Marknadsföring

Här hittar du information om aktuella ämnen som berör Ving i media samt svar på frågor om vår kommunikation. Det sistnämnda kan exempelvis handla om målgrupper, kanalval, marknadsmix, positionering, hur vi jobbar med PR, externa partners eller kundundersökningar.

Vilken målgrupp vänder sig Ving till?

De flesta kunder som reser med Ving är familjer och par över 30 år.

Vilka olika kanaler använder sig Ving av i marknadsföringen?

Ving har en bred marknadsföringsmix som inkluderar internet, annonsering i dagspress, tv, inspirationsmagasin, sökord, bannerannonsering, sociala medier och PR.

Vilken av dessa kanaler är viktigast?

Ving.se är navet i all vår kommunikation och vår klart viktigaste försäljningskanal så vår webbplats är även den snabbast växande marknadsföringskanalen. Det handlar inte om att annonsering på internet blir viktigare utan om att allt fler potentiella kunder besöker Ving.se när de letar efter resor. Vi utvecklar ständigt Ving.se med ambitionen att göra den så innehållsrik och lättanvänd som möjligt.

Vilken kanal är mest effektiv?

Det beror helt på budskapet som ska kommuniceras. Vi genomför kontinuerligt målgruppsanalyser och undersökningar för att säkerställa att vi använder rätt kanal för att nå rätt målgrupp.

Hur använder Ving sociala medier i sin marknadsföring?

Ving har sedan 2008 använt sig av sociala medier som en del av sin kommunikation. En del sociala medier som Facebook och Twitter fungerar som kundtjänst där Vings kunder kan ställa frågor kring sina resor, medan andra används mer som kanaler för marknadsföring. Här hittar du Vings alla sociala kanaler.

Hur arbetar Ving med mobila kanaler?

Vings app är en av de mest använda och populära inom hela resebranschen. Här hittar du Vings appar.

Hur fördelas marknadsföringsbudgeten?

Hur budgeten ser ut för Vings marknadsföring är inte officiellt, men av den totala mediebudgeten lägger Ving cirka 40 procent på tv-reklam och 40 procent i olika digitala kanaler som adwords, banners och i sociala medier. Resterande 20 procent läggs på på dagstidningar och magasin.

Hur positioneras varumärket Ving?

Ving strävar efter att vara Sveriges ledande semesterarrangör. Med det menar vi att Ving ska uppfattas som den arrangör som leder utvecklingen i form av nya produkter, koncept, resmål och så vidare. Våra kärnvärden som ska genomsyra vår kommunikation är: kvalitet, pålitlighet och service.

Hur mäts effekten av Vings marknadsföring?

Effekten av marknadsförings- och reklaminvesteringar mäts främst på två sätt: genom direkt påverkan på försäljningssiffrorna och genom externa mätningar, så kallad tracking.

Vem producerar Vings reklam?

Ving har en egen nordisk reklamavdelning som tar fram och producerar det mesta av vår reklam: inspirationsmagasin, annonser, banners, webbsidor, utlandsmaterial och direktutskick. Till vår hjälp har vi dessutom samarbetspartners som hjälper oss med idéer, strategier och rådgivning.

Hur arbetar Ving med PR?

Ving fokuserar framförallt på medierelationer. Viktigt är också att arbeta i nära samarbete med marknadsavdelningen. Vår informationschef har det övergripande ansvaret för kontakten med media. Därutöver finns också ett antal presstalesmän med expertis inom olika områden. Vår ambition är att ha en hög tillgänglighet och ge snabba och korrekta svar. Presstalesmännen talar dagligen med media och svarar även på frågor angående branschen i allmänhet och Ving i synnerhet.

Vilka är era externa samarbetspartners?

Vi samarbetar med och mediabyrån Vizeum och via vårt moderbolag Thomas Cook plc har vi ett samarbete med den brittiska reklambyrån Albion.

Varför svarar ni inte på alla frågor om er marknadsföring?

Ving tillhör en börsnoterad resekoncern och kan därför inte lämna ut uppgifter som kan vara konkurrenskänsliga. Det tillhör ovanligheterna att företag berättar om allt som rör deras marknadsföringsarbete. Några vanliga frågor som vi inte kan svara på är hur vår marknadsplan ser ut, hur vår marknadsstrategi ser ut samt hur vår SWOT-analys ser ut.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder