Principer och riktlinjer

För oss på Ving är hållbar utveckling en ledstjärna.

 • Vi strävar efter att minimera de negativa effekterna av turismen och öka de positiva.
 • Vi vill utveckla, genomföra och marknadsföra turism på ett hållbart sätt.
 • Vi vill minska turismens negativa effekter på miljön och följer lokala, nationella och internationella lagar och förordningar som gäller vår verksamhet.
 • Vi är emot alla former av illegala och exploaterande former av turism.
 • Vi strävar alltid efter att utgå från hållbarhetsaspekten, både när det gäller den egna verksamheten och då vi samarbetar med lokala partners.

Turism och resande påverkar inte enbart miljön utan även lokalbefolkningen på våra resmål. För att lyckas med detta arbete har vi inom Ving och Nordic Travel Leisure Group enats om fyra riktlinjer och principer kring hållbart resande.

1. Arbetsvillkor – Vi ska verka för att arbetsvillkoren omfattar:

 • Fackföreningsfrihet
 • Minimilöner
 • En god arbetsmiljö
 • Reglerad arbetstid

2. Barnarbete – Vi ska verka för förbud mot barnarbete (vi accepterar inga arbetstagare som är yngre än lagen i respektive land tillåter).

3. Miljö – Vi ska verka för:

 • Att påverka samarbetspartners att agera så miljömedvetet som möjligt i sin verksamhet (exempelvis energi-, vatten- och kemikalieförbrukning och källsortering).
 • Att minska mängden koldioxidutsläpp och avfall på destinationerna.
 • En sund utveckling av turismen på resmålen.
 • Att stimulera användandet av lokala produkter och arbetskraft.

4. Barnsexturism – Vi fördömer alla former av sexuellt utnyttjande av barn och stödjer alla lagar som stiftas för att förhindra och straffa sådana brott. Vi arbetar aktivt för att motverka att barn utnyttjas, vi stödjer bland annat barnrättsorganisationen ECPAT och vi arbetar utifrån riktlinjerna nedan.

 • Vi har upprättat en policy mot barnsexhandel.
 • Vi informerar och utbildar vår personal.
 • Vi informerar våra resenärer.
 • Vi har en klausul i alla våra hotellkontrakt.
 • Vi informerar lokala samarbetsparters om vårt ställningstagande.

Riktlinjerna bygger på FN:s barnkonvention och FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO:s, konventioner om deras arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

Hållbarhetsrapportering

Ta del av vår hållbarhetsrapport för 2020 nedan

Hållbarhetsrapport

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder

Nödvändiga cookies gör sajten brukbar genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering och tillgång till säkra webbplatsområden. Sajten kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
Funktionella cookies gör det möjligt att spara information om hur hemsidan visas eller beter sig. T.ex. ditt val av språk eller region. Dessa behövs för att sajten ska kunna fungera optimalt.
Statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla data.
Marketing cookies används för att spåra hur besökare rör sig på hemsidan. Detta för att visa innehåll som är relevant för respektive besökare och mer värdefullt för företaget och tredjeparts annonsörer.