Villkor för Vings sociala medier

Version publicerad på ving.se 2024-05-21

Vi använder våra sociala medieplattformar på Ving av flera anledningar, men primärt strävar vi efter att bygga vårt varumärke och skapa engagemang bland våra följare. Genom att aktivt närvara på sociala medier kan vi kommunicera på ett direkt och engagerande sätt. Genom att dela inspirerande bilder/videos och berättelser från resor, skapa interaktiva poster med användbar information. Vi ser sociala medier som en plattform för att skapa en gemenskap av resenärer och entusiaster som delar vår passion för att utforska världen. Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder och potentiella kunder. För att kunna förstå våra kunder, följer vi brandade hashtags via ett verktyg som endast är kopplade till våra varumärken.

Villkor för användargenererat innehåll

Vi på Ving blir väldigt glada över att se bilder på sociala medier som våra kunder väljer att dela när ni reser med oss. Vi skulle gärna vilja använda dessa bilder i våra egna kanaler, både på sociala medier (Instagram och Facebook) och på vår webbplats för att ge inspiration till andra potentiella kunder.

När vi ser foton eller videor vi skulle vilja använda, kan vi skriva till dig för att fråga om vi får använda ditt material. Då skickar vi antingen ett mail eller ett personligt meddelande på sociala medier, med en länk till en hemsida där du kan svara ja eller nej. I vissa fall ber vi dig istället att svara med en särskild hashtag, #yesving; om du svarar med den, så innebär det att du get oss tillåtelse att använda bilden/videon. 

Genom att svara jakande ger du oss rätt att använda bilderna i inlägget i enlighet med dessa villkor: Du ger Nordic Leisure Travel Group AB och Ving SVE AB (gemensamt ”NLTG”) rätten att i sin verksamhet förfoga över bilderna i det aktuella inlägget genom att framställa exemplar av dem och genom att göra dem tillgängliga för allmänheten utan ersättning till dig, inklusive i marknadsföring, online och på sociala medier.  

Det innebär att

NLTG får använda bilderna till marknadsföring, både organiskt och köpt, och publicera bilderna på NLTGs webbplats(er), i sociala medier, i nyhetsbrev och i annan marknadsföring som distribueras elektroniskt (t.ex. epost), du ger NLTG rätt att beskära bilderna så som NLTG finner lämpligt, och du avsäger dig rätten till ersättning från NLTG för all sådan användning under den tid bilden används av NLTG. NLTG kommer inte att använda eventuella bilder där individuella personer kan identifieras eller bilder från inlägg av personer under 18 år.

Förhållningsregler i sociala medier

Vi anser att varje person bör få komma till tals och bli lyssnad på och uppmuntras att dela med sig av åsikter och feedback till Ving eller besökare i våra kanaler, men det ska alltid ske i en respektfull och god ton gentemot varandra. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer våra riktlinjer. Den som bryter mot reglerna kan komma att blockeras.

Kommentarer som inte tolereras är sådana som kan uppfattas som:

  • Kränkande, trakasserande, förföljande eller hotande, ärekränkande, stötande, obscena, vulgära eller våldsamma.
  • Hatiskt språk mot etnicitet, religion, kön, nationalitet eller politisk övertygelse.
  • Vilseledande eller olagliga kommentarer.
  • Inlägg som behandlar samma ärende och klipps och klistras på flera av våra inlägg vid upprepade tillfällen definieras som spam och tas bort från våra kanaler. Det gäller även avsiktliga störningar av kommentarer.
  • Kommentarer i kommersiellt syfte, exempelvis reklam för företag, organisationer eller föreningar i syfte att driva trafik till egen sida eller dylikt.

Personuppgifter

När vi agerar i sociala medier, dels via våra egna konton på Instagram och Facebook, dels via inlägg med taggning eller hashtags kopplade till NLTG och våra varumärken, samlar vi in personuppgifter. Det kan handla om namn, sociala medier identifierare, innehåll i inlägg mm. Vår rättsliga grund för insamlingen är vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet och våra erbjudanden. Du har alltid rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt hos den annonspartner där annonsen visas, till exempel via dina inställningar eller i inställningarna för det aktuella inlägget.

Insamlingen av personuppgifter sker via s k cookies och förutsätter att du har samtyckt till statistiska och marknadsföringscookies. Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också ändra ditt samtycke till cookies här: Hantering av cookies och personuppgifter - Ving.

För att samla in informationen samarbetar vi med andra aktörer. Dessa aktörer kan vara personuppgiftsbiträden och hanterar då uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. I andra fall kan aktörerna vara självständigt personuppgiftsansvariga och därför ansvara för sin insamling och behandling av personuppgifter, till exempel sociala medieplattformar och annonsnätverk. I dessa fall har du fått information om det hos respektive annonspartner.

Ving SVE AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Ving och i Vings mobilapp. Ving är en del av Nordic Leisure Travel-koncernen.

Du har rätt att få information och rätt till kontroll över dina uppgifter. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen kontakta Nordic Leisure Travel-gruppens dataskyddsombud genom detta formulär: Personuppgiftsformulär, tel. +46 (0)8 5513060, eller e-post DPO@ving.se.

Läs mer om NLTGs personuppgiftshantering här: Personuppgiftspolicy - Ving