Finansiell fakta

Siffrorna avser Thomas Cook Northern Europe vars finansiella räkenskapsår (1 oktober - 30 september) följer det London-noterade börsbolaget Thomas Cook Group plc.

Alla siffror i MSEK om ej annat anges.

2014/2015
Omsättning: 13 400
Rörelseresultat: 1 234
Passagerare (tusental): 1 500
Antal anställda i gruppen: 3 089
Marginal: 9,2%

2013/2014
Omsättning: 12 700
Rörelseresultat: 1 129
Passagerare (tusental): 1 500
Antal anställda i gruppen: 3 120
Marginal: 8,9%

2012/2013
Omsättning: 12 700
Rörelseresultat: 1 118
Passagerare (tusental): 1 500
Antal anställda i gruppen: 3 090
Marginal: 8,8%

Årsredovisning
Årsredovisningen för Thomas Cook Plc finns på koncernsajten: www.thomascookgroup.com

Det finns ingen tryckt årsredovisning separat för Thomas Cook Northern Europe.