På hotellet

Vi ställer högsta krav på oss själva och samarbetar även med det oberoende företaget Cristal International Standards och följer förstås utöver våra egna rutiner även de lokala myndigheternas krav, som löpande kan ändras. Nedan listar vi de utökade säkerhetsrutiner som vi implementerar på våra hotell, Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels och O.B.C by Sunwing, framöver. Samtliga medarbetare tränas i våra nya säkerhetsrutiner, som exempelvis innefattar utökade städ- och desinficeringsrutiner för alla utrymmen på hotellen.

Trygg incheckning på våra hotell

 • En gäst per rum checkar in hela sällskapet, för att undvika trängsel i receptionen.
 • Vi ser till att det finns handsprit och avståndsmarkeringar, samt plexiglas uppsatt i receptionen.
 • Innan ankomst skickar vi ett incheckningsformulär till dig (via mail), som du redan hemma kan fylla i, vilket medför att incheckningen blir snabbare och du slipper lämna ifrån dig passet. Med en smidigare incheckning blir det också mindre trängsel i receptionsområdet, (denna möjlighet finns för dig som reser till Grekland och Spanien).

Trygga besök på våra restauranger och barer

 • Handsprit är obligatoriskt vid besök i våra restauranger och barer.
 • Lokala rekommendationer för social distansering följs.
 • Restaurangerna har flexibla och förlängda öppettider för att undvika trängsel.
 • ökat avstånd mellan borden samt färre bord har införts.
 • Nya serveringsrutiner tillämpas där servering av mat sker antingen som á la carte (bordsservering), eller som buffé enligt gällande rekommendationer och restriktioner.
 • På flera hotell finns nu Take Away-online och roomservice.
 • Personalen visar alla restaurangbesökare till bords.
 • Bordsbokning rekommenderas för att säkra plats i restaurangen.
 • Även bokning för sittning i bufférestaurangen kan förekomma.
 • Menyer fås via QR-koder.

Trygga aktiviteter på våra hotell

 • Begränsat antal deltagare.
 • Handsprit för både gäster och personal i aktivitetsområdet.
 • Social distansering vid aktiviteter.
 • Bokning via Holiday Planner krävs för att få plats på aktivitet.
 • Nya rengörings- och arbetsrutiner.
   
   
   
   
   

Bild från Sunprime Ayia Napa Suits

Bild från Ocean Beach Club Cypern

Nya rutiner för vår personal på hotellen

 • All personal genomgår ett Covid-19-test innan man påbörjar sin anställning.
 • Utbildning för all personal inom nya rutiner och föreskrifter.
 • All personal måste alltid bära mask (Spanien/Grekland) och vid gästkontakt (Cypern).
 • All personal tar tempen innan de påbörjar sitt arbetspass.
 • Nya rutiner kring social distansering och regler i personalmatsal och personalutrymmen.
   
   

Vi uppmanar även till minskad kontanthantering samt i ökad utsträckning ta del av information och tips om vad som sker på ditt hotell och resmål via vår app under din resa.

Mer detaljerad information

Här hittar du mer detaljerad information om hur respektive hotell arbetar med nya rutiner.
 
(Informationen är på engelska.)

Trygghet på hela resan