30 juli 2018

Thomas Cook Group/Ving slopar djurparker som har späckhuggare

Resekoncernen, där även Ving ingår, tar bort djurparkerna SeaWorld och Loro Parque i sitt utflyktsprogram till nästa sommar, varav Loro Parque på Teneriffa erbjudits av Ving. Beslutet att ta bort utflyktsmål med späckhuggare grundar sig både på expertis i branschen, egna kundinsikter och en striktare djurpolicy.

För 18 månader sedan infördes en striktare policy för utflyktsmål där man möter djur inom Thomas Cook Group, där också Ving ingår. Policyn var tydlig – alla utflyktsmål som erbjuds måste följa ABTAs djurskyddsnormer fullt ut. Något som kontrolleras via auditören Global Spirit.

-Vi utvärderar löpande vår djurpolicy och precis som när vi tog beslutet att ta bort elefantridning och elefantshower för några år sedan har vi lyssnat på våra kunder och experter inom branschen. Vi är övertygade om att vi som researrangör har en viktig roll att spela för att höja standarden för djuren, något vi vill säkerställa med policyn, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef Ving/Thomas Cook Northern Europe.

-Kunskapen om späckhuggare är större i dag än någonsin tidigare. Vi vet att det inte är möjligt att tillgodose späckhuggares behov av utrymme på djurparker. Djurens Rätt välkomnar att en så viktig aktör som Thomas Cook och svenska Ving fattat ett beslut som är det rätta för späckhuggarna, men också det rätta för resenärerna som vi ser har en större etisk medvetenhet i dag. Thomas Cooks beslut är ett viktigt steg för en mer djurvänlig turism och ligger helt rätt i tiden, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Tar nu bort utflyktsmål som har späckhuggare
Thomas Cook-gruppen fortsätter att använda sin röst för att främja en övergång från traditionella djurattraktioner mot mer hållbara alternativ. Redan 2015 togs elefantridning bort i programmet och från och med nästa sommar tar Thomas Cook-gruppen nästa steg och tar bort de utflyktsarrangörer som håller späckhuggare i sina djurparker. SeaWorld i Florida och Loro Parque på Teneriffa (säljs av Ving) kommer därför inte längre att erbjudas. Thomas Cook Group/Ving hoppas istället att i framtiden kunna erbjuda mer hållbara alternativ där man möter djur och här har nyligen ett samarbete med organisationen WCTA, World Cetacean Alliance inletts.

Sedan policyn infördes har 49 utflyktsmål granskats, varav 29 tagits bort som inte uppfyllde de uppsatta djurskyddsnormerna utifrån ABTAs riktlinjer. De övriga 20 utflyktsmålen lever upp till kraven för god djurhållning och har även infört förbättringar som ett direkt resultat av de kontroller som genomförts via Global Spirit.

Kundernas önskemål förändras
Kunders krav på oss som researrangör har de senaste åren förändrats när det kommer till utflykter där man möter djur. Som researrangör spelar Thomas Cook/Ving en viktig roll att kunna bidra till att höja standarden för dessa djur under en övergångsfas till att djur inte längre används i underhållningssyfte. Policyn syftar även till att få bort företag som missköter sina djur.

En färsk undersökning på uppdrag av Thomas Cook Group från maj 2018 visar att över 90 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att researrangörer tar djurrättsfrågor på allvar. Undersökningen genomfördes i Storbritannien, Tyskland och Sverige och besvarades totalt av 3 396 respondenter. Av de 2 077 respondenterna i Sverige svarar 72 procent att de är mer benägna att resa med en researrangör som har en tydlig djurpolicy. På frågan hur man ser på djurattraktioner/shower med späckhuggare och delfiner svarar 55 procent att det inte alls är lockande. Endast 4 procent anser att det är väldigt lockande.

Thomas Cook-gruppen kommer att fortsätta arbetet med kontroller samt med att utveckla sin policy för god djurhållning på de utflyktsmål vi erbjuder.
Läs ett blogginlägg från Thomas Cook-koncernens koncernchef Peter Fankhauser här.

Om policyn och ABTA
Thomas Cook-gruppens policy är framtagen tillsammans med experter inom detta område, Global Spirit samt djurorganisationen Born Free. ABTA:s Global Standards, Animal Welfare Handbook and Checklists” är gemensamt framtaget av medlemmar i den engelska resebranschorganisationen ABTA. Riktlinjerna anses idag vara de mest omfattande riktlinjer som finns för djurens välfärd inom turistbranschen, Läs mer här.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder