12. Förbehåll om ändringar

Vi förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av lämnade uppgifter och av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.