Insamling av personuppgifter

När du använder någon av Vings tjänster samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Här beskriver vi hur vi samlar in, sparar och använder personuppgifterna.

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in när du deltar i Resepanelen

Om du väljer att delta i Resepanelen samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka undersökningen till dig några gånger per år. Om du väljer att fylla i din kundprofil samlar vi också in uppgifter om din adress, telefonnummer, födelsedatum och kön om du väljer att lämna dessa uppgifter till oss. I din kundprofil kan du också lämna uppgifter om ditt resande och dina reseönskemål. Dessa uppgifter använder vi för att kunna skicka ut undersökningar till dig och analysera svaren från undersökningen.

De frågor som ställs i Resepanelen handlar oftast om resepreferenser och önskemål och har valbara svarsalternativ. I den mån dessa berör personuppgifter är det oftast uppgifter om åldersintervall på resesällskap, avreseort och liknande generella uppgifter.

I resepanelen finns det ibland möjlighet till fritextsvar. Vi samlar in det svar du lämnar och de personuppgifter du själv väljer att lämna i ett sådant svar.

De uppgifter du lämnar i din kundprofil används tillsammans med de övriga uppgifter vi har samlat in om dig.

Frågor och enkäter från samarbetspartners

Vi samarbetar med externa partners som har önskemål om att få insikt i vår bransch och om våra kunder. Det förekommer att vi ställer frågor i resepanelen som utformats i samarbete med externa partners, och det förekommer att resultaten från resepanelen delas med externa partners. Vi kan också komma att skicka enkäter till dig som i sin helhet har utformats i samarbete med en extern partner. Alla enkäter kommer dock att handla om resebranschen och vara relevanta för våra kunder.

Hur vi använder uppgifterna

De uppgifter vi samlar in genom Resepanelen används för vår marknadsföring och internt för utveckling av produkter och service. Dessa uppgifter används inte för personifiering utan endast på aggregerad nivå.

Deltagarna i Resepanelen har möjlighet att vinna en värdecheck. Vi använder dina personuppgifter för att administrera tävlingen och eventuell vinst.

Hur länge vi lagrar uppgifterna

Ving följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Om du deltar i Resepanelen sparas dina kontaktuppgifter så länge som du har en aktiv användaridentitet.

Vem som har tillgång till personuppgifterna

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Personifiering och marknadsföring

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

På våra webbplatser använder vi information som vi har samlat in om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Du har rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till Vings Personuppgiftsombud”.

Personuppgiftsansvar

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av Ving i Sverige, inklusive den verksamhet som bedrivs under varumärket Globetrotter. Ving är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Ving och i Vings mobilapp.

Ving är en del av Nordic Leisure Travel-koncernen. Goldcup 19390 AB (under namnändring till Nordic Leisure Travel Group AB)("NLTG") utövar ett bestämmande inflytande över Ving. Ving har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till NLTG för interna administrativa ändamål samt för analys av kunders personuppgifter. Personuppgifter som samlas in av Ving behandlas också av NLTG för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@ving.se eller via vanligt brev som skickas till Ving, 105 20 Stockholm. Du kan också kontakta oss via ”Min Sida” på ving.se.

Fullständig personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.