Finansiell fakta

Alla siffror i MSEK om ej annat anges.

2017/2018
Omsättning: 15 700
Rörelseresultat: 1 453
Marginal: 9,3%

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder