Resepanelen

Resepanelen är en internetbaserad, oberoende panel som speglar våra resenärers åsikter när det gäller semester, resor och andra närliggande frågor.

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät (kan även utformas i samarbete med externa samarbetspartners). Att vara med är frivilligt och kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen.

Idag har Resepanelen cirka 70 000 medlemmar som besvarar frågor 4-6 gånger per år. För Ving är det ett sätt att få veta vad kunderna tycker är viktigt när de väljer resmål och hotell, och hur olika omvärldshändelser påverkar resandet. Genom att svara på dessa frågor hjälper panelens medlemmar oss att bli bättre.

Anmälan
Anmälan till Resepanelen görs via Vings nyhetsbrev. Längst ner i nyhetsbrevet finns en länk där du enkelt kan anmäla dig.

Har du frågor kring Resepanelen – maila dina frågor till resepanelen@ving.se.
Hur vi hanterar dina personuppgifter som panelmedlem.

Om Ving – Översikt