Insamling av personuppgifter

När du använder någon av Vings tjänster samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Här beskriver vi hur vi samlar in, sparar och använder personuppgifterna.

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in när du skapar en användare i Mina sidor

Om du registrerar en användaridentitet på Mina Sidor på ving.se samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. Vi samlar också in uppgift om ditt användarnamn. På Mina Sidor kan du sedan välja att lämna uppgifter om namn, födelsedatum, ålder, kön och adress och kontaktuppgifter.

När du gör en bokning hos oss skapas en användaridentitet på Mina Sidor åt dig om du inte redan har en. Användaridentiteten omfattar i dessa fall samma personuppgifter som du lämnade till oss vid din bokning.

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av.

Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig i vår kunddatabas.

Hur vi använder uppgifterna

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål.

Administration av din resa

På Mina sidor kan du hantera dina bokade resor. Du kan bl.a. betala din resa, göra ändringar i din bokning, boka tillval, notera önskemål på ditt hotellboende och skapa sista minuten-bevakningar. Vi använder de uppgifter du lämnar för att utföra dessa uppgifter och administrera din resa så att vi kan fullgöra vårt avtal med dig.

Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster, som t.ex. hyrbil, tax free, utflyktspaket eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster.

Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.

Inloggning i MySunwing/MyO.B.C/MySunprime

Om du loggar in på MySunwing/MyO.B.C/MySunprime med dina användaruppgifter för Min sida hämtas ditt namn, din epostadress, din ålder, din nationalitet, ditt telefonnummer och ditt lösenord från Min sida in till MySunwing/MyO.B.C/MySunprime och lagras i en lokal databas. Uppgifterna sparas där i 20 dagar och avidentifieras sedan så att de inte kan kopplas till en enskild individ.

I MySunwing/MyO.B.C/MySunprime används uppgifterna för att administrera de bokningar du gör för dig själv eller ditt resesällskap. Efter att uppgifterna har avidentifierats används de för analys av användarbeteenden och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.

Hur länge vi lagrar uppgifterna

Ving följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

På Mina Sidor sparas de uppgifter du har registrerat där så länge användaridentiteten är aktiv.

Vem som har tillgång till personuppgifterna

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Om du loggar in på MySunwing/MyO.B.C/MySunprime med dina användaruppgifter för Min sida förs dina personuppgifter över till ett system som används av personal på det aktuella hotellet. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas utanför EU/EES beroende på var det aktuella hotellet är beläget.

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Personifiering och marknadsföring

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

På våra webbplatser använder vi information som vi har samlat in om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Du har rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på nedan adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till Vings Personuppgiftsombud”.

Personuppgiftsansvar

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av Ving i Sverige, inklusive den verksamhet som bedrivs under varumärket Globetrotter. Ving är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Ving och i Vings mobilapp.

Ving är en del av Nordic Leisure Travel-koncernen. Nordic Leisure Travel Group AB ("NLTG") utövar ett bestämmande inflytande över Ving. Ving har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till NLTG.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@ving.se eller via vanligt brev som skickas till Ving, 105 20 Stockholm. Du kan också kontakta oss via ”Min Sida” på ving.se.

Fullständig personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.