Val av resmål

Hur identifierar Ving ett nytt resmål?

Idéer om nya resmål kommer främst från två håll: dels följer våra produkt- och produktionschefer trender både på vår egen marknad och utomlands. Vi lyssnar noga på vad våra kunder efterfrågar. Som stor researrangör blir vi naturligtvis också flitigt kontaktade av olika turistorganisationer, hotellkedjor med flera, som presenterar idéer för oss.

Vad krävs för att ett nytt resmål ska godkännas av Ving?

Ett grundkriterium är naturligtvis säkerheten på resmålen, framförallt politiskt. Vi arrangerar inte resor till områden som UD avråder från att resa till. En annan självklarhet för att det ska fungera rent praktiskt är att det måste finnas infrastruktur, vattenförsörjning, sophantering och så vidare. Uppfylls dessa krav börjar vi undersöka produktionsförutsättningarna, det vill säga:

  • Finns det en flygplats som kan hantera de flygplan vi tänkt använda oss av?
  • Finns det tillräckligt många hotell som håller tillräckligt hög kvalitet?
  • Finns det intresse på resmålet att ta emot skandinaviska turister?

Vem fattar beslut om att starta ett nytt resmål?

Det slutgiltiga beslutet fattas av Vings ledningsgrupp utifrån det underlag produkt- och produktionschefer tagit fram.

Hur lång tid tar det att öppna ett nytt resmål?

När beslutet fattats om att starta ett nytt resmål tar det vanligtvis 1–1,5 år för att de hårda krav vi ställer ska vara uppfyllda innan de första gästerna är på plats.

Vad är en lokal agent och hur samarbetar ni med dessa?

Vi samarbetar med en lokal agent på alla våra resmål. Agenten har lång erfarenhet av resmålet, bra kontakter och vet vilka lagar och förordningar som gäller. Det är också agenten som tillsammans med representanter från Ving som väljer ut vilka hotell vi ska använda, vilka utflykter och transportmedel våra gäster ska erbjudas och så vidare. Samarbetet innebär att vi kan ge våra gäster hög kvalitet och bästa möjliga service.

Hur utvärderas ett nytt resmål?

Framgångarna mäts dels genom försäljningssiffror och dels genom egna frågeformulär som alla kunder får fylla i efter hemkomst från Vings resmål. Frågeformulären ger svar på resmålets och hotellens fortsatta potential. Om ett resmål eller hotell inte uppfyller våra höga krav slutar vi att erbjuda det. Vi tar regelbundet bort hotell som inte håller måttet.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder