Foto: World Animal Protection
Inspiration

Tips för en djurvänlig upplevelse med havssköldpaddor

Många turister vill gärna komma riktigt nära havssköldpaddor. Det får oetiska researrangörer att utnyttja de ikoniska djuren. Läs våra tips och goda råd för att endast uppleva havssköldpaddor på ett djurvänligt sätt.

Skriven i samarbete med World Animal Protection
Publicerad:11 augusti 2023

Havssköldpaddor har funnits i 150 miljoner år och är med och håller ekosystemen i kust- och havsmiljöer friska. På många semesterresmål möts man av erbjudanden att uppleva de sköldklädda djuren på nära håll.

Det bästa är alltid att se vilda djur i naturen på deras egna villkor – och detta gäller även havssköldpaddor. Man kan till exempel ha tur att se havssköldpaddor under en valsafari i ett Whale Heritage Site.

Tyvärr utnyttjar många oetiska researrangörer djuren för att tjäna pengar på turister. Därför är det viktigt att vara noggrann – annars riskerar man att vara delaktig i att djuren blir sjuka, skadas eller dör.

3 tips: Go eller no-go?

1. Havssköldpaddsreservat

Reservat kan spela en viktig roll för att rehabilitera sjuka och skadade havssköldpaddor. Men havssköldpaddor trivs inte om de hålls i fångenskap under lång tid. De är solitära djur som i det vilda lever ensamma och de behöver simma långa sträckor varje dag.

Etiskt ansvariga reservat för havssköldpaddor har därför de sjuka och skadade djuren i stora, rena bassänger och deras mål är att återutsätta havssköldpaddorna i det öppna havet så snart de har tillfrisknat.

Ett etiskt ansvarigt reservat bör inte:

  • Tillåta besökare att hantera havssköldpaddorna
  • Sälja kött eller skal från havssköldpaddor
  • Bedriva intensiv avel och uppfödning av havssköldpaddor i fångenskap.

Foto: World Animal Protection

2. Återutsättning av havssköldpaddor

Etiskt ansvariga återutsättningsprogram kan bidra till att öka antalet vilda havssköldpaddor. Det kan vara till hjälp för att skydda populationerna, eftersom alla sju av världens havssköldpaddsarter är hotade.

Det finns dock en risk att återutsättningar kan göra mer skada än nytta om de inte utförs på ett säkert sätt. Till exempel kan det finnas risk för att smitta de vilda populationerna med sjukdomar eller orsaka genetisk förorening genom att olika arter blandas.

Ett etiskt ansvarigt återutsättningsprogram bör ha som mål att skydda de återstående vilda havssköldpaddepopulationerna. Det inkluderar också att skydda vilda havssköldpaddsbon för att ge äggen och de nykläckta ungarna bästa möjliga överlevnadschanser.

Ett etiskt ansvarigt återutsättningsprogram bör inte:

  • Störa vuxna sköldpaddor som kommer till kusten för att gräva bon
  • Hålla friska, nykläckta ungar i fångenskap
  • Bedriva intensiv avel och uppfödning av havssköldpaddor i fångenskap.

Foto: World Animal Protection

3. Dykning med havssköldpaddor

Det kan vara en oförglömlig upplevelse att dyka med havssköldpaddor i det öppna havet. Om det görs på ett etiskt ansvarsfullt sätt kan det också stödja arbetet med att skydda havssköldpaddorna, eftersom det genererar intäkter för lokalsamhället.

Om det däremot görs på ett oansvarigt sätt där djuren ständigt störs av dykare kan det leda till stress. Stress kan göra havssköldpaddorna sjuka, minska antalet parningar och i värsta fall vara orsaken till att vissa av djuren dör.

En etiskt ansvarig arrangör av dykresor bör prioritera havssköldpaddornas välbefinnande och bidra till att skydda de vilda populationerna. Dykinstruktören bör hålla ett respektfullt avstånd så att dykarna kan se djuren utföra sina naturliga beteenden utan störningar.

Etiskt ansvariga dyk med havssköldpaddor bör inte:

  • Tillåta att dykarna rör vid havssköldpaddorna under vattnet
  • Tillåta att dykarna lyfter upp havssköldpaddorna ur vattnet
  • Tillåta att havssköldpaddor dödas eller skadas.

3 tumregler

1. Besök inte havssköldpaddsodlingar

Den intensiva uppfödningen och de överfulla bassängerna på havssköldpaddsodlingar skapar en grogrund för smittsamma sjukdomar.

Dessa sjukdomar kan ligga latent i djuren tills de återutsätts i havet. Därefter kan de smitta de vilda populationerna, som redan är hotade av utrotning.

Foto: World Animal Protection

2. Håll inte havssköldpaddor i händerna

Havssköldpaddor är vilda djur. Det är därför stressande för dem att upprepat hållas av olika människor. Det försvagar deras immunsystem och gör dem sårbara för sjukdomar. De kan också allvarligt skadas eller dö om människor tappar dem.

Samtidigt finns risken att havssköldpaddorna smittar människor med sjukdomar vid fysisk närkontakt.

Läs också: 5 anledningar att inte röra vilda djur

Foto: World Animal Protection

3. Ät inte kött från havssköldpaddor

Havssköldpaddor är hotade av utrotning. Därför är jakt på vilda havssköldpaddspopulationer förbjuden enligt internationell lagstiftning.

Det finns exempel på havssköldpaddsodlingar som säljer kött från djuren. Det bidrar till att upprätthålla efterfrågan på denna mat och kan därmed leda till ökad tjuvjakt på vilda havssköldpaddor.

Det finns även hälsorisker förknippade med att äta kött från havssköldpaddor – exempelvis riskerar man att smittas av bakterieinfektioner som salmonella. Det har även förekommit utbrott av andra sjukdomar på sköldpaddsodlingar, bland annat matförgiftning, vilket kan leda till dödsfall och förlamningar.

Foto: Amy Jones

Vill du läsa fler artiklar som denna?