Våra projekt

Så klimatkompenserar vi

Vi investerar i olika projekt genom ett partnerskap med Natural Capital Partners, en global ledare inom klimatkompensation.

Projekten bidrar till att nå FNs mål för en hållbar utveckling inom både klimatförändringar och flera andra områden.

Alla projekten är certifierade och uppfyller FN’s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, som bägge två är kvalitetsmärkningar utvecklade av b.la. WWF och erkänt av fler än 80 miljöorganisationer runt om i världen.

Alla projekten är certifierade och uppfyller FN’s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, som bägge två är kvalitetsmärkningar utvecklade av b.la. WWF och erkänt av fler än 80 miljöorganisationer runt om i världen.
 
Samtliga projekt vi är involverade i följer den globala standarden The CarbonNeutral Protocol som utöver koldioxid också täcker alla andra utsläpp. Vi stöttar insatser i Östafrika, Gambia, Sri Lanka, Indien och Turkiet, flera av projekten hjälper hela samhällen och fler än 125 000 människors liv. Bland annat genom tillgång till rent dricksvatten, fler arbetsplatser, bättre infrastruktur och ökad medvetenhet kring hållbarhet.

Vatteninfrastruktur i Gambia och Östafrika

Våra investeringar i vattenprojekt i Afrika gagnar miljön genom att reducera material som bränns för uppvärmning av vatten. Samtidigt hjälper projekten på flera sätt, de människor som bor i områdena.

Fler än två miljoner människor i världen dör varje år av diarrésjukdomar som orsakas av förorenat vatten. För att inte drabbas av maginfektioner kokar många vatten över eld, ofta inomhus. Det medför en kraftig förorening av luften, och de ohälsosamma partiklarna resulterar årligen i flera dödsfall än turberkolos, malaria och hiv/aids tillsammans. Vi investerar i projekt som genom brunnar skapar rent vatten, så inte vattnet längre behöver kokas. Därmed säkras både mindre förorening och sjukdomar.

FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål. Vattenprojektet i Afrika uppfyller flera av dessa:

  • Bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser (hållbarhetsmål 13).
  • Tillgång till rent dricksvatten och sanitet (hållbarhetsmål 6).
  • Ökad hälsa och välbefinnande (hållbarhetsmål 3) genom tillgång till rent dricksvatten
  • Jämställdhet mellan könen (hållbarhetsmål 5) – ansvaret för att skaffa rent vatten ligger traditionellt hos kvinnorna.
  • Stötta hållbar industri, innovation och infrastruktur (hållbarhetsmål 9), lokal teknik används och lokalbefolkningen utbildas.

Förnybar energi på Sri Lanka, i Indien och i Turkiet

Vind- och vattenkraftsprojekt på Sri Lanka, i Indien och i Turkiet ger hållbar energi, reducerar utsläpp av växthusgaser och bidrar till arbetsplatser.

I Indien skapar projekten elförsörjningssäkerhet för den växande industrin och i Turkiet bidrar projekten till en bättre infrastruktur.

10 000 träd planteras i Spanien

10 000 träd planteras i Spanien

Många spanjorer lämnar inlandsområden för att flytta till kusten. Det skapar möjlighet för trädplanteringsprojekt som hjälper till att minska koldioxidutsläppen, öka den biologiska mångfalden, skapa fler lokala jobb och om-odling av områden som drabbats av skogsbränder.

I samarbete med Natural Capital Partners planterar vi 10 000 träd på det spanska fastlandet.