Løve
Foto: World Animal Protection
Inspiration

4 tips för att hitta en lejonvänlig upplevelse

Turister lockas till lejonfarmer och -parker med löften om att komma nära djuren och stödja artens överlevnad. Men det handlar om en industri som tjänar pengar på att utnyttja "djurens kung".

Skriven i samarbte med World Animal Protection
Publicerad: 11 augusti 2023

8 000-12 000 lejon lever i fångenskap under miserabla förhållanden på sydafrikanska lejonfarmer och -parker. Många av dessa platser marknadsför sig som 'reservat' eller 'lejonfristäder', där besökare eller frivilliga kan hjälpa djuren och stödja artbevarandet.

I verkligheten tas lejonungarna bort från sina mödrar alldeles för tidigt på dessa platser. De lär sig inte de nödvändiga färdigheterna för överlevnad i naturen, och många av dem är inavlade. De kan därför inte släppas ut i det vilda. Istället föds de upp och dör som en del av en lönsam affärsmodell. Se våra tips om vad man bör vara uppmärksam på om man vill ha en lejonvänlig upplevelse på semestern.

1. Undvik platser där man kan hålla lejonungar eller mata dem med nappflaska

På lejonfarmer utnyttjas honlejon som avelsmaskiner, och deras ungar tas ifrån dem bara några dagar efter födseln så att turister eller frivilliga kan klappa dem, hålla dem, ta selfies med dem eller mata dem med nappflaskor.

Det är extremt stressande för både mor och ungar att skiljas åt så snabbt. För ungarna är det dessutom stressande att hanteras av många olika människor.
Utan modersmjölk får ungarna ett svagt immunförsvar och blir extra mottagliga för sjukdomar. Flera av dem får infektioner i hjärnan och ryggmärgen, vilket kan leda till förlamning i benen eller i värsta fall döden. En del ungar har också missbildningar på grund av inavel.

Foto: World Animal Protection

2. Gå inte på promenad med lejon

De halvvuxna lejonen på lejonfarmer används ofta för "promenader med lejon". Turister lockas av idylliska bilder av människor och lejon som i full harmoni vandrar tillsammans genom en naturskön landskap.

Det är dock inget naturligt med denna upplevelse, eftersom lejonen aldrig har fått chansen till ett riktigt lejonliv. Men de är fortfarande vilda djur, inte tama husdjur, och som turist hamnar man därför i en farlig situation genom att vara så nära dem.

När lejonen inte underhåller turister hålls de i burar eller inhägnader. Ofta lider de av undernäring, och alltför många djur hålls instängda tillsammans på alltför liten yta, vilket kan leda till aggression och bråk. På grund av frustration och tristess uppvisar många av lejonen tvångsmässigt beteende som att gå oroligt fram och tillbaka eller bita sig själva i tassarna eller svansen

Foto: World Animal Protection

3. Delta inte i "burjakt" på lejon

Fullvuxna lejon används ofta för så kallade burjakter, där förmögna turister kan betala för att skjuta lejonen i inhägnade områden. Lejonen har ingen möjlighet att fly och om de inte dödas omedelbart av första skottet lider de ofta en långsam och smärtsam död.

Storviltsjägarna tar lejonens pälsar och huvuden som troféer, och sedan säljer farmarna djurens ben till Asien där de används som ingredienser i traditionell medicin.

Under de senaste 10 åren har över 17 000 lejon (döda såväl som levande) lagligt exporterats ut ur landet för kommersiella ändamål. Men en undersökning från 2018 visade att två till tre gånger så många smugglas ut ur landet illegalt.

Foto: World Animal Protection

4. Upplev lejon i naturen, där de hör hemma

Precis som andra vilda djur är det bästa sättet att uppleva lejon på i deras riktiga hem i naturen, där de kan uppfylla alla sina behov och följa sina naturliga instinkter till fullo.

Lejonen är en hotad art, och om man vill uppleva dem i det vilda bör man ta en safaritur till en nationalpark eller ett viltreservat i exempelvis Tanzania, Kenya, Zambia eller Sydafrika.

På en etiskt ansvarsfull safaritur kommer man tillräckligt nära lejonen för att njuta av synen av dessa stora, majestätiska kattdjur och ta bilder av dem – men utan att komma så nära att man stressar eller stör djuren. Man kommer aldrig att erbjudas någon form av direkt kontakt med lejonen.

Kom ihåg att du är gäst i lejonens hem. Behandla därför djuren och deras miljö med respekt. Följ parkens regler och riktlinjer, och släng aldrig skräp eller sopor eftersom det kan skada djurlivet och deras livsmiljö.

Foto: World Animal Protection

Vill du läsa fler artiklar som denna?