14. Hantering av personuppgifter

Nedan finns en kort sammanfattning av de viktigaste delarna av vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy och cookiepolicy på Ving.se

14.1 Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

Ving är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter som samlas in av Ving behandlas också av Nordic Leisure Travel Group. Du kan kontakta oss på info@ving.se eller på adressen Ving, 105 20 Stockholm. Har du direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgifter kontakta gärna dpo@ving.se.

14.2 Insamling och hantering av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när någon kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster. Vi samlar i förekommande fall även in personuppgifter rörande barn och andra resenärer i ett resesällskap. Vi kan komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig, administration av din resa, kundvård, utveckling av tjänster och service och för att uppfylla lagkrav. Vi använder också dina personuppgifter för marknadsföring och personifiering och för utskick av information och kundundersökningar i samband med din resa.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas i två (2) år. Med samtycke kan vi spara personuppgifter i upp till 10 år. Om du reklamerar inom två år från din senaste resa sparar vi samtliga dina uppgifter i tio år.

I förekommande fall lämnar vi personuppgifter till våra avtalspartners och IT-leverantörer som agerar som personuppgiftsbiträde. En del av våra samarbetspartners (t.ex. hotell och flygbolag) finns utanför EU/EES-området.

14.3 Dina rättigheter

Du lämnar samtycke till vår hantering av personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på ving.se, i vår app, vid kontakt med våra reserådgivare eller hos ett ombud eller en resebyrå. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig och rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandla s både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

14.4 Cookies

För hantering av cookies gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

14.5 Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer på IMYs webbplats.

Till toppen