Organisationen Adepsi på Gran Canaria

Den ideella organisationen Adepsi grundades 1982 med målet att integrera vuxna människor med intellektuella funktionshinder ålder socialt och i arbete efter att deras pedagogiska skolgång avslutats.

Adepsi

Genom våra hotell Sunwing Arguineguín Seafront och Sunprime Atlantic View på Gran Canaria stödjer vi organisationen Adepsi genom att erbjuda arbete, praktikplats och vara delaktiga vid utbildningar samt vid genomförandet av olika projekt.

Organisationen Adepsi har som mål och vision att vara en kvalificerad och engagerande organisation som arbetar för att möta personer med intellektuella funktionshinder och förbättra deras, och deras familjers livskvalité. Men det är också en organisation som kämpar för rättigheterna till personer med intellektuella funktionshinder i syfte att uppnå full integration socialt och i arbetslivet.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder