Innan avresa

Pass, resehandlingar och villkor. Här hittar du bra information innan avresa.

Dina rättigheter enligt EU-direktiv 2015/2302 (Paketresor)

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Ving kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Ving, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om Ving hamnar på obestånd. Läs mer

Pass och visum

Det är ditt eget ansvar som resenär att försäkra dig om att du har de handlingar som är nödvändiga för resans genomförande såsom giltigt pass, nationellt ID-kort och visum. Passet måste vara giltigt under hela resans varaktighet. Många länder kräver dessutom att passet är giltigt minst sex månader efter hemresedatum. Passet måste vara maskinläsbart. För svenska medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra regler gälla. Observera även att du kan bli nekad inresa med provisoriskt/skadat pass och att visum kan krävas vid mellanlandningar. Vänligen kontakta ambassaden för mer information. För barn krävs eget pass.

Ta även del av informationen som lämnats i ditt resebevis. Visum krävs för inresa till vissa länder, information lämnas vid bokningstillfället. Om inget annat anges betalar resenären för eventuella kostnader i samband med visumansökan. Vi rekommenderar att visum ordnas i Sverige.
Resenärer av annan nationalitet än svensk bör kontrollera vad som gäller med relevant ambassad/konsulat.

Resehandlingar och försäkring

Resehandlingar

Kontrollera alltid direkt att bokningsbekräftelse och resehandlingar stämmer med vad du har bokat och att alla uppgifter är korrekta. Namn ska vara rättstavade och motsvara det som står i passet. Flygbolagen är av säkerhetsskäl mycket restriktiva med att tillåta namnbyten eller ändring av felaktiga namn. I de fall ändring av namn tillåts, tar flygbolagen ut en avgift som varierar mellan respektive flygbolag, samt flygsträcka/sträckor. För exakt summa, vänligen kontakta oss. I de fall där namnändringar inte tillåts av flygbolagen måste en helt ny flygbiljett köpas. Vi tar ut en avgift för ändringar av namn på bokningen.

Har du lämnat en e-postadress sänds resehandlingar och all annan information som rör resan endast till e-postadressen. Det är därför viktigt att du uppger en mejladress som du alltid kan nås på. Bokningsbekräftelse sänds i samband med bokningen. Resehandling för charterresor sänds ca 70 dagar innan avresa. Om du ska resa reguljärt får du dina resehandlingar två veckor innan avresa. På din elektroniska flygbiljett hittar du avreseterminal och flygbolagets referensnummer som du behöver när du checkar in. Resebeviset är även ditt försäkringsbevis om du köpt en försäkring via Ving.

Reseförsäkring

Det är viktigt att ha ett ordentligt försäkringsskydd. Kontrollera alltid vilken typ av försäkring du har och vilket reseskydd som ingår. Om du har en hemförsäkring bör du kontrollera om den inkluderar ett reseskydd utanför Norden. Vi samarbetar oftast med privata läkare/vårdinrättningar på resmålet. Observera att EU:s sjukvårdskort endast gäller vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas. Läs mer om våra försäkringar.

Villkor

Resevillkor

Du är skyldig att läsa Resevillkoren. Dessa ingår som en del i avtalet och reglerar båda parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. I reseavtalet ingår också Viktigt att veta, information om det aktuella researrangemanget inklusive hotellbeskrivningen, och din bokningsbekräftelse.

Vings Öppet köp

Vings Öppet köp innebär att du, utan extra kostnad, kan ändra eller boka av din resa inom 7 dagar från bokningsdagen – och få hela anmälningsavgiften tillbaka. Det måste dock alltid vara mer än 47 dagar kvar till avresedagen när du bokar av. Öppet köp gäller inte vid request av hotell (förfrågan om extra kapacitet). Öppet köp gäller inte heller för flexibla paket- och flygresor med reguljärflyg eller kryssningar.

Delvis utnyttjande av det som ingår i resan

Om du uteblir från angivna transporter eller avstår från att utnyttja de olika delar som ingår i resan, kan efterföljande delar komma att avbokas. Du får ingen ersättning för de outnyttjade delarna eller delar som avbokas. En flygresa kan p.g.a. luftfartsmyndigheternas charterbestämmelser inte ändras sedan resan påbörjats eller skulle påbörjats. Förlängning, avkortning eller förändring av anslutning i utlandet är följaktligen inte möjlig. Man kan i regel inte heller få ersättning om man valt att inte utnyttja inkvartering, måltid etc. Vissa reguljärbiljetter är ombokningsbara (oftast mot en avgift) och ger på så sätt möjlighet att ändra hemresan eller resrutten. Kontrollera vad som gäller vid bokningstillfället. Läs mer om våra olika betalningssätt

Programändringar

Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de sista dagarna före avresan. Exempelvis kan ett flyg bli försenat i en annan del av världen – med förseningar och tidtabellsändringar som följd. I andra fall kan en pool gå sönder och kräva tidskrävande reparationer. Det händer också att nya hotellbyggen sätts igång, utan förvarning, och skymmer sikten mot havet. Så snart händelser som innebär väsentliga ändringar i arrangemanget kommer till vår kännedom meddelar vi dig skriftligen eller per telefon. Om ändringen har avgörande betydelse för arrangemangets genomförande erbjuder vi en annan resa om vi kan eller återbetalar hela eller delar av resans pris. Utfärder, teater, fotboll och liknande evenemang kan ändras av orsaker utanför vår kontroll. Sådana ändringar kan ske med mycket kort varsel och utgör inte alltid grund för återbetalning.

Vaccination och hälsofrågor

Vissa länder kräver att du har tagit specifika vaccinationer före inresa. Vid graviditet gäller vissa restriktioner för flygresan, vaccinationer o.d. Du bör rådgöra med din läkare i god tid före avresa om lämpliga vaccinationer.

Att vara vaccinerad på semestern är alltid en bra idé! Hos vår samarbetspartner vaccin.se kan du se vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt resmål, var du hittar din närmsta vaccinationscentral och annan information kring hur du skyddar dig mot risker på din resa.

Ving rekommenderar vaccination mot hepatit A och B. Tänk på att vaccinera dig minst fyra veckor innan du reser. 

Utflykter och klimat

Priser på utflykter och tilläggsarrangemang

Köp av utflykter och tillägg hemifrån sker till fast pris. Observera att prisvariationer kan förekomma vid köp på resmål, på grund av valutakursändringar och liknande.

Resmålens klimattyper

Runt Medelhavet råder ett varmtempererat, fuktigt klimat. Typiskt för detta är varma, torra somrar och milda, relativt regniga vintrar. Subtropiskt klimat innebär långa, varma somrar med en medeltemperatur under den varmaste månaden på över +20 grader. Vintern är kortvarig och mild, och medeltemperaturen under den kallaste månaden är över + 10 grader. Frost kan förekomma.

Tropiskt klimat råder runt ekvatorn. Det karaktäriseras av värme året om och kraftig nederbörd ofta åtföljd av åska. Nederbörden faller inte hela dagen och antalet soltimmar blir sammantaget relativt många. Det är soligast under förmiddagen och sena eftermiddagen eller tidiga kvällen. Temperaturen är hög året om, men något svalare under december-mars. Luftfuktigheten är hög. Orkansäsongen i Karibien är i perioden juni-oktober. De flesta av våra resmål har ett klimat med högre luftfuktighet än vad vi är vana vid hemifrån. Detta tillsammans med det lokala byggnadssättet gör att rum/lägenheter kan upplevas som fuktiga. Vissa hotell kan ta lukt av fukten, något som personer med allergi kan reagera på. Läs mer om klimat/väder i resmålsfakta för respektive resmål