En av Vings medarbetare sitter i en fåtölj på huvudkontoret i Stockholm

Vårt hållbarhetsarbete hemma

Även på våra kontor arbetar vi mot tydliga mål för att minska energiförbrukning och mängden avfall. Vi försöker även upplysa våra kunder om hur de kan resa mer hållbart.

Några exempel

  • Vi slutade år 2009 med att producera våra traditionella försäljningskataloger då webben numera är den centrala informationskanalen.
  • Idag bokar nära 9 av 10 av våra kunder sin resa på Ving.se. 90 procent av alla biljetter vi skickar ut är elektroniska.
  • Under 2023 ska 100 % av den el som används på våra kontor i Norden vara grön el, parallellt arbetar vi löpande på att minska vår förbrukning av el och vatten.
  • Vårt arbete följs upp och redovisas i vår hållbarhetsrapport.

Om Ving – Översikt