Strandbild

Vår hållbarhetsstrategi

Vår ESG-strategi

Vår vision är att ta en position som det ledande semesterföretaget i Norden inom ansvarsfullt resande så att människor kan resa för sitt eget välmående, samtidigt som man skyddar andras och planetens välbefinnande. Vi har en plan och tydliga mål som sträcker sig till 2030 – och målsättningar fram till 2050.

Vår plan för minskat klimatavtryck

Ungefär 90 procent av vårt klimatavtryck kommer från våra egna flyg och från vår hotellverksamhet. Därför är det inom dessa områden våra största insatser ligger och vi kan åstadkomma en positiv förändring.

Flyg med Sunclass Airlines

Vi ska minska våra utsläpp från vårt eget flygbolag med 25 procent fram till 2030 per passagerarkilometer och har ett långsiktigt mål om nettonollutsläpp från våra egna flyg 2050. Det ska bland annat uppnås genom uppdatering av flygplansflottan med fler CO2-besparande Airbus NEO-modeller samt investeringar i mer hållbart bränsle.

O.B.C Cypern

Våra egna hotell

56 % av våra egna hotell drivs idag på förnybar el, 2025 ska det gälla alla våra egna koncepthotell. Före 2040 ska samtliga hotell som vi säljer drivas på förnybar el. Vi har även ett långsiktigt mål till 2040 om nettonollutsläpp från alla våra egna hotell.

• Samtliga av våra egna hotell (Sunwing, Sunprime och O.B.C.) ska vara hållbarhetscertifierade via Travelife (hotellen har arbetat utifrån Travelifes riktlinjer sedan 2010 och det arbetet fortsätter).

• Vi ska investera i förbättringar av hotellens källsorteringssystem.

• Vår ambition är att i första hand använda lokala råvaror i våra restauranger och där det är möjligt närodlat och ekologiska råvaror.

• Vi har som målsättning att vi ska minska vårt matavfall från restaurangerna. Vi ska även fasa ut produkter med traditionell palmolja, eller ersätta med produkter som innehåller certifierad palmolja, senast 2023 på restaurangerna och senast 2025 i Minimarket.

Hus på Boa Vista

I samhällen vi verkar ska vi..

  • Bidra till positiv förändring, jobb och ekonomisk tillväxt som att skapa attraktiva sysselsättningsmöjligheter på våra destinationer
  • Vara en attraktiv arbetsgivare där kollegor är stolta, utvecklas och trivs, med fokus på mångfald
  • Identifiera och erbjuda fler ansvarsfulla utflykter
  • Ta avstånd från exploatering av vilda djur och guida våra gäster till djurvänliga upplevelser– idag har vi ett nära samarbete med World Animal Protection
  • Värna om barns trygghet – det sker bla genom vårt samarbete med Rädda Barnen
  • Göra insatser för att bidra till en bättre framtid för nya generationer genom investeringar i olika projekt
Gröna blad

Vi ska också..

  • Fortsätta arbeta aktivt med att minska förbrukning av engångsplast. Under 2023 ska vi bla ha tagit bort, eller bytt ut alla engångsartiklar i plast på våra egna flyg och hotell. 2025 gäller det hela vår verksamhet.
  • Alla hotell som vi erbjuder ska vara certifierade via Global Sustainable Tourism Standard (GSTC) eller motsvarande standard innan2030.
  • Airshoppen som säljer och distribuerar varor till våra kunder har satt upp ett antal mål som rör både energi, avfall och produkter. Det är bla minskning av plast eller bättre alternativ där det går, minskad energiförbrukning samt installation av solpaneler på lagret.  Vi ska även köpa in produkter utan onödiga förpackningar samt säkerställa att produkter som innehåller ingredienser som är dåliga för miljön tas bort ur sortimentet allteftersom ny information kommer från myndigheter.

Tidslinje för våra mål

tidslinje