Förhållningsregler i Vings sociala medier

Vi anser att varje person bör få komma till tals och bli lyssnad på och uppmuntras att dela med sig av åsikter och feedback till Ving eller besökare i våra kanaler, men det ska alltid ske i en respektfull och god ton gentemot varandra.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer våra riktlinjer. Den som bryter mot reglerna kan komma att blockeras.
Kommentarer som inte tolereras är sådana som kan uppfattas som:

  • Kränkande, trakasserande, förföljande eller hotande, ärekränkande, stötande, obscena, vulgära eller våldsamma.
  • Hatiskt språk mot etnicitet, religion, kön, nationalitet eller politisk övertygelse.
  • Vilseledande eller olagliga kommentarer.
  • Inlägg som behandlar samma ärende och klipps och klistras på flera av våra inlägg vid upprepade tillfällen definieras som spam och tas bort från våra kanaler. Det gäller även avsiktliga störningar av kommentarer.
  • Kommentarer i kommersiellt syfte, exempelvis reklam för företag, organisationer eller föreningar i syfte att driva trafik till egen sida eller dylikt.