Reseförsäkring

TA INGA RISKER

Reseforsäkring
Vård i mobilen

Har du tecknat rätt försäkring för resan?

Ving erbjuder reseförsäkring i samarbete med Gouda. Om du har frågor kring vilken försäkring som är rätt för dig är du välkommen att kontakta oss.

Saknar du reseförsäkring i din hemförsäkring?” Se "Reseförsäkring Large”.

Gouda reseförsäkring

Reseförsäkring i samarbete med Gouda

Goudas webbplats hittar du mer detaljerad information om de olika reseförsäkringarna. Där finns också svaren på de vanligaste frågorna.

Komplement till hemförsäkringen

Trygghet på resan utan självrisk – fr. 315:- per person (1 vecka inom Europa)

Goudas reseförsäkring är speciellt utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Full trygghet på semestern – utan att du behöver betala självrisk om något skulle hända.

I försäkringen ingår bl.a.:

Läkare i mobilen
Med Goudas reseförsäkring ingår trygg vård i mobilen under din semester. Om du blir sjuk eller skadad när du är på semester kan svensktalande läkare hjälpa dig att skriva ut recept på medicin inom EU.

Ingen självrisk
Du betalar ingen självrisk för det som ingår i reseförsäkringen, t.ex. självrisk för hyrbil på resmålet upp till 10 000 kronor. Dessutom kan du få ersättning för självrisken i din hem- och bilförsäkring om något händer när du är på resa.

Hjälp direkt på plats
Vi hjälper dig direkt på resmålet med råd, hjälp och att komma i kontakt med Goudas alarmcentral om något oväntat händer.

Ersättning för förlorade resdagar
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ny resa
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

ID-kapningsskydd
Om din identitet missbrukas - även på sociala medier, kommer du att kunna få rättshjälp med upp till 100.000 kronor.

Sport- eller annan inbokad aktivitet
I Goudas Komplement finns skydd om t.ex.;

  • Din sportutrustning försenas och inte kommer fram i tid till resmålet. Gouda ersätter då kostnaden för att hyra utrustning.
  • Du drabbas av sjukdom/olycka som gör att du inte kan delta i en förbokat aktivitet. Gouda ersätter då kostnaden för aktiviteten.

Bokning
Du bokar komplementpaketet i samband med att du bokar resan. Om du redan har bokat en resa kan du lägga till komplement till hemförsäkringen under 'Tillval' på din bokade resa på Min sida.

SE PRIS OCH BOKA PÅ MIN SIDA

Här finner du information om försäkringen, villkor och innehåll
Tänk på att ovanstående information är en kortfattad beskrivning av innehållet i försäkringen. Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid reglering.

Har du bokat en resa med reguljärflyg och vill lägga till reseförsäkring kan du göra det genom att ringa oss på 0771-995 995.

Reseförsäkring Large

Omfattande reseskydd utan självrisk – fr. 765:- per person (1 vecka inom Europa)

Innehåller, förutom samma skydd som komplement till hemförsäkringen, även ersättning vid exempelvis akuta sjukdomar, olycksfall, flyg- och bagageförsening.

Denna försäkring passar dig om:

  • Du saknar hemförsäkring eller inte är helt nöjd med reseskyddet i din hemförsäkring
  • Du ska göra något speciellt på din resa som inte omfattas av din hemförsäkring
  • Du är folkbokförd i något annat nordiskt land än Sverige

För att våra försäkringar ska gälla måste försäkringen vara tecknad och betald före avresa. Dessutom ska du vara folkbokförd i Norden. För norska och danska medborgare måste en heltäckande reseförsäkring tecknas för att få ett fullgott reseskydd. Tecknas ett "Komplement till hemförsäkringen" krävs att du har ett grundreseskydd i din hemförsäkring.

Barnpris
Barn får 50 % rabatt på försäkringen när en vuxen i resesällskapet tecknar samma försäkring.

Bokning

Du bokar försäkring i samband med att du bokar resan. Om du redan har bokat en resa kan du lägga till försäkring under 'Tillval' på din bokade resa på Min sida.

SE PRIS OCH BOKA PÅ MIN SIDA

Här finner du information om försäkringen, villkor och innehåll
Tänk på att ovanstående information är en kortfattad beskrivning av innehållet i försäkringen. Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid reglering av skada.

Har du bokat en resa med reguljärflyg och vill lägga till reseförsäkring kan du göra det genom att ringa oss på 0771-995 995.

FAQ – Hur täcker Goudas reseförsäkring gällande Corona?

Nedan har vi samlat några vanligt förekommande frågor och svar om vad som gäller för Goudas reseförsäkringar – Komplement till hemförsäkringen eller Reseförsäkring Large. Då olika försäkringar täcker olika mycket är det viktigt att du säkerställer ditt reseskydd inför kommande en resa. Observera att detta är en kortfattad beskrivning om Goudas försäkringar och det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering om du råkar ut för en händelse under resan.

Goudas försäkring ”Komplement till hemförsäkringen”
Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Goudas Reseförsäkring Large.

Vad gäller om jag blir sjuk utomlands – vilken ersättning kan jag då få?

• Ersättning för vårdkostnader upp till 2 000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.
• Ersättning för förlorade semesterdagar.
• Ersättningsresa om mer än halva resan går förlorad - Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden.

Om en i familjen blir sjuk, vad händer då med resterande familjemedlemmar?

• Blir en vuxen sjuk av mildare karaktär lämnas endast ersättning till den sjuka personen för vård och förstörda semesterdagar.
• Blir ett barn sjuk av mildare karaktär lämnas alltid ersättning till barnet samt en medförsäkrad vuxen.
• Blir en i sällskapet mer allvarligt sjuk och inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva restiden lämnas ersättning i form av en ersättningsresa till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär.

Vad händer om jag försätts i karantän på grund av Covid-19 utomlands och inte kommer hem som planerat? Vilken ersättning kan jag förvänta mig att då få?

• Försäkringen ersätter självrisken du har i din hemförsäkring. Finns det undantag i hemförsäkringens reseskydd kan försäkringen ersätta en ny hemresa.

Om hotellet jag bor på försätter mig i karantän på grund av att det finns Covid-19 på hotellet eller om hotellet stänger ner fast jag själv inte är sjuk, vad händer då?

• Om detta skulle inträffa kan du dessvärre inte erhålla någon ersättning, varken för förlorade semesterdagar eller missad hemresa.

Om jag skulle nekas ombordstigning på grund av symptom (hosta/snuva), gäller försäkringen då?

• Reseförsäkringen ersätter inte kostnader om du konstateras sjuk innan avresa. För att erhålla ersättning till följd av sjukdom före avresa rekommenderar vi att du köper en avbeställningsförsäkring alternativt ett av- och ombokningsskydd som gäller om du blir akut sjuk innan avresa. Dock mot uppvisande av giltigt läkarintyg.

Goudas försäkring ”Reseförsäkring Large”

Reseförsäkring Large väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19.

Vad gäller om jag blir sjuk utomlands – vilken ersättning kan jag då få?

• Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns något maxtak för sjukvården.
• Hemtransport av svårt sjuk ersätts till nödvändiga och skäliga kostnader.
• Ersättning för förlorade semesterdagar.
• Ersättningsresa om mer än halva resan går förlorad. Ersättning utgår till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din semester.

Om en i familjen blir sjuk, vad händer då med resterande familjemedlemmar?

• Blir en vuxen sjuk av mildare karaktär lämnas ersättning till den sjuka personen för vård och förstörda resdagar.
• Blir ett barn sjuk av mildare karaktär lämnas alltid ersättning till barnet samt en medförsäkrad vuxen.
• Blir en i sällskapet mer allvarligt sjuk och inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva restiden lämnas ersättning i form av en ersättningsresa till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär.

Vad händer om jag försätts i karantän på grund av Covid-19 utomlands och inte kommer hem som planerat? Vilken ersättning kan jag förvänta mig att då få?

• Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa.
• Du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Om hotellet jag bor på försätter mig i karantän på grund av att det finns Covid-19 på hotellet eller om hotellet stänger ner fast jag själv inte är sjuk, vad händer då?

• Om detta skulle inträffa kan du dessvärre inte erhålla någon ersättning, varken för förlorade semesterdagar eller missad hemresa.

Om du nekas ombordstigning på utresan på grund av symptom (hosta/snuva) gäller försäkringen då?

• Reseförsäkringen ersätter inte kostnader om du konstateras sjuk innan avresa. För att erhålla ersättning till följd av sjukdom före avresa rekommenderar vi att du köper en avbeställningsförsäkring alternativt ett av- och ombokningsskydd som gäller om du blir akut sjuk innan avresa. Dock mot uppvisande av giltigt läkarintyg.

Också hos Ving