3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1

Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

Om avtalet ändras av resenären, tex. Genom ändrad avreseort, avresedag eller reslängd, räknas det som en avbokning och en ny bokning enligt vid ombokningstillfället gällande pris. Vid ombokning tidigare än 40 dagar före avresa är ombokningsavgiften 50% av anmälningsavgiften. Vid ombokning 40 dagar innan avresa eller senare tas ombokningsavgift ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. För resenär som tecknat av- och ombokningsskydd gäller skyddets villkor. För resa som omfattas av Vings Öppet köp gäller villkoren i 3.3.

Vid ändring av felstavat namn för charterflyg ska resenären betala en administrativ avgift på 300 kr per person. Om namn läggs till ska resenären betala en administrativ avgift på 500 kr per person. För resor med reguljärt flyg kan namnändring göras om det tillåts av flygbolaget. Den administrativa kostnaden är 500 kr per person samt den kostnad som tas ut av respektive bolag. Kontakta Ving för information om huruvida ändring är möjlig och avgiftens storlek.

3.2

Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.3 Öppet Köp

Vings Öppet köp innebär att resenären utan extra kostnad har rätt att ändra eller boka av en bokad charterresa inom 7 dagar från bokningsdagen och få hela anmälningsavgiften återbetalad. Rätt till öppet köp gäller under förutsättning att det är mer än 40 dagar kvar till avresedagen vid avbokningstillfället.

Öppet köp gäller inte vid förfrågan till hotell.

Öppet köp gäller inte för resor med reguljärflyg, bokning av endast hotell eller kryssningar.

3.4

Resenär som inte har tecknat av- och ombokningsförsskydd har rätt att avbeställa en resa enligt punkterna 3.5-3.8. För resenär som tecknat av- och ombokningsskydd gäller skyddets villkor.

Ombokning senare än 40 dagar innan avresa räknas som avbeställning och bokning av ny resa.

3.5 Avbeställningsavgift och ombokningsavgift

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa ska resenären betala anmälningsavgiften som avbeställningsavgift.

Vid avbeställning senare än 40 dagar före men tidigare än 30 dagar för avresa ska resenären betala 25 % av resans pris som avbeställningsavgift, dock lägst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning senare än 30 dagar före men tidigare än 7 dagar för avresa ska resenären betala 50 % av resans pris som avbeställningsavgift, dock lägst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning senare än 7 dagar före avresa ska resenären betala hela resans pris.

3.6 Avbeställning av tilläggsarrangemang

För resor som sker med charterflyg återbetalas kostnad för tilläggsarrangemang (t.ex. utfärder, golfpaket eller liknande) som bokats genom Ving och som sammanhänger med resan om resenären bokar av resan senast 14 dagar före avresan.

3.7 Avbeställning av reguljära resor

Vid avbeställning av paketresor och flygresor med reguljärt flyg ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningsavgift. Därutöver gäller flygbolagets villkor för avbeställning och återbetalning. Sådana resor är ofta inte återbetalningsbara. Vissa rundturer och andra arrangemang kan medge återbetalning. Skatter och avgifter återbetalas aldrig.

3.8 Avbeställning av bokning av endast hotell

Vid avbeställning av bokning av endast hotell gäller hotellets villkor för avbeställning och återbetalning.

Till toppen