Skola och bibliotek i Khao Sok, Thailand

Cirka 200 kilometer norr om Phuket i Thailand ligger naturparken Kao Sok och skolan Baan Du Plang School. Skolan som drivs med mycket enkla medel och under fattiga förhållande hade under många år sett sitt lilla bibiliotek, som var helt byggt av trä, brytas ner och förstöra både byggnaden och de barnböcker som fanns.

Donation genom Sunclass Airlines

Genom vårt flygbolag flygbolag och Spies Danmark donerades cirka 100 000 Bath till ett nytt bibliotek som stod klart 2011. Byggnaden, som fick namnet ”Thomas Cook Airlines Library” gjordes helt i cement och byggdes av lokala hantverkare tillsammans med föräldrarna till de cirka 140 barnen i skolan.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder