reception

Övrigt

Här kan du ta del av övrig information gällande din resa.

Ändringar och reklamation

Förbehåll för ändringar

Vi förbehåller oss rätt att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av såväl lämnade uppgifter och de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

Reklamation

Om något inte skulle fungera till din belåtenhet måste du omedelbart kontakta oss för att vi ska kunna hjälpa dig och ha en chans att rätta det som är fel. Våra representanter kan alltid nås antingen på plats eller via telefon, se ditt resebevis eller välkomstmaterial. Om eventuella problem inte kan lösas på resmålet har du möjlighet att skriva till oss efter hemkomsten, formulär finns på ving.se. Du kan också skriva till Ving Kundservice, 105 20 Stockholm. Reklamationen måste vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomst.

Personuppgifter

Personuppgifter

Ving för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Mer om vår personuppgiftspolicy.

Resa med funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning

Via länken nedan hittar du information om vad som är bra att tänka på när du reser med funktionsnedsättning, funktionshinder eller medicinsk utrustning som t ex rullstol. Mer information finns på resa med funktionshinder.