Säkerhetsfrågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om vårt säkerhetsarbete.

Hur bedömer ni som researrangör om ett resmål är säkert eller inte?

Innan vi öppnar ett nytt resmål gör vi alltid en bedömning av resmålet ur säkerhetssynpunkt. I denna bedömning tittar vi bland annat på infrastruktur såsom sjukhus, brandväsen, ordningsmakt, transportmedel etc. Vi lyssnar på våra interna experter och de nätverk av lokala kontakter vi har. Vi kontrollerar att hotellen uppfyller vår säkerhetsstandard.

Vad har ni för säkerhetskrav på era hotell?

Vårt minimikrav är att hotellen uppfyller de säkerhetskrav som finns i den nationella lagstiftningen. Därutöver ska hotellen uppfylla den internationella säkerhetsstandard som vi arbetar med. Bland annat kontrolleras regelbundet brandsäkerhet, höjden på balkongräcken och poolsäkerhet.

Hur säkerställer ni att era säkerhetskrav uppfylls?

Vi gör en säkerhetskontroll av varje hotell i början av säsongen. Därefter följer vår personal upp eventuella brister samtidigt som de fortlöpande kontrollerar att säkerheten inte eftersätts under säsongens gång. Hotell som inte vill korrigera brister eller samarbeta med oss vad gäller säkerhetsförbättringar avslutar vi samarbetet med. Samma sak gäller för våra samarbetspartners för utflykter och transporter.

Hur stort ansvar har Ving för sina resenärers säkerhet?

Vi tar ansvar för de tjänster vi säljer och förmedlar och där ingår till exempel de hotell, transporter och utflykter vi erbjuder. Men vi förväntar oss samtidigt att våra resenärer själva tillämpar normal aktsamhet och sådant som resenärer gör på egen hand, utanför vårt arrangemang, kan vi inte ta ansvar för.

Om Ving – Översikt