Vårt hållbarhetsarbete

På flygen

Sunclass Airlines

Vår största klimatpåverkan som företag kommer från förbränningen av flygbränsle och de utsläpp som detta leder till i atmosfären. Flyget står idag för ca 3 % av världens totala CO2-utsläpp och vi som alla branscher måste minska våra utsläpp.

De senaste 20 åren har vårt eget flygbolag Sunclass Airlines minskat sina utsläpp med 20 % per passagerarkilometer, bland annat genom ökad effektivitet och minskad bränsleförbrukning. Som charterbolag arbetar vi på att effektivisera vår affärsmodell och i största möjliga mån fylla flygen samt flyga gästerna direkt till deras destination. Fullsatta flyg som flyger direkt ger lägre utsläpp per passagerarkilometer jämfört med halvfulla flyg med mellanlandningar.

Men det finns inga alternativ än att minska utsläppen ännu mer och för detta har vi en plan och tydliga mål som sträcker sig fram till 2030 och målsättningar till 2050. Vi ska genom bland annat investeringar i nya, mer bränsleeffektiva flyg, ny teknologi och effektivare sätt att flyga minska våra utsläpp ytterligare.

Våra mål

  • Innan 2030: Minska CO2-utsläppen/pass. km från eget flygbolag med 25%*
  • Innan 2040: Minska CO2-utsläppen/pass. km från eget flygbolag med 50%*
  • Före 2050: Vi har ett långsiktigt mål om nettonollutsläpp från alla våra egna flyg    *Jämfört med utsläppsnivåer 2019.
Sunclass a330-900neo

Nya flygplan med lägre koldioxidutsläpp

Airbus A330-900neo genererar upp till 23 % mindre CO2-utsläpp per passagerarkilometer jämfört med tidigare långdistansflygplan (Jmf med långdistansflygningar med vår nuvarande Airbus A330-200). Och till 2030 ska hela vår flygflotta vara uppgraderad med nya effektivare flyg.

Investeringar för framtiden

Vi ska genomföra operationella förbättringar som nya datorsystem, viktminskningar, optimering av serviceprogram ombord. Vi förväntar oss även förbättringar av luftrumsinfrastrukturen över hela Europa. Vi ska även investera i ny teknik.

• Planen är att investera i nya och betydligt mer bränslesnåla flygplan under de kommande åren. Under sommaren 2023 fick vi in vår första helt nya och egna A330-900neo i flygflottan, bland annat genererar flyget upp till 23 % mindre CO2-utsläpp per passagerarkilometer jämfört med tidigare långdistansflygplan och i december 2023 kom ytterligare två nya flyg in i flottan. Vi planerar att byta hela vår flotta till neo-versioner innan 2030.

• Mer hållbara bränsletyper (SAF) kommer även att kunna bidra positivt till klimatreduceringsmålet. Vi har ingått partnerskap med flera producenter av syntetiskt bränsle/e-fuel och är redo att använda dem så snart de finns tillgängliga på marknaden. Ett samarbete med investeringsrådgivaren ClimatePoint har även inletts som har fokus på företag som utvecklar ny teknologi för den gröna omställningen. Parallellt är vi engagerade i Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA) som är ett nordiskt initiativ som vill underlätta och stärka förutsättningarna för en mer hållbar flygindustri.

• Vi har även en förväntning om att kunna optimera vår egen flygverksamhet genom användning av nya datorsystem, viktminskningar och optimering av serviceprogram ombord, samt genom förbättringar av luftrumsinfrastrukturen över hela Europa.

• 2050-målen ska uppnås med en kombination av mer hållbara bränslen som e-fuel och ny teknik, som exempelvis flygplan med vätgasmotorer samt fånga och lagra CO2 genom Direct-Air-Capture-teknik.

Minskad användning av plast

Vi vill minska nedskräpningen av plast. Företagets mål är att sluta använda engångsartiklar i plast och istället ha bytt ut dem mot bättre alternativ senast år 2023. Initiativet, som påbörjades redan 2017, har bidragit till en avsevärd minskning av plastartiklar i hela vår verksamhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Travel with Care

Travel with Care - vår hållbarhetsstrategi

Vår vision är att bli marknadsledande i Norden när det gäller hållbarhet inom semesterresor med flyg. Genom en rad initiativ ska vi framöver underlätta för våra gäster att göra de mest hållbara valen när de reser med oss ​​– och hjälpa dem att göra det så enkelt som möjligt att resa med omsorg. Vi har satt upp en plan och tydliga mål som sträcker sig till 2030 – och målsättningar fram till 2050. Det kommer självklart att ställa stora krav på oss, men också på våra gäster och tillsammans ska vi se till att uppnå dem.