Miljöarbete på resmålen

Förutom att påverka våra hotellpartners, försöker vi även påverka andra samarbetspartners, lokala myndigheter och organisationer att arbeta mer miljövänligt.

  • Alla medarbetare har tillgång till miljöinformation och utbildningsmaterial på vårt intranät. Viss miljöutbildning ingår även i våra guideskolor och i vidareutbildningar för service- och destinationschefer.
  • Vi källsorterar papper på alla våra kontor världen över.
  • Vi genomför varje år en Beach Cleaning Day på de resmål där detta är möjligt. Det innebär att personalen ger sig ut på stränderna för att plocka skräp och snygga upp. Även gästerna uppmuntras att delta för att visa sin ståndpunkt mot lokala myndigheter.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder