Klimatkompensation

Sedan april 2019 har Ving erbjudit ett omfattande program för klimatkompensation. Vi har bland annat kompenserat för alla drivhusgaser (CO2e) på samtliga flygresor, all busstransfer samt för boendet på våra egna Travelife-certifierade hotell - Sunwing, Sunprime och O.B.C. by Sunwing. Som så mycket annat medför resande utsläpp av växthusgaser, därför har vi valt att kompensera för de utsläpp vi idag inte har kunnat förhindra.

Sedan 2019 har vi kompenserat klimatpåverkan från våra aktiviteter med 908 000 ton CO2e-utsläpp. Volymen motsvarar utsläppen från vår verksamhet från april 2019 till och med räkenskapsåret 2021. Vi har bland annat investerat i vind- och vattenkraftsprojekt på Sri Lanka, i Indien och Turkiet. Certifierade projekt som uppfyller kriterierna för FN:s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard framtagen av bland annat WWF. Investeringarna har skett i partnerskap med Natural Capital Partners, NCP, en global ledare inom utsläppsminskningar.

Idag samarbetar vi med STX Commodities och kompenserar våra CO2e-utsläpp genom ett projekt för förnybar energi i Brasilien. Projektet ”Pampeana and Terra Santa Small Hydropower Plats Project” som även är certifierat genom CDM.

Om Ving – översikt