Sas-flygplan

Information efter SAS-strejken

SAS-strejken

För dig som har kommit hem

Vi har stor förståelse för de eventuella besvär som uppstod i samband med strejken med inställda flyg till följd, byte av hotell, tidigare- eller senarelagda hemresor och alternativa flyglösningar. Vi har försökt lösa det så snabbt och smidigt som möjligt utifrån de förutsättningar som varit, men är samtidigt medvetna om de problem som kan ha drabbat dig som kund.

För paketreseresenärer har vi ett ansvar att ombesörja för såväl uppehälle och måltider samt hemresa vid oförutsedda händelser, vilket vi också gjort under denna strejk. Har du som resenär mot förmodan ombesörjt för eget boende och hemresa, ber vi dig att du skickar in en reklamation till oss. Likaså om du haft utlägg för måltider och eventuella andra merkostnader, ber vi att du även skickar in underlag för detta. Observera att kostnaderna skall vara skäliga. För ersättningsanspråk hänvisar vi till vårt reklamationsformulär. För närvarande har vi pga strejken en väldigt hög arbetsbelastning, vilket innebär att vi har längre svarstider än normalt. Vi räknar med att besvara ditt ärende inom 8-10 veckor.

För att underlätta handläggningstiden ber vi dig att skicka in så utförligt underlag som möjligt samt originalkvitton som styrker de extra utgifter du som kund vill ha ersättning för. Observera att vi behöver få in originalkvitton med traditionell post till, Ving, 105 20 Stockholm. Märk kuvertet SAS. Var uppmärksam på att du endast kan skicka in ersättningsanspråk hos en part. Bifoga också ditt namn och bokningsnummer tillsammans med kvitton.

Har du redan skickat in en reklamation till SAS eller ditt försäkringsbolag vill vi gärna få besked om det samt ett ärendenummer. Vi förbehåller oss rätten att kräva återbetalning om utbetalning skett för samma kostnad då det endast är möjligt att kräva kompensation från en part.

För dig som bokat enbart en flygstol och drabbats av strejken på hemresan kan utlägg av både boende, måltider, alternativ flyglösning samt eventuella andra merkostnader varit aktuella. För sådana ersättningsanspråk hänvisar vi direkt till SAS här. Observera att reklamationskostnader ska vara skäliga. När du gör en reklamation hos SAS är det viktigt att du i rutan ”Bokningsreferens” skriver CHARTER alternativt SKCHAR eller SASCHA då de charterresor som sker med SAS inte har den referens som behövs. Du behöver inte uppge något biljettnummer.

Nödvändiga cookies gör sajten brukbar genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering och tillgång till säkra webbplatsområden. Sajten kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
Funktionella cookies gör det möjligt att spara information om hur hemsidan visas eller beter sig. T.ex. ditt val av språk eller region. Dessa behövs för att sajten ska kunna fungera optimalt.
Statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla data.
Marketing cookies används för att spåra hur besökare rör sig på hemsidan. Detta för att visa innehåll som är relevant för respektive besökare och mer värdefullt för företaget och tredjeparts annonsörer.