Finansiell fakta

Siffrorna avser Thomas Cook Northern Europe vars finansiella räkenskapsår (1 oktober - 30 september) följer det London-noterade börsbolaget Thomas Cook Group plc.

Alla siffror i MSEK om ej annat anges.

2017/2018
Omsättning: 15 700
Rörelseresultat: 1 453
Marginal: 9,3%

Årsredovisning
Årsredovisningen för Thomas Cook Plc finns på koncernsajten: www.thomascookgroup.com

Det finns ingen tryckt årsredovisning separat för Thomas Cook Northern Europe.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder