Villkor för Vings presentkort

Vings presentkort går att köpa som fysiska presentkort (plastkort) eller som elektroniska presentkort via antingen e-post, egen utskrift eller sms. Dessa villkor gäller för både fysiska presentkort av plast och elektroniska presentkort.

1. Köpa och ladda presentkort

Presentkort kan köpas och laddas med pengar på Ving.se/presentkort.

 • Elektroniska presentkort laddas vid beställning. Presentkortet kan laddas med upp till 10 000 kronor.
 • Plastkort till privatpersoner skickas till den adress som anges i beställningen utan att laddas. Beställaren laddar sedan själv presentkortet med valfritt belopp på Ving.se/presentkort. Presentkortet kan laddas med upp till 25 000 kronor.
 • Presentkort kan endast laddas med pengar en gång.

2. Giltighetstid

 • Elektroniska presentkort är giltiga i 3 år från köp.
 • Plastkort är giltiga i 3 år från det att kortet laddas med pengar.
 • Presentkortets giltighet går inte att förlänga.
 • Giltigheten för plastkort och elektroniska presentkort kan kontrolleras på Ving.se/presentkort när presentkortet har laddats med pengar.
 • Om du vill veta om ett äldre presentkort är giltigt kan du kontakta Ving på tel. 0771-995 995.

3. Betala med presentkort

Ett presentkort har en unik 16-siffrig kod samt en femsiffrig säkerhetskod som anges vid betalning. På plastkort skrapas säkerhetskoden fram på baksidan av kortet.
För presentkort i form av SMS anges istället telefonnumret tillsammans med den femsiffriga säkerhetskoden. Du behöver inte använda hela presentkortets värde på en gång. Kvarvarande belopp ligger kvar på presentkortet och saldot kan kontrolleras på Ving.se/presentkort.

4. Var kan presentkortet användas?

Vings presentkort är giltiga som betalningsmedel på alla produkter som kan bokas på Ving.se och Globetrotter.se, utom vid köp av endast hotell. Presentkortet kan heller inte användas som betalningsmedel ombord på flyget eller på hotellet/resmålet.

Om du har betalat en resa med ett presentkort och avbokar resan, eller om resan blir inställd, får du eventuell återbetalning i form av ett nytt presentkort.

5. Förlorat presentkort

 • Ett presentkort är en värdehandling. Ving ansvarar inte för stulet eller borttappat presentkort.
 • Plastkort ersätts aldrig.
 • Presentkort via e-post eller sms som har blivit raderade kan ersättas. Kontakta Ving med presentkortsnumret och säkerhetskoden så kan vi göra ett nytt utskick till samma mottagare. Detta förutsätter att presentkortet är giltigt.

6. Vid felaktiga upplysningar

Presentkort kan inte bytas in mot kontanter.
Om du råkat skriva fel telefonnummer eller mejladress när du beställt och betalat ett presentkort på Ving.se kan vi betala tillbaka pengarna till det kort eller konto som användes vid betalningen. Du kan sedan köpa ett nytt presentkort med rätt uppgifter. Av säkerhetsskäl kan vi inte ändra uppgifterna som angavs när ett presentkort köptes.

7. Begagnade presentkort

Vings presentkort är opersonliga. Ving ansvarar dock inte för kortets giltighet om det säljs i andra hand. Om du överväger att köpa ett begagnat presentkort bör du kontrollera kortets giltighet och saldo innan du genomför köpet. Undvik köp av begagnade Ving-presentkort. Vi kan inte garantera att ett presentkort är äkta om du köper i andra hand.

8. Presentkort för företag

Vid beställning av presentkort för företag skickas en faktura på köpet.

9. Villkor för julpresentkort

 • Maxvärde per presentkort och köp: 5.000:-
 • Maxbelopp för betalning med julpresentkort: 5.000:- per bokning
 • Kan kombineras med betalning med ordinarie presentkort på samma bokning
 • Rabatten gäller endast våra presentkort via e-post med julmotiv
 • Presentkorten gäller som betalningsmedel vid köp av resor

10. Personuppgifter

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

Ving är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter som samlas in av Ving behandlas också av Nordic Leisure Travel Group. Du kan kontakta oss på info@ving.se eller på adressen Ving, 105 20 Stockholm. Har du direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgifter kontakta gärna DPO@ving.se.

Uppgifter som samlas in

När du köper ett plastkort samlar vi in ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Om du väljer att lämna den samlar vi också in din e-postadress. Om du väljer att lämna personuppgifter i meddelande till Ving eller mottagaren samlar vi in dessa.
När du köper ett elektroniskt presentkort samlar vi in mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Om du väljer att lämna personuppgifter i meddelande till Ving eller mottagaren samlar vi in dessa.

När du köper presentkort för företag samlar vi in namn och kontaktuppgifter till beställaren, leveransadress och namn på mottagare av leveransen, fakturaadress och namn på kontaktperson/referens för fakturan. Om du väljer att lämna den samlar vi också in din e-postadress. Om du väljer att lämna personuppgifter i meddelande till Ving eller mottagaren samlar vi in dessa.

Hantering och lagring av personuppgifterna

Vi använder dina personuppgifter för att skapa och leverera presentkorten. Personuppgifterna hanteras på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
Personuppgifterna sparas så länge presentkortet är giltigt.

Utlämning av personuppgifter

Elektroniska presentkort hanteras av Retain24 som är Vings personuppgiftsbiträde för denna hantering.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig och rätt att begära att uppgifterna om dig ska kompletteras eller rättas om de är bristfälliga eller felaktiga. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas eller användningen av dem begränsas om uppgifterna hanteras utan laglig grund eller medan tvist om lagligheten i hanteringen pågår. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål.
Ving har dock rätt att ändå hantera dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav, nödvändigt med hänsyn till allmänintresset eller nödvändigt för att tillvarata Vings intressen i en rättstvist.

Cookies

För hantering av cookies gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen.