Om hotell/lägenhet

Hotellklassificering

Hotellklasser

Varje hotell är klassificerat av respektive lands myndigheter, enligt olika skalor. Vi har valt att komplettera dessa med en egen klassificering i form av vågor, från ett till fem. Som tillägg har vi även ett ”+” som visar att ett hotell är något bättre än normalt för sin klassificering.
Vi utgår från förhållandena på resmålet, vilket kan innebära att hotell med samma klassificering kan ha olika standard på olika resmål. Vings klassificering avser inte heller enbart rummens standard, utan totalintrycket med hänsyn till hotellets läge, inredning, faciliteter, aktiviteter etc. Våra kunders åsikter, som vi får in genom kundenkäter, spelar också en stor roll för varje hotells klassificering.

Hotell kan ändra klassificering, från sommar till vinter, efter renoveringar eller andra förändringar. Det är alltid den aktuella klassificeringen som redovisas.

Kategori 5
Våra bästa hotell. Hög standard, omfattande faciliteter.
Kategori 4
Bättre mellanklass, flera faciliteter och/eller utmärkt läge.
Kategori 3
Mellanklass, ofta med en del faciliteter och ett visst serviceutbud.
Kategori 2
Enkel mellanklass, få eller inga faciliteter, men funktionellt.
Kategori 1
Förekommer bara undantagsvis i Vings utbud. Mycket enkelt, utan faciliteter.

Ankomst och avresa

Ankomst/avresa

Enligt internationella hotellregler disponerar man sitt hotellrum fram till kl. 12.00 avresedagen, i vissa fall kl. 10.00. Detta gäller även om avresan från hotellet sker på kvällen/natten eller morgonen därpå. Om du har sen avresa kan du på vissa hotell hyra ett dagrum. Kontakta receptionen för information. Kostnaden för dagrum betalas direkt till hotellet. Många hotell erbjuder även bagagerum och duschmöjligheter efter utcheckning. Vid ankomsten till hotellet kan du inte kräva att få tillgång till ditt rum före kl. 15.00 – i Spanien före kl. 16.00. Vid incheckningen är det vanligt att hotellet önskar säkra ett belopp för avräkningen vid avresan. Detta belopp dras som regel via ditt kontokort.

Värdesaker och pengar

Förvara värdesaker och pengar i hotellets kassafack och låt dem aldrig ligga synliga i rummet/lägenheten. De flesta hotell tar ut en avgift och deposition för kassafack.

Ospecificerade resor och önskemål

Hotellbyte

Om du vill byta hotell efter ankomst till resmålet och om sådant byte kan ordnas, betalar du mellanskillnaden direkt till vår personal på plats. I vissa fall kan även avbokningskostnad för det ursprungligen bokade hotellet bli aktuellt. Eventuella transportkostnader i samband med hotellbyte står du själv för.

Önskemål

Om du har specifika önskemål om rumsläge, specifikt våningsplan, boende nära medresenärer m.m. tar vi emot dem och vidarebefordrar dem till hotellet. Vi kan dock inte lämna några löften/garantier eller förhandsbesked på om önskemålen kan uppfyllas. Du kan således inte ställa några krav på att få önskat rum.

Bilder

Vid fotografering av hotell används ibland vidvinkelobjektiv. Dessa kan framställa hotell, pooler och rum som större än de är. Lägenheten/hotellrummet som du tilldelas kan ha en annan utsikt än bilderna som finns på ving.se. En interiörbild kan dessutom visa en viss typ, eller storlek, av hotellets många lägenheter/hotellrum. Detta innebär att det rum som du har bokat kan se annorlunda ut och ha ett annat läge.

Ospecificerade resor

Vissa resor kan säljas till ett lägre pris p.g.a. att inkvarteringen är ospecificerad och inte kan bekräftas före avresan. På detta pris gäller inga rabatter.
En ospecificerad resa är inte en realisation av en ordinarie resa. Inkvartering kan ske – både inom eller utom Vings ordinarie hotellprogram – på alla resmål som presenteras på Ving.se för aktuell destination.
Vid köp av en ospecificerad resa kan du inte ställa samma krav som vid köp av en ordinarie/specificerad resa. Inkvarteringen blir mycket enkel och ofta på hotell som inte ingår i Vings ordinarie program.
Om du bokar en ospecificerad resa får du vara beredd på störningar från byggen, trafik, närliggande restauranger, diskotek m.m. Vidare kör inte alltid transferbussen ända fram till hotellet. Byte av hotell förekommer, ibland med kort varsel. Vanligtvis bor du i dubbelrum.

Ospecificerat boende är vår billigaste form av inkvartering. Hotellstandarden kan vara mycket enkel och byte av hotell under vistelsen förekommer, ibland med kort varsel. Badkar med dusch eller endast dusch samt wc finns alltid i boendet. Ett resesällskap med fler än ett rum kan komma att inkvarteras på olika hotell. Vid bokning av max två rum kan vi dock mot ett tillägg garantera att alla får bo på samma hotell. Måltider och städning ingår inte. På ett fåtal hotell kan du köpa till städning och byte av handdukar och lakan under veckan.

Hotellet har inte alltid resmålsservice. Kort sagt: en ospecificerad resa bör du enbart välja om du nöjer dig med ”tak över huvudet” – på något av resmålets allra enklaste hotell. Om du har några som helst anspråk beträffande komfort och standard rekommenderar vi dig att boka en resa enligt ordinarie program, med specificerat hotell och resmål.
Om du önskar byta till ett hotell med bättre standard, och ett byte går att ordna, betalar du mellanskillnaden samt i vissa fall en administrativ avgift och en avbokningskostnad för hotellet du lämnar.
Om du har bokat en ospecificerad resa tillkommer en avgift om du vill checka in ditt bagage. Priset är 275 kr, tur och retur, förbokas under tillval. Betalar du på flygplatsen kostar det 500 kronor oavsett om du bokat enkel resa eller tur och retur. På flygplatsen från resmålet kostar det 50 Euro.

Faciliteter

Balkong/terrass/utsikt

Om rum eller lägenheter har balkong eller terrass anges det i hotellbeskrivningen. Balkongen/terrassen är inte alltid anpassad storleksmässigt eller möblerad efter antalet boende i rummet/lägenheten. Om det är möjligt att boka särskild utsikt framgår detta. De flesta hotell tar ut ett tillägg för rum som vetter mot poolområdet, havet, trädgården etc. Detta innebär inte att du har direkt utsikt över poolen, trädgården eller havet, men att rummet ligger på den sida av hotellet som vetter mot t.ex. trädgården. Rum mot omgivningarna innebär att rummet kan ligga mot vad som helst i hotellets omgivning t.ex. en annan byggnad eller en parkering.

Värme, vatten, luftkonditionering

Om hotellet har luftkonditionering anges detta i hotellbeskrivningen. Luftkonditionering är oftast begränsad till vissa timmar om dygnet och till den varmaste perioden. På de flesta hotell kan luftkonditioneringen endast tas i bruk när man själv befinner sig i lägenheten/rummet. Vanligtvis finns ett luftkonditioneringsaggregat per lägenhet/dubblettrum. På vissa hotell kan luftkonditionering och uppvärmning kosta extra och betalning sker då direkt till hotellet. Det finns en mängd olika luftkonditioneringssystem med olika kapacitet och bullernivå. Aggregaten är inte alltid reglerbara.

Varmvattnet värms ofta upp med hjälp av solfångare på taken. Det kan hända att kall- och varmvattnet sinar tillfälligt under de tider på dagen då många gäster duschar eller på grund av dåligt vattentryck. Vattenransonering kan också förekomma.

Vissa av våra hotell har centralvärme vilket då framgår av hotellbeskrivningen.
Uppvärmning sker som regel under perioden november – mars. Ibland finns det elektriska element att låna.

Pool, gym, tennisbana och dylikt

Om hotellet har uppvärmd pool framgår detta av hotellbeskrivningen. Uppvärmd pool innebär, om inget annat anges, att vattnet är ca 22 grader. Poolernas uppvärmningssystem är oftast inte igång nattetid, varför det kan vara kallare i poolerna under tidiga morgontimmar. Av utrymmesskäl finns det sällan solstolar till alla boende på hotellet. Det är inte tillåtet att markera solstolarna. På de hotell där det finns gym är utbudet begränsat och standarden enkel. Hotellets tennis-, boule- och minigolfbanor kan vara avgiftsbelagda och av varierande standard. På många hotell är det inte tillåtet att ta med sig mat och dryck utifrån till poolen/rummet.

Säkerhet och störningar

Hälsa och säkerhet

Vi kräver att alla hotell uppfyller gällande hälso-, säkerhets- och brandföreskrifter och kontrollerar regelbundet att de gör det. Standard och regelverk varierar dock från land till land och håller inte alltid samma höga nivå som vi är vana vid i Sverige. Vid ankomst bör du ta reda på hotellets brandinstruktioner. Vidare kan du inte förvänta dig samma standard i fråga om barnsäkerhet som i Sverige.

Nybyggt hotell

Vi vet av erfarenhet att allting inte alltid går enligt planerna vid öppning av nya hotell. Det kan bl.a. inträffa dröjsmål i leveranser eller tekniska missöden. När hotellet öppnar kan det även förekomma mindre driftstörningar och alla faciliteter kanske inte har kommit helt på plats. Ett helt nybyggt hotell råkar som regel ut för en del "barnsjukdomar" som i vissa fall kan medföra en rabatt på ordinarie pris, en s.k. premiär-rabatt/bo-in rabatt.

Buller, störningar, byggnation

Många av våra hotell ligger i populära turistorter/städer med brokigt folkliv, gott om dags- och kvällsnöjen, som t.ex. restauranger, diskotek etc. Således kan sorl och musik från restauranger förekomma. Lokaltrafiken kan tidvis vara intensiv. Sophämtning, varuleveranser etc. förekommer under hela dygnet. Om du helst vill bo i en lugn omgivning bör du välja ett hotell utanför tättbebyggt område, som beskrivs som lugnt. Det är oundvikligt att vissa ljudkällor förekommer i den dagliga driften av ett hotell, såsom tex. ljud från hissar, fläktar, städpersonal, trädgårdsarbete etc. Många hotell är lyhörda.
Enligt internationell praxis ska det vara tyst på hotellet efter kl. 24.00. Om du störs av andra gäster ska du i första hand kontakta hotellet, hjälper inte detta så kontakta Vings personal på resmålet (telefonnummer finns på din biljett).
Byggnadsarbete förekommer på alla resmål. Detta gäller särskilt resmål som fortfarande är under utbyggnad. Byggnadsarbete kan ibland innebära störningar för våra gäster, något som vi har svårt att påverka. Du som har bokat en långsemester får räkna med att hotellen renoveras kontinuerligt under vinterhalvåret, då hotellen har öppet året om. Renoveringsarbetet kan i vissa fall vara störande, men hotellen gör allt de kan för att minimera obehag.

Rökfria hotell

Hotell med rökfri policy blir allt vanligare. Till exempel är våra egna Sunwing Family Resorts (förutom i Thailand) rökfria sedan sommaren 2013.
Hur rökfria hotellen är varierar. Vissa hotell tillåter endast rökning på anvisade platser, men vanligast är att du även får röka på balkongen/terrassen. Rökförbud gäller också för e-cigaretter. Det är ofta förbjudet att röka inomhus, både i rummet/lägenheten och i hotellets allmänna faciliteter som receptionen och eventuella restauranger. Det kan även vara förbjudet att röka vid hotellets allmänna faciliter utomhus, till exempel poolområdet. Vi ber dig att ta hänsyn och följa hotellets regler.

Gasdrivna varmvattenberedare

Bristfälligt fungerande gasbrännare kan medföra höga koncentrationer av koloxid. Detta är en färg-, smak- och luktlös gas som kan orsaka förgiftning. Symptomen är i första hand huvudvärk, illamående och yrsel. Om du upplever något av dessa symptom i rum eller lägenhet med någon form av gasinstallation, bege dig omgående utomhus och kontakta någon av våra representanter. Ving har som regel att inte anlita hotell med gasdrivna varmvattenberedare i bostadsutrymmen. Om du mot förmodan påträffar något sådant, vänligen kontakta Ving omgående.

Avstånd och måltider

Avstånd inom hotellet

Många av våra hotell består av flera byggnader vilket då kan innebära att du bor långt från hotellets reception, restaurang etc.

Avstånd strand och centrum

De avstånd som anges avser närmaste strand och närmaste lokala centrum. Avståndet mäts från hotellets reception eller annan central punkt på hotellområdet, såsom poolområdet. När det står 0 m till stranden i hotellbeskrivningen innebär det att hotellets tomtgräns går precis vid strandkanten.

Måltidsalternativ

Enkel frukost/Frukost/Kontinental frukost: består av smör, bröd, marmelad, kaffe/te.
Frukostbuffé eller Enkel frukostbuffé: består, utöver ovan, även av antingen ost, ägg, yoghurt, grönsak eller frukt.
Halvpension: Frukost och ytterligare en måltid, oftast en middagsbuffé. Måltidsdrycker ingår inte.
Helpension: Frukost, lunch och middag - oftast en lunch/ middagsbuffé. Måltidsdrycker ingår inte.

Om ankomsten eller avresan till/från hotellet sker tidigt på morgonen, alternativt sent på kvällen, kan du gå miste om en eller ett par måltider om du har beställt frukost, halv - eller helpension alternativt All Inclusive. Inga måltider ingår efter det att du har checkat ut från hotellet.

Vi har ett växande utbud av All Inclusive-hotell. Från lyxiga hotell med All Inclusive som erbjuder det mesta av mat och dryck under större delen av dygnet till enklare mellanklasshotell (under fyra vingar), där Ving har valt att kalla All Inclusive som enkel på hotell under fyra vingar. På hotell där Enkel All Inclusive anges är utbudet av mat och dryck mer begränsat och serveras under begränsade tider på dygnet. All Inclusive innefattar måltider samt lokala drycker och i många fall även vissa aktiviteter. All Inclusive upphör senast kl. 12.00 på hemresedagen. All Inclusive är personligt.
Var uppmärksam på, att hotellet som regel inte serverar alkohol till personer under 18 år, även om det ingår i All Inclusive eller i det beställda måltidsalternativet.
Kunskapen kring olika typer av allergier och matintolerans är generellt sämre utomlands än i Sverige. Läs mer här.