2. Pris och betalning

2.1

Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

Charterresor ska slutbetalas senast 40 dagar innan avresa. Om resan bokas mindre än 40 dagar innan avresa ska resan slutbetalas omedelbart.

Vid bokning av reguljära paketresor och bokning av endast flyg gäller flygbolagets villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning och tidpunkten för slutbetalning kan komma att ändras av flygbolaget med kort varsel.

Vid bokning hotellvistelse som en del av en reguljär paketresa gäller hotellets villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning.

2.3

Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

För resor inom Europa är anmälningsavgiften 2000 kr per person.

För resor utanför Europa är anmälningsavgiften 4000 kr per person.

Anmälningsavgiften räknas som en delbetalning av totalpriset för resan.

2.4

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. Resenären ska kunna visa fullgjord betalning före avresan.

2.5

Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6

Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

Till toppen