Simskola på O.B.C.

Under sommaren 2019 erbjuder vi simskola på två av våra Ocean Beach Club. Simlektionerna äger rum på grannhotellet Sunwing Family Resorts.

Du bokar simkurserna när du beställer din resa eller lägger till dem i efterhand via Min sida. Du kan även boka simkurserna på hotellet, i mån av plats.

boka simskola på min sida

Här finns O.B.C. simskola och simlärare

Här finns O.B.C. simskola och simlärare:

Ocean Beach Club - Kreta 7/6-14/8
Ocean Beach Club - Cypern 8/6-15/8

Pris: Ca 630 kr för 5 lektioner. Crawlkurs och privat simlärare kostar ca 630 kr/kurs. Bokar du kurserna på hotellet är priset något högre.

Gäller vissa ankomstdagar. Se mer under sidorna Träning eller Utbud (barnaktiviteter, för ungdomar) på respektive hotell.

EN LIVSVIKTIG KUNSKAP

Att kunna simma är både livsviktigt och något som alla har stor glädje av. På semestern är bad och vattenlek ett självklart inslag, därför erbjuder vi nu simskola på två av O.B.C. Vi vill på ett lekfullt, tryggt och säkert sätt lära barnen vattenvana och grunderna i simning.
Varje kurs har max 10 deltagare.

Simskola steg 1

Simskola steg 1

En barnaktivitet med fokus på att inspirera barnen och leka fram en god vattenvana under lekfulla och omväxlande former. Till exempel genom roliga lekar i vattnet, flytleksaker och spännande uppdrag. Vi lägger stort fokus på att lära barnen flyta på både mage och rygg utan flythjälp eftersom det är en förutsättning för den fortsatta siminlärningen. Gruppdynamiken och lekfullheten i kombination med goda pedagoger brukar leda till att alla barn, oavsett om de tidigare var vattenrädda eller riktiga blötdjur, får en god vattenvana och en introduktion till grunderna i såväl bröstsim som ryggsim under kursen.

Ålder: Från 4 år
Mål: Bli vattenvan dvs. kunna flyta på rygg och mage utan flyt hjälp och känna till grunderna i bröst- och ryggsim.
Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs
Kurstillfällen: 5 á 40 minuter

Simskola steg 2

Simskola steg 2

En barnaktivitet för vattenvana barn, som redan kan flyta på mage och rygg utan flythjälp (armpuffar eller liknande). Simskolans upplägg formas efter gruppens kunskapsnivå. Vi blandar lek med praktiska övningar, både individuella och i grupp. Barnen får på ett lekfullt sätt träna på arm- och bentag. Fokus på bentagen är stort, eftersom de utgör grunden i såväl bröstsim som ryggsim. När bentagen sitter lägger vi till armtag och vips lär sig barnen att simma "på riktig". När barnen kan simma minst 10 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattenytan, samt 10 meter ryggsim är de redo för nästa steg.

För barn som redan kan simma 10 meter väntar en spännande kurs där vi finslipar arm- och bentagen, tränar upp uthålligheten och modet att simma på djupt vatten. Vissa barn behöver även träna på att doppa huvudet och hoppa från kanten i djupt vatten, komma upp till ytan, vända och simma tillbaka till kanten och vi övar därför även på detta. När barnet kan simma minst 50 m bröstsim och 25 m ryggsim med korrekta ben- och armtag är barnet redo för nästa steg.

Ålder: Från 5 år
Mål: Beroende på förkunskaper är målen; Att förbättra vattenvanan, lära sig simma och förbättra sin simteknik.
Förkunskapskrav: Klara av målen i steg 1, d.v.s. god vattenvana och kunna flyta på rygg och mage helt utan flythjälp (armpuffar/simdyna).
Kurstillfällen: 5 eller 10 lektioner á 40 minuter

Bli ett med undervattensvärlden, simma som en av havets invånare

Bli ett med undervattensvärlden, simma som en av havets invånare.

Nu kan du lära dig allt om hur du blir en av havets coolaste varelser! Bli ett med vattnet och prova på hur det känns att simma med stjärtfena i poolen. Simningen bokas direkt på hotellet och finns under samma perioder som är angivet för simskolan.

Ålder Från 7 år.
Förkunskapskrav: God vattenvana, Simkunnig (minst 25 m) och dyka på djupt vatten, simma under vatten samt kunna vända från magläge till ryggläge.
Kurstillfällen: 1 tillfälle á 40 minuter.

Crawlkurs nybörjare

Crawlkurs nybörjare

Baskurs i crawl för såväl vuxna som barn. Fokus ligger på de tekniska grunderna med korrekt andning, armtag och bensparkar. Dessutom övningar i att förbättra kroppspositionen i vattnet, hitta rätt flytläge och lära sig grunderna i andningsteknik.

Ålder: Från 12 år
Mål: Kunna simma minst 25 meter crawl med andning
Förkunskapskrav: Simkunnig (minst 200 m bröstsim på djupt vatten)
Kurstillfällen: 3 lektioner á 40 minuter

Privat simlärare

Privat simlärare

Anpassat helt utifrån dina personliga behov. Tillsammans med din privata simlärare sätter du agendan och tränaren lägger upp ett eller flera träningspass för att du ska nå dina mål. Våra simlärare kan även anlitas för privatlektioner åt barn som behöver lite extra träning för att utveckla sin simkunnighet.

Ålder: Från 4 år
Förkunskapskrav: Inga, lektionen anpassas efter individens förkunskaper och önskemål
Kurstillfällen: 1 tillfälle á 40 minuter

Villkor

På O.B.C har vi alltid två instruktörer närvarande i simskolan och under första lektionen gör de en uppskattning av kunskapsnivån i gruppen. Innehållet anpassas därefter så att alla barn får en lärorik och lagom utmanande simskola anpassad efter deras personliga förutsättningar. Djup i bassängen kan göra det svårt att träna på simning och hopp på djupt vatten, men vi anpassar innehåll och utmaningar utifrån respektive anläggnings förutsättningar. Aktuella datum och tider för simskolan finns under respektive hotells presentation.

UPPTÄCK MER AV O.B.C.