PART OF THE THOMAS COOK GROUP

Ta inga risker – köp reseförsäkring

Varför ska du köpa ett komplement till hemförsäkringen när du redan har ett reseskydd i din hemförsäkring och kanske betalar med kort? Det finns många skäl, och Goudas "Komplement till hemförsäkringen" kompletterar reseskyddet i din hemförsäkring. Visste du t.ex. att det mesta som händer på resmålet understiger självrisken i hemförsäkringens reseskydd? Med Goudas "Komplement till hemförsäkringen" får du ersättning från första kronan – alltså helt utan självrisk.

Så här bokar du din reseförsäkring


Det enklaste sättet att boka Goudas "Komplement till hemförsäkringen" är i samband med att du bokar din resa. På sidan där du anger resenärernas namn väljer du även "Reseförsäkring".

Vill du lägga till reseförsäkring på en redan bokad resa med charter så kan du göra det genom att gå in på Min sida på Ving.se och välja "Försäkringar", eller genom att ringa oss
0771-995 995.

Boka försäkring

Har du bokat en resa med reguljärflyg och vill lägga till reseförsäkring kan du göra det genom att ringa oss på 0771-995 995.


Goudas webbplats hittar du mer detaljerad information om de olika reseförsäkringarna. Där finns också svaren på de vanligaste frågorna.

Skadefall - flygförsening

Flygförsening

Anna och Sven med deras två barn har precis lämnat sitt hem och är på väg till flygplatsen. När familjen kommer fram får de reda på att flyget är försenat. Det slutar med att de kommer iväg dagen efter och förlorar en semesterdag.

Läs mer om fallet Dölj
Ersättning från Gouda: 2.300 kr i förseningsersättning (inga krav på kvitton) samt ersättning för en förlorad semesterdag med 1 dagsandel, 4.000 kr (7 dagar = 28.000 kr).
Skadefall - skada på hyrbil

Skada på hyrbil

Anton är på Mallorca och har precis hyrt en bil för att åka in till Palma. I rusningstrafiken krockar Anton med en annan bil. Anton klarar sig bra utan några skador, men bilen fick stora skador.

Läs mer om fallet Dölj
Ersättning från Gouda: 8.000 kr i ersättning för självrisken som Anton måste betala till biluthyraren.
Skadefall - allvarlig sjukdom

Allvarlig sjukdom

Maria och Anders är på 1 veckas semester i Kroatien. Andra dagen blir Maria allvarligt sjuk. Hon drabbas av lunginflammation och ordineras penicillin av läkare och vila på rummet. Maria blir sängliggande i 5 dagar.

Läs mer om fallet Dölj
Ersättning från Gouda: Kostnad för läkarbesök och penicillin,
1.400 kr. Ersättningsresa (värdet på nuvarande resa, 20.000 kr) för både Maria och Anders. Ersättning lämnas också för aktivitetskostnad, då Maria och Anders inte kunde vara med på den planerade/betalda dykkursen, 4.000 kr.

Goudas "Komplement till hemförsäkringen"

Goudas "Komplement till hemförsäkringen" är speciellt utformad för att komplettera din hemförsäkrings reseskydd. Det kan vara både svårt och dyrt att få hjälp om du skulle bli sjuk, bestulen eller om något annat otrevligt händer.

I denna försäkring ingår bl.a.:

Hjälp direkt på plats
Vi hjälper dig direkt på resmålet med pengar, råd och hjälp av Vings reseledare eller Goudas Alarmcentral om något oväntat händer.

Ersättning för förlorade resdagar
Du är sjuk och sängliggande under kortare tid. Du får då ersättning med en dagsandel per förstörd resdag. Tänk på att första sjukdag räknas från första läkarbesök.

Ny resa
Du blir sängliggande under mer än halva tiden, med ordination från läkare. Då kan både du och familjen eller en medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa
Om du missar avresan i Europa eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Ingen självrisk
Du betalar ingen självrisk för det som ingår i komplement till hemförsäkringen. Dessutom kan du få ersättning för självrisken i hem- och bilförsäkringen om något händer när du är på resa.

Sport- eller annan inbokad aktivitet
Du behöver inte göra något extra tillägg om du ska utöva någon sportaktivitet. I Goudas Komplement finns redan skyddet om t.ex.;
- Din sportutrustning försenas och inte kommer fram i tid till resmålet. Gouda ersätter då kostnaden för att hyra utrustning (max 5.000 kr)
- Du drabbas av sjukdom/olycka som gör att du inte kan delta i en förbokat aktivitet. Gouda ersätter då kostnaden för aktiviteten (max 10.000 kr)

Boka försäkring

Goudas "Heltäckande reseförsäkring"

För dig som inte har någon hemförsäkring, inte har ett reseskydd i din hemförsäkring eller om du ska vara borta i mer än 45 dagar. Ger ersättning exempelvis vid akuta sjukdomar, olycksfall, flyg- och bagageförsening.

Denna försäkring passar:

  • Om du saknar hemförsäkring eller inte är helt nöjd med reseskyddet i din hemförsäkring
  • Om du ska göra något speciellt på din resa som inte omfattas av din hemförsäkring
  • Om din resa är längre än 45 dagar
  • Om du är folkbokförd i något annat nordiskt land än Sverige

För att våra försäkringar ska gälla måste försäkringen vara tecknad och betald före avresa. Dessutom ska du vara folkbokförd i Norden. För norska och danska medborgare måste en heltäckande reseförsäkring tecknas för att få ett fullgott reseskydd. Tecknas ett "Komplement till hemförsäkringen" krävs att du har ett grundreseskydd i din hemförsäkring.

Det är de fullständiga villkoren som gäller vid reglering av en skada.

Boka försäkring

Trygghet före avresa

Köp till en avbeställningsförsäkring när du bokar en reguljär paketresa så kan du få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning. Bl.a. täcker försäkringen avbeställning på grund av:

  • Akut sjukdom och olycksfall
  • Inställda evenemang