Hart House i Gambia

I Gambia stödjer Ving Hart House, som ger barn med funktionsnedsättning utbildning.

Hart House

Målet är att avlasta familjerna, öka förståelsen i det lokala samhället och uppmuntra barnens utveckling.

Hart House ligger i Sinchu Alhagi, två mil från Banjul och grundades 2001 av engelsmannen Geoff Hunwicks tillsammans med en lokal ideell kommitté. Hunwicks engagemang bygger på egna erfarenheter som barn. Idag bor han i Gambia och fokuserar helt på sitt livsprojekt, Hart House.

Till Hart House har vi skänkt kläder, rullstolar, skolmaterial, leksaker samt gjort donationer.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder