Vårt miljöarbete på Sunwing Family Resorts
Sunwing

Vårt miljöarbete på Sunwing Family Resorts

Sunwing Family Resorts har i många år arbetat för att förbättra miljön. Redan på 90-talet bestämde vi oss för att arbeta med hållbarhet och bildade vårt första miljöråd, och hösten 2003 fick Sunwing Kallithea Beach på Rhodos som första hotell i Europa miljömärkningen EU Ecolabel. Sedan 2010 arbetar Sunwing Family Resorts utifrån hållbarhetscertifieringen Travelifes kriterier som tillhandahåller riktlinjer och mätsystem genom vilka hotellen kan förbättra sitt hållbarhetsarbete inom miljö och socialt ansvarstagande. Under 2022 ska alla våra koncepthotell vara certifierade. Idag är hållbarhet en del av vårt DNA och vi arbetar i stort och smått med utveckling av våra hotell och vår drift för att minska vår klimatpåverka.

Miljöarbetet på Sunwing Family Resorts

Hur kan du som gäst bidra?

Det finns även saker som du som gäst kan göra för att hjälpa oss i vårt miljöarbete.
Det krävs ingen större ansträngning, men dina insatser är mycket värdefulla.

Byte av sängkläder och handdukar

Sängkläder och handdukar byts inte automatiskt under städdagar. När du som gäst vill att vi ska byta dessa, lägger du dem i tvättkorgen i badrummet.

Var sparsam med färskvattnet

Färskvatten är ofta en bristvara i Medelhavsområdet och på Kanarieöarna. Därför ber vi alla att vara sparsamma med vatten. Och, faktum är att om 500 människor inte låter vattnet rinna när de borstar tänderna, sparas ungefär 50,000 liter vatten i veckan.

Tillsammans kan vi skapa stora intryck... ..och lämna små avtryck.

Källsortering på alla Sunwing Family Resorts

Alla Sunwing Family Resorts har infört källsortering. Antalet uppsamlingsstationer varierar men är alltid minst fyra. Ett kontinuerligt utbyte av städkemikalier. Städningen ska ske med så lite kemikalier som möjligt, helst med bara moppar och dukar av microfibermaterial. I den mån kemikalier måste användas gäller höga miljökrav. Produkter och leverantörer måste klara miljökraven annars byts de ut. Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet och investerar i ny teknik för att till exempel spara energi och vatten. Barnen har sin särskilda miljödag där de tillsammans med personalen i Lollo & Bernie-klubben får sortera sopor och lära sig vara rädda om miljön. Se upp alla föräldrar!

Travelife

Travelife tillhandahåller riktlinjer och mätsystem genom vilka hotellen kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. Hotellen måste leva upp till fler än 160 kriterier vilket betyder att de följer miljö- och arbetsrättslagar, aktivt arbetar med miljöledning för att minska sin förbrukning av energi, vatten och avfall. De ska också bidra till samhället genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt motverka att barn utnyttjas. För att bli certifierad måste hotellet klara en revision vartannat år via auditörer från Travelife.

Läs mer om Travelife här

World Animal Protection

Samarbete med World Animal Protection

Ving har antagit en ny djurskyddspolicy där vi har ett särskilt fokus på exploatering av vilda djur i fångenskap. Vi tror att vilda djur ska upplevas i sin naturliga miljö.

I tillägg har vi även skrivit ett samarbetsavtal med World Animal Protection. Tillsammans med dem vill vi säkerställa att djur inte far illa i anslutning till Vings verksamhet på de destinationer vi har resor till.

Läs mer här.