Ving/Thomas Cook Group lanserar initiativet #noplaceforplastic

Tar bort 70 miljoner engångsartiklar i plast under 2019

Thomas Cook Group, som Ving är en del av, vill minska nedskräpningen av plast i haven. 8 miljoner plastföremål når haven varje dag*, skräp som förstör havsmiljön och som sedan når stränder runt om i världen. Företagets mål är att 70 ton plast ska vara borta i slutet av år 2019, som ett första steg i företagets långsiktiga initiativ #noplaceforplastic.

Läs mer Mängden plastskräp som hamnar i Medelhavet ökar med 40 procent under sommarmånaderna**, vilket visar en direkt koppling mellan turism och nedskräpning av plast. Mot bakgrund av den miljöpåverkan plast har inleder Thomas Cook Group ett långsiktigt arbete med att minska användningen av plast.
 
- Med det här initiativet ökar vi vårt fokus på att bidra till ett mer hållbart resande och minskad miljöpåverkan. Första steget är att ta bort engångsprodukter i plast som sugrör och drinkpinnar på våra egna koncepthotell och på vårt flygbolag, Thomas Cook Airlines. Det är här vi har störst möjlighet att åstadkomma en snabb förändring. Parallellt med detta jobbar vi med att identifiera hur mycket vi, våra partners och våra underleverantörer i övrigt använder plast. Med den kunskapen kommer vi att ta vidare steg för att minska användandet av engångsartiklar och plast, säger Magnus Wikner, Koncernchef för Thomas Cook Northern Europe.
 
Smygstart sommaren 2018
 
I somras genomfördes en kampanj på tio av Thomas Cook/Vings koncepthotell i ett försök att få gäster att avstå sugrör. Det minskade användningen av sugrör med nästan 50 procent, vilket motsvarar över en miljon sugrör. Drinkpinnarna i plast som används på flygen är också en volymprodukt som nu tas bort ombord på alla flyg med Thomas Cook Airlines.
Dölj

För att bidra till att bevara resmålen och haven fria från plast har mål satts upp fram till år 2020 som innebär att företaget ska;

 • Ta bort 70 miljoner engångsartiklar av plast på våra kontor, egna koncepthotell och flyg (Thomas Cook Airlines). Det motsvarar 70 ton plast, eller 3 500 fullpackade resväskor, varav merparten skall vara borttaget i slutet av år 2019.
 • Där det är möjligt, byta ut engångsartiklar mot alternativ i återvunnen plast, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara alternativ.
 • Säkerställa att använda plastföremål slängs på återvinningsstation där anläggningar finns tillgängliga. Vi kommer att arbeta tillsammans med leverantörer, myndigheter och reseindustrin för att förbättra möjligheterna för avfallshantering och återvinning på våra destinationer.
 • Använda vår storlek som företag att påverka kunder, anställda, leverantörer och reseindustrin att sprida kunskap om denna fråga.

- Förhoppningen är att vårt engagemang kan påverka andra att arbeta med oss för att radikalt minska mängden plast i reseindustrin, för en hållbarare framtid för medarbetare, resmålen vi älskar och naturligtvis för våra kunder, avslutar Magnus Wikner.

Frågor och svar om initiativet

*2005 United Nations Environment Programme report “Marine Litter An analytical overview”.
**2018 WWF report “The Holiday Plastic Choking Our Oceans”.

Två pilotprojekt på Rhodos sommaren 2019

På Rhodos startas ett pilotprojekt på flera hotell för att försöka hitta nya hållbara alternativ till plastprodukter inom olika användningsområden som kan implementeras bredare i verksamheten.

På Vings familjehotell Sunwing Kallithea Beach görs dessutom ett test att återvinna och samla in trasiga eller bortslängda plastföremål, som badbollar, madrasser och simpuffar. Thomas Cook har inlett ett samarbete med det engelska designföretaget Wyatt and Jack som återvinner plast och tillverkar artiklar som badväskor och tvättpåsar av materialet. Gästerna har tillgång till en särskild insamlingsstation där plastföremål kan lämnas in för att få nytt liv genom Wyatt and Jack.

Frågan även viktig för konsumenter

En konsumentundersökning genomförd av Thomas Cook-gruppen visar att 9 av 10 oroar sig över nedskräpningen av plast i haven. 38 procent har noterat skräpiga stränder på sin senaste resa, av dem svarar en tredjedel att det minskar viljan att återvända till resmålet. Nära 7 av 10 (65 procent) svarar att de föredrar att resa med ett företag som tar tag i problemen med plast. Samtidigt visar resultaten att många kan tänka sig att avstå användning av plastartiklar som sugrör, drinkpinnar och bestick.

Hur förhåller sig resenärer till användning av plast och nedskräpning? Thomas Cook/Vings undersökning visar:

 • 94% är oroade över nedskräpningen av plast i våra hav. (Sverige 95%)
 • 88% anser att det är viktigt att reseföretagen tar nedskräpningen av plast på allvar. (Sverige 91%)
 • 65% svarar att de föredrar ett reseföretag som vidtar åtgärder för att minska nedskräpningen av plast (Sverige 77%)
 • 22% svarar att det är troligt att de slänger plastskräp istället för att lämna till återvinning. (Sverige 20%)
 • 72% är mer medvetna om sin egen användning av plast än de var för 12 månader sedan. (Sverige 68%)
  De svarande har inga problem med att sluta använda engångsartiklar som sugrör, drinkpinnar, bestick och badbollar. Däremot vill många behålla barns simpuffar, flaskor med solkräm, schampo och tvål. Även vattenflaskor är viktigt för många. Men på frågan om man istället kan tänka sig att köpa en flaska som används till påfyllning av vatten under semestern svarar 72% att de kan tänka sig det. (Sverige 76%)
 • 66% av familjerna köper lek- och badleksaker i plast vid varje eller varannan/var tredje semester. 62% tar dem med sig hem medan 35% lämnar kvar dem för andra att använda.

Thomas Cook-gruppen genomförde en konsumentundersökning med 3 360 svarande från sex länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England) under perioden 11-17 oktober, 2018.

Frågor & Svar om initiativet

Två pilotprojekt på Rhodos

Läs mer Hur många plastleksaker (badmadrasser, badbollar mm) lämnas kvar på era hotell varje år?  
  I genomsnitt är det 15 föremål i veckan per hotell. Men vissa hotell samlar ihop dem och lånar ut till nya hotellgäster.
 
  Hur samlar ni in badprodukterna?  
Vi kommer att ha en återvinningsstation på vårt hotell Sunwing Kallithea på Rhodos under sommarsäsongen 2019. Produkterna ska därefter transporteras till England där de ska återanvändas till nya produkter som badväskor och tvättpåsar mm.
 
  Vilka plastprodukter kommer ni att återanvända?  
  Allt från badbollar till barns simpuffar till de badproduker som de populära svanarna och flamingos som man ofta ser på Instagram.
 
  Är det inte en större miljöpåverkan att flyga dessa produkter till England?  
  Vårt flygbolag är ett av de mest effektiva I Europa, med 18% mindre utsläpp per passagerarkilometer än de fem största Europeiska flygbolagen. Vi vet inte hur mycket det blir men kanske 1-2 resväskor i veckan.
 
  Vore det inte bättre att förbjuda gäster från att använda badprodukter i plast?  
  Medan två tredjedelar av våra kunder säger att badleksaker är ganska oviktiga vet vi att många älskar sina badleksaker och vi vill inte sabotera det roliga för dem. Däremot vill vi uppmuntra gästerna att återvinna dem så att de via oss kan återanvändas till nya produkter.
 
  Varför gör ni det här?  
Vi har beslutat oss för att testa nya vägar för att minska nedskräpningen av plast och då fanns möjligheten att göra detta tillsammans med Wyatt and Jack, som vi hoppas ska bli en långsiktig partner. De är experter på att ta tillvara på kasserade plastprodukter. Projektet ger oss ny kunskap och möjlighet att prata om frågan med våra kunder.
 
  Varför har ni valt Rhodos?  
  Vi driver ett antal egna koncepthotell på Rhodos och har även ett etablerat hållbarhetsteam på plats som kan övervaka och jobba med projektet. Dessutom har ön begränsade återvinningsanläggningar och det är därför viktigt att utveckla lösningar som tar vara på plast separat istället för att det bara deponeras.
 
  Vad innehåller pilotprojektet på Rhodos mer?  
Förutom återvinning av badartiklar i plast kommer vi att genomföra plastreducerande insatser på alla våra egna koncepthotell på Rhodos under sommarsäsongen 2019 (12 hotell). Det omfattar bland annat stationer för påfyllning av dricksvatten, test av komposterbart papper, och andra alternativ till engångsartiklar samt utforska olika sätt att påverka våra gäster på hotellen att minska sitt plastavfall.
 
  Vilka typer av avfalls- och återvinningsinitiativ tittar ni på?  
  Vi vill uppmuntra destinationerna att sätta in lösningar som passar dem. Det finns ingen lösning som passar alla. Det måste vara en flerstegsraket - företag som minskar sitt avfall, kunder som tar ansvar för att använda de tillgängliga avfallsanläggningarna och lokala myndigheter som ser till att de har rätt avfallshanteringsprocesser på plats.
 
  Var kommer ni att fokusera insatserna först?  
Vi har valt att fokusera på Grekland. Där har vi många egna koncepthotell och därmed större möjlighet att påverka. Enligt att undersökning från WWF kommer 50% av all plast som sköljer upp på stränderna från sugrör, drinkpinnar och plastpåsar, som alla används av turistnäringen.
 
  Har ni några partners eller påtänkta partners i projektet?  
  Vi sonderar möjligheterna, vi uppmuntrar partners att ta kontakt med oss.
 
Dölj

Fler frågor kring projektet

Läs mer Hur stor andel av ert totala avtryck (plastic footprint) står dessa 70 miljoner engångsartiklar för?  
  Idag har vi ingen sammanställning av det och vi kommer att undersöka hur mycket Thomas Cook – och hela vår underleverantörskedja och partners använder plast. Vi börjar med ett första steg där vi snabbt kan göra skillnad, genom att ta bort engångsartiklar i plast, i synnerhet stora volymprodukter som sugrör och drinkpinnar i plast.
 
  Hur kom ni fram till målet 70 miljoner artiklar?  
  Vi har tittat på var de största volymerna finns och vilka artiklar kunderna sannolikt kommer sakna minst och som därmed enkelt kan avlägsnas. Dessa tas bort från våra flyg (Thomas Cook Airlines) och på våra koncepthotell. Vi jobbar med alla våra 190 koncepthotell, varav 63 redan har påbörjat sitt arbete med att minska användningen av plast.
 
  Ni ska ersätta övriga plastartiklar med återvunnen eller biologiskt nedbrytbar plast. Betyder det att ni kommer att ha tagit bort alla engångsprodukter i plast över hela verksamheten till år 2020?  
Vi strävar efter att inte använda engångsartiklar i plast efter 2020. I de fall det fortsatt finns ett behov av engångsartiklar kommer vi att försöka hitta mer hållbara alternativ. Sannolikt kommer det att vara en del utmaningar då ersättningsalternativen kanske inte är lika bra/effektiva som de i plast. Det kan exempelvis handla om tyngre ersättningsprodukter på våra flyg som i sin tur skulle påverka bränsleeffektiviteten och påverka utsläppen av koldioxid negativt.
 
  Kan du beskriva hur stor användningen av plast är i er verksamhet och hos era underleverantörer?  
  I första steget fokuserar vi på att utvärdera och minska användningen av plast i vår egen verksamhet för att förstå var de största utmaningarna finns innan vi börjar utvärdera våra underleverantörer. Turistindustrin har en komplex underleverantörskedja och vi behöver analysera var vi kan göra störst skillnad.
 
Under det kommande året kommer vi att arbeta tillsammans med andra inom industrin hur vi kan underlätta och genomföra en storskalig förändring och ta bort engångsplast från vår verksamhet.
Vi arbetar med ABTA redan idag (engelska branschföreningen för turism och resor i UK) och som just nu håller på med ett projekt om plast och där vi kommer att bidra med kunskap. Utöver det är det öppet, vi vill samarbeta med andra i branschen, men även duktiga företag utanför branschen, ex förpackningsindustrin osv.
 
  Vilka är de mest förekommande plastprodukterna i er verksamhet och leverantörskedja?  
  Vi använder ett stort antal sugrör på våra egna koncepthotell. I ett pilotprojekt som genomfördes under sommaren på 10 hotell minskade användningen av sugrör med nästan 50%, det motsvarar över en miljon sugrör. Drinkpinnarna i plast som används på våra flyg är också en volymprodukt som vi nu tar bort på alla flyg.
 
  Kan ni ge exempel på fler plastartiklar som ni kommer att rikta in er på?  
Efter de volymprodukter som tidigare nämnts planerar vi att gå vidare med andra områden, exempelvis:
*Arbeta med vårt flygbolag för att ta bort plastförpackningen från headset som ingår i servicepaket.
*Främja vattenfontäner och andra färskvattenkällor på hotell för att minska användningen av plastflaskor genom att låta gäster fylla på sina egna flaskor.
*Sprida kunskap om hur våra gäster kan minska sitt plastavfall, specifikt för varje destination.
*Använda våra egna koncepthotell som hubbar för återvinning. Att öka volymen och omfattningen av avfall på ett ställe inom ett samhälle sänker kostnaden för insamling och återvinning av skräpet.
*Arbeta med flygplatser och lagstiftare för att förbättra och standardisera avfallsanläggningar på flygplatser för återvinning av plast, vilket för närvarande är olika i varje land, eller ofta från flygplats till flygplats.
 
  Säljer ni badleksaker i plast?  
  En del av våra koncepthotell gör det i sina butiker och vi kommer att arbeta med dem för att hitta bättre alternativ.
 
  Vissa plastprodukter är avsedda för säkerhet, exempelvis på flygen eller simhjälpmedel för barn. Är det realistiskt att ta bort dem?  
  Plast använda ofta av väldigt goda skäl, precis som i exemplen ovan. Det vi nu tittar på är hur vi kan ge dessa produkter nytt liv efter att de inte längre kommer till användning. Nästa sommar ska vi genomföra ett pilottest på Rhodos som går ut på att återvinna dessa produkter och se till att blir till strandpåsar, tvättpåsar som kan användas om och om igen. Vi gör det i samarbete med företaget Wyatt and Jack som är specialister på detta.
 
  Om turister har så stor inverkan på destinationerna som de åker till, borde man begränsa eller stoppa dem helt?  
  Turism har stora positiva effekter, såväl som negativa. Turistindustrin är en av världens största arbetsgivare och bidrar till positiva förändringar och inkomster för människor över hela världen. Utöver turismens ekonomiska inverkan så är möjligheterna för människor att resa, upptäcka nya kulturer och platser något som bör vara tillgängligt för alla.
 
Det finns andra sätt att hjälpa till att hantera de negativa effekter som turismen har istället för att begränsa eller stoppa den. Varje destination kommer att behöva olika lösningar för att hantera detta.
 
Vi arbetar med våra egna koncepthotell för att hjälpa dem att erhålla en Travelife-certifiering. Travelife är ett system för hållbarhetscertifiering för hotell. Hotell som certifieras genomgår en tredjepartsrevision mot 163 olika hållbarhetskriterier, bland annat miljöledning, medarbetar- och kundansvar, lokal upphandling och mänskliga rättigheter. Certifierade hotell kan sedan visa upp för kunder och partners vad de har åstadkommit, och kunderna kan boka dessa hotell och veta att de lever upp till krav som att de ska minska sin miljöpåverkan osv.
 
  (EU Ecolabel - Våra egna Sunwing-hotell var först i Europa att ta emot EU:s miljömärkning EU Ecolabel och snart är samtliga av våra egna koncepthotell Sunwing, Sunprime och O.B.C by Sunwing Travelife-certifierade, vilket både handlar om hotellens arbete med miljöpåverkan med fokus på minskad energi-, vatten- och kemikalieförbrukning samt socialt ansvar.) 
 
  Hur kommer ni att få semesterfirare att förändra sitt beteende?  
Alla måste bidra, från turisters användning av plast och hantering av skräp till hotell som hittar sätt att minska plastanvändningen och ge gästerna möjlighet att sortera avfall i olika behållare. De lokala myndigheterna på destinationerna måste också se till att avfall hämtas ofta och att den rättan infrastrukturen är på plats för att möjliggöra effektiv återvinning. Man måste göra det enkelt för alla att engagera sig i att minska sin plastförbrukning.
 
  Frågan om plast är på agendan just nu men är inte den stora miljöboven utsläppen från flygen?  
  Att minska användningen av plast är en del av vår övergripande hållbarhetsstrategi. Strategin fokuserar på tre delar: 
  - Hemma – 100 000 människor ska nås genom våra sociala-, välgörenhets- och samhällsprogram. 
  - På resan - 12% ökad bränsleeffektivitet för Group Airlines (2008/09 baseline). 
  - På semestern - 100% av våra egna koncepthotell ska vara certifierade med Travelife. 
 
Vi är engagerade i att minska våra koldioxidutsläpp. Lufttransporter står för 2% av de globala utsläppen och är vår enskilt största miljöpåverkan faktor som företag. År 2017 var våra utsläpp per passagerarkilometer 72.42gCO2 och våra utsläpp är 18% mindre jämfört med de fem största europeiska flygbolagen. Men vi är självklart medvetna om att vi måste göra mer för att minska vår påverkan på detta område.
 
  Är det möjligt att sikta på en helt plastfri semester?  
  Det är absolut möjligt att sträva efter en semester med mindre plast, men innan det finns förbättringar och innovationer från förpackningsindustrin blir det svårt. Exempelvis nya livsmedelsförpackningar som håller livsmedel fräscha så att vi inte ökar matavfallet eller lätta återanvändbara förpackningar för användning ombord på vårt flyg, så att vi inte ökar koldioxidutsläppen.
 
  Ni lovar att Thomas Cook är engagerade i att få slut på nedskräpningen av plast i våra hav. Men det mesta av nedskräpningen i haven kommer från olika stater, inte turism. Hur planerar ni att arbeta tillsammans med lokala myndigheter för att minska nedskräpningen av plast?  
 
  Vi är övertygade om att vi tillsammans med andra kan bidra till förändring inom turistindustrin. Turism bidrar till, liksom påverkas av plastavfall. Det har en direkt och synlig inverkan på våra kunders upplevelse. Vi måste skydda våra semesterresor och hålla destinationerna unika och speciella. Vi arbetar redan idag tillsammans med lokala myndigheter och vi kommer att använda dessa kontakter för att öka medvetenheten om denna fråga och de utmaningar hotell har gällande avfallshantering och återvinning.
 
  Hur samarbetar ni med andra reseföretag för att tackla problemen med plast?  
Genom att ta ställning för minskad användning av plast för engångsbruk kommer vi att använda vår storlek som företag att uppmuntra utvecklingen av hållbara alternativ och hjälpa till att minska kostnaden för hela industrin.
 
  Genom våra branschorganisationer kommer vi tillsammans att ta itu med dessa frågor. Brittiska branschorganisationen för rese- och turistindustrin, ABTA utvecklar just nu ett program för plast och där man söker fallstudier som kan ge inspiration och råd till andra researrangörer, vi kommer givetvis att dela med oss av våra lärdomar.
Dölj