Insamling av personuppgifter

När du använder någon av Vings tjänster samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Här beskriver vi hur vi samlar in, sparar och använder personuppgifterna.

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in när du efterlyser kvarglömda eller borttappade föremål

För att efterlysa kvarglömda eller borttappade föremål om du är kvar på resmålet kontaktar du vår personal på plats. För att efterlysa kvarglömda eller borttappade föremål efter att du har kommit hem kontaktar du Lost & Found International och lämnar alla relevanta uppgifter till dem direkt. Det innebär att Lost & Found International ansvarar för hanteringen av de personuppgifter du lämnar till dem

Personifiering och marknadsföring

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

På våra webbplatser använder vi information som vi har samlat in om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Du har rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till Vings Personuppgiftsombud”.

Personuppgiftsansvar

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av Ving i Sverige, inklusive den verksamhet som bedrivs under varumärket Globetrotter. Ving är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Ving och i Vings mobilapp.

Ving är en del av den globala Thomas Cook-koncernen. I Sverige representeras Thomas Cook av Thomas Cook Northern Europe, som utövar ett bestämmande inflytande över Ving. Ving har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till TCNE för interna administrativa ändamål samt för analys av kunders personuppgifter. Personuppgifter som samlas in av Ving behandlas också av TCNE för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@ving.se eller via vanligt brev som skickas till Ving, 105 20 Stockholm. Du kan också kontakta oss via ”Min Sida” på ving.se.

Fullständig personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.