Klimatkompensering - våra projekt

Vinggruppen investerar i projekt genom ett partnerskap med Natural Capital Partners, NCP, en global ledare inom utsläppsminskningar. Samtliga projekt följer den globala standarden The CarbonNeutral Protocol, som inte bara täcker koldioxidutsläpp utan samtliga växthusgasutsläpp.

Projekten är certifierade och uppfyller kriterierna för FN:s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard framtagen av bland annat WWF och som stöds av fler än 80 miljöorganisationer.

Vi klimatkompenserar alla gästers flygresor, oavsett flygbolag, genom att investera i projekt som både reducerar samma mängd utsläpp av växthusgaser men som även bidrar till att skapa tillgång på rent vatten, arbetstillfällen, infrastruktur och främja hälsa och ha en positiv inverkan på samhällen och fler än 125 000 människor.

Vilka projekt investerar vi i?

Programmet stödjer projekt som i första hand är baserade i Östafrika, Gambia, Sri Lanka och Turkiet, länder som Ving reser till. Projekten minskar de globala utsläppen och gynnar lokala samhällen inom bland annat hälsa och arbetstillfällen. Vi är dessutom involverade i flera högkvalitativa projekt inom utsläppsreducering på andra destinationer runt om i världen.

10 000 träd planteras i spanien

10.000 träd planteras i Spanien

Områden som övergetts på grund av att allt fler flyttat till kustområden, gör att det finns ett behov av att få igång trädplantering och bidra till både biologisk mångfald och arbetstillfällen lokalt (initialt börjar vi i Palencia, Burgos). Trädplantering bidrar även till återväxt av områden som drabbats av skogsbränder, orsakade av klimatförändringar.

Projekt i Afrika

Diarresjukdomar via förorenat vatten orsaker idag fler än 2 miljoner dödsfall. Att koka vattnet innebär dessutom förorenad luft inomhus, vilket idag leder till fler dödsfall än tuberkulos, malaria och hiv/aids tillsammans.

Utöver att minska utsläppen av växthusgaser, bekämpa klimatförändringarna (FN:s hållbarhetsmål 13) så innebär flera av projekten även en stor påverkan på människor och samhällen, genom att de även bara i ett av projekten ”Vatteninfrastruktur i östra Afrika” skapar tillgång på rent vatten och sanitet (FN:s hållbarhetsmål 6), främjar hälsa och välbefinnande (3) genom tillgång på rent vatten, jämställdhet (5) genom att tid som annars går åt att hämta och rena vatten (där ansvaret ofta ligger på kvinnor) nu kan ägnas åt annat, hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9) genom att lokal teknik används och lokala mekaniker utbildas inom programmet.

Förnybar energi i Turkiet, Indien och på Sri Lanka

Stödprojekt i Turkiet

Förnybar energi Turkiet

I Turkiet innebär projektet (Gold Standard certifierat) förutom utsläppsminskningar genom investering i vindkraft även arbetstillfällen och infrastruktur (vägar som skapas).

Förnybar energi på Sri Lanka

Vattenkraftprojekt (CDM) i Sri Lanka genererar förnybar energi och reducerar utsläpp av växthusgaser samt bidrar även till arbetstillfällen.

Stödprojekt i Indien

Förnybar energi i Indien

Förutom att projektet (certifierat enligt CDM) i Indien skapar ren energi och ersätter det behov som annars finns av fossila bränslen, och därmed minskar utsläppen av växthusgaser, bidrar projektet även till arbetstillfällen och energiförsörjning till industrin som i området växer, och tidigare ofta riskerade strömavbrott. Projektet i Indien skapar ren energi och ersätter det behov som annars finna av fossila bränslen. Därmed minskar utsläppen av växthusgaser, projektet bidrar även till arbetstillfällen och energiförsörjning till industrin som i området växer, och tidigare ofta riskerade strömavbrott.

Bilder från projekten