Madeira

Ving blir en aktiv investerare inom reseindustrins gröna omställning

Som företag vill vi vara en aktiv del av framtidens gröna teknologiskifte inom reseindustrin. Därför har vi under 2022 ingått partnerskap med norska Climate Point, som är en investeringsrådgivare med expertis inom koldioxidreduktion, och start-up bolag som verkar för klimatförbättrande teknologi.

ClimatePoint blir därmed en brygga mellan Nordic Leisure Travel Group och de olika företag och projekt som vårt företag väljer att stödja och investera i. ClimatePoint har också utvecklat ett verktyg så att vi löpande kan följa upp utfallet, bland annat minskning i CO2-utsläpp. Den framtida avkastningen i de olika investeringarna kommer återinvesteras i klimatförbättrande teknologi via ClimatePoint. En viktig anledning för oss att investera och stödja projekt på det här sättet är att de kommer att ge konkreta koldioxidreduktioner löpande när de olika projekten blir verklighet.

Inledningsvis investerar vi i start ups inom mobilitet, grön energi och den cirkulära ekonomin via Green River Fund, en fond som drivs av ClimatePoint. Under 2023 ska vi även stödja och investera direkt i företag och projekt som kommer branschen till godo, och i en del projekt kommer vi också att vara användare av slutprodukten när de finns tillgängliga och på så vis minska vårt eget CO2-avtryck i vår verksamhet, exempelvis genom framtagande och produktion av SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Under 2022 ingick vi partnerskap med företagen Nordic Electrofuel och Arcadia & Shell/DCC som ska producera och leverera mer hållbart flygbränsle (SAF - Sustainable Aviation Fuel). I Nordic Electrofuel har vi även gått in som en mindre delägare.

Vi tror på ett fortsatt resande i framtiden och vill vara en del av lösningen och ta de nödvändiga stegen för mer hållbara semesterresor.

Läs mer om
ClimatePoint
Arcadia
Nordic Electrofuel

Om Ving – Översikt