Sunclass Airlines

Om flygresan

Bra att veta om din flygresa.

Bagageinformation

Vi rekommenderar att du packar nödvändiga mediciner samt värdesaker i handbagaget.

Skadat/förlorat bagage

Skulle något av det incheckade bagaget skadas eller försvinna måste du omedelbart rapportera detta efter landning. Observera att en speciell anmälan, P.I.R. (Property Irregularity Report) måste skrivas redan på flygplatsen för att flygbolaget ska kunna behandla eventuella ersättningsanspråk. Om skadan inte upptäcks på flygplatsen tar vissa flygbolag emot anmälan inom 7 dagar efter det att skadan uppstod.

Incheckning

Incheckningen på flygplatsen påbörjas 2 timmar före flygavgång. Det är viktigt att vara ute i god tid, men incheckningen stänger i allmänhet 1 – 1,5 timme före flygets avgång, se resehandlingarna. Bordningen påbörjas i regel 45-60 minuter innan planet lyfter. Resehandlingarna ska visas upp vid incheckningen. För Vings resor med reguljärflyg till USA rekommenderas att du är på flygplatsen minst 3 timmar före avgång med anledning av säkerhetskontroller och den passagerarinformation som flygbolagen uppdaterar amerikanska myndigheter med.

Försening

Alla flygbolag råkar dessvärre ut för förseningar. Vi och flygbolaget gör i dessa fall allt vi kan för att lindra effekterna. Du kan dock inte räkna med att få ersättning för missad anslutning, taxiresor vid hemkomsten eller för övernattning på hotell, inte heller för telefonkostnader. För att undvika att du får extra omkostnader om flygtiderna ändras eller om förseningar uppstår, rekommenderar vi att du bokar anslutningsbiljett som är ombokningsbar eller tecknar Goudas försäkring som i vissa fall ger ersättning. Då förseningar kan förekomma uppmanar vi dig att ha god marginal om du har bokat anslutningar. Förseningsintyg från Sunclass Airlines kan du hämta på deras webbplats.
Om du planerar att fortsätta din resa med ett anslutningsflyg, tåg eller liknande som du själv bokar bör du ha en tidsmarginal på minst 4 timmar vid utresa och efter hemkomst.

På flyget

Luftburen allergi

Om du har en luftburen allergi, exempelvis allergi mot jordnötter, måste du kontakta flygbolaget innan avresa. Flygbolagen kan aldrig garantera en helt jordnötsfri flygning.Läs mer här.

Platstilldelning

Vid platsfördelningen försöker flygbolagen att hålla ihop sällskap som reser på samma bokning. Du kan dock inte räkna med att få plats intill eller i närheten av ditt sällskap. Vissa flygbolag erbjuder tillköp av särskild sittplats och vid sådant tillköp garanteras köpt plats.

Flyg och skatt

Endast flyg

”Endast flyg” innebär flyg utan boende och transfer. Om du väljer att köpa till transfer sker av- och påstigning vid hotell där andra gäster ska stiga av eller på. Transferpriset för ”endast flyg” varierar. För resor med reguljärt flyg finns inte möjligheten att köpa till transfer om du inte bokat boende med Ving.

Direktflyg

Ett flyg som mellanlandar för exempelvis påfyllning av bränsle eller för att ta upp nya passagerare räknas enligt Konsumentverket fortfarande som ett direktflyg.

Flygskatt

Från 1 april 2018 finns det en lagstadgad flygskatt på alla kommersiella flygresor från Sverige. Skatten varierar från 60 kronor till 400 kronor per resenär beroende på slutdestination, och tas ut för alla resenärer som är 2 år eller över. För mer information om den nya lagen samt vilket belopp som gäller för olika länder, läs mer här:Lag (2017:1200) om skatt på flygresor.

chatbtn