hotellen följs de upp via våra hotellkontrakt som har klausuler som handlar om miljö, skydd av barn, arbetsvillkor, samt via Travelife, som tillhandahåller ett mätinstrument riktlinjer för hållbart resande inom turism.

Utbildar hotell utomlands sina anställda i frågor om socialt ansvar?

På samma sätt som hotell i Sverige utbildar sin personal i olika frågor, utbildar även hotell utomlands sina anställda. Hotellen utomlands är egna verksamheter som drivs lokalt. De hotell som vi själva äger och som drivs på franchisebasis som våra egna koncepthotell (Sunwing, Sunprime och O.B.C) har vi större möjlighet att påverka så att de följer de riktlinjer som vi arbetar efter.

Hur följer ni upp sina era egna etiska riktlinjer för hotell och underleverantörer?

Vi har en uppförandekod för underleverantörer som finns med i avtalen med dem. Koden följs upp i samband med övrig kontraktsuppföljning. Ving och övriga svenska charterarrangörer förlitar sig även på oberoende uppföljningar som genomförs av tredjepartskontrollanter, bland annat Travelife.

För Ving dialog med organisationer och fackförbund på resmålen om exempelvis arbetsvillkor på hotell?

Det är endast få företag och organisationer som kan kontrollera alla leverantörsled i alla världens länder tyvärr. Vi arbetar med ungefär 1 500 hotell över hela världen och självklart är det är svårt för oss att följa upp alla dessa enskilda hotell. Därför jobbar vi med Travelife, ett kontrollorgan inom miljö och socialt ansvar som följer upp hur de hotell där vi har flest gäster jobbar med socialt ansvar. I samtliga hotellkontrakt har vi dessutom en uppförandekod som bland annat omfattar socialt ansvar; som t.ex arbetsvillkor, föreningsfrihet och minimilöner. Får vi information om att något inte står rätt till på ett hotell följer vi alltid upp tipset.

Vad är Travelife?

Travelife är en organisation som stöds av alla större europeiska researrangörer. Organisationens syfte är att ta fram de bästa exemplen på hur hotell och researrangörer arbetar med hållbarhet, både med miljön och socialt ansvarstagande. Läs mer här.

Varför erbjuder Ving All Inclusive?

Kritik som riktas mot All Inclusive handlar oftast om att pengarna som resenärerna spenderar på hotellet försvinner ut ur landet. All Inclusive finns på nästan alla resmål och störst andel All Inclusive-hotell finns i länder som Egypten, Mexiko och i Karibien. Det är minst vanligt i Thailand och övriga Asien.

All Inclusive skapar arbetstillfällen i de lokala samhällena. Ofta erbjuds dygnet runt-service och dessa hotell har generellt en högre servicenivå, vilket kräver fler anställda. Det är betydligt fler som arbetar i kök och restaurang på ett All Inclusive-hotell än ett normalt fullservicehotell. All Inclusive skapar också kringnäring i de lokala samhällena, t.ex. transporter och inköp.

Mindre lokala restauranger och kaféer kan däremot få svårt att klara sig ekonomiskt om det finns ett All Inclusive-hotell i närheten. Men på många ställen där sådana byggts varken finns eller har det funnits ett fungerande samhälle. Där är det istället hotellet som skapar arbetstillfällen för många människor.

Hur arbetar kryssningsbolagen med hållbarhet?

På Ving samarbetar vi med fyra kryssningsrederier. För att ta del av uppdaterad information om hur de arbetar med hållbarhet hänvisar vi till respektive bolags hemsida

Royal Caribbean
Celebrity Cruises
Costa Cruises
Norwegian Cruiseline

Om Ving – Översikt