Reseförsäkring

RESEFÖRSÄKRING

Reseförsäkring (före 27 juni 2017)

Reseförsäkringen har nya villkor från 27 juni 2017. På Goudas webbplats hittar du mer detaljerad information om reseförsäkringar bokade före 27 juni 2017.

Har du bokat, eller vill du boka reseförsäkring efter 27 juni? Du hittar vår nya reseförsäkring här.

Goudas "Komplement till hemförsäkringen"

Goudas "Komplement till hemförsäkringen" är speciellt utformad för att komplettera din hemförsäkrings reseskydd. Det kan vara både svårt och dyrt att få hjälp om du skulle bli sjuk, bestulen eller om något annat otrevligt händer.

I denna försäkring ingår bl.a.:

Hjälp direkt på plats
Vi hjälper dig direkt på resmålet med pengar, råd och hjälp av Vings reseledare eller Goudas Alarmcentral om något oväntat händer.

Ersättning för förlorade resdagar
Du är sjuk och sängliggande under kortare tid. Du får då ersättning med en dagsandel per förstörd resdag. Tänk på att första sjukdag räknas från första läkarbesök.

Ny resa
Du blir sängliggande under mer än halva tiden, med ordination från läkare. Då kan både du och familjen eller en medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa
Om du missar avresan i Europa eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Ingen självrisk
Du betalar ingen självrisk för det som ingår i komplement till hemförsäkringen. Dessutom kan du få ersättning för självrisken i hem- och bilförsäkringen om något händer när du är på resa.

Sport- eller annan inbokad aktivitet
Du behöver inte göra något extra tillägg om du ska utöva någon sportaktivitet. I Goudas Komplement finns redan skyddet om t.ex.;

  • Din sportutrustning försenas och inte kommer fram i tid till resmålet. Gouda ersätter då kostnaden för att hyra utrustning (max 5.000 kr)
  • Du drabbas av sjukdom/olycka som gör att du inte kan delta i en förbokat aktivitet. Gouda ersätter då kostnaden för aktiviteten (max 10.000 kr)

Barnpris
Barn får 50 % rabatt på försäkringen när en vuxen i resesällskapet tecknar samma försäkring.

Goudas "Heltäckande reseförsäkring"

För dig som inte har någon hemförsäkring, inte har ett reseskydd i din hemförsäkring eller om du ska vara borta i mer än 45 dagar. Ger ersättning exempelvis vid akuta sjukdomar, olycksfall, flyg- och bagageförsening.

Denna försäkring passar:

  • Om du saknar hemförsäkring eller inte är helt nöjd med reseskyddet i din hemförsäkring
  • Om du ska göra något speciellt på din resa som inte omfattas av din hemförsäkring
  • Om din resa är längre än 45 dagar
  • Om du är folkbokförd i något annat nordiskt land än Sverige

För att våra försäkringar ska gälla måste försäkringen vara tecknad och betald före avresa. Dessutom ska du vara folkbokförd i Norden. För norska och danska medborgare måste en heltäckande reseförsäkring tecknas för att få ett fullgott reseskydd. Tecknas ett "Komplement till hemförsäkringen" krävs att du har ett grundreseskydd i din hemförsäkring.

Barnpris
Barn får 50 % rabatt på försäkringen när en vuxen i resesällskapet tecknar samma försäkring.

Det är de fullständiga villkoren som gäller vid reglering av en skada.