Vi ska ta bort 70 miljoner engångsartiklar i plast under 2019/2020

Vinggruppen (Ving, Spies, Tjäreborg, Sunclass Airlines), vill minska nedskräpningen av plast i haven. 8 miljoner plastföremål når haven varje dag*, skräp som förstör havsmiljön och som sedan når stränder runt om i världen. Vårt mål är att 70 ton plast ska vara borta i slutet av år 2019/20.

Mängden plastskräp som hamnar i Medelhavet ökar med 40 procent under sommarmånaderna**, vilket visar en direkt koppling mellan turism och nedskräpning av plast. Mot bakgrund av den miljöpåverkan plast har inleder Vinggruppen ett långsiktigt arbete med att minska användningen av plast.
 

För att bidra till att bevara resmålen och haven fria från plast har mål satts upp fram till år 2020 som innebär att företaget ska;

  • Ta bort 70 miljoner engångsartiklar av plast på våra kontor, egna koncepthotell och flyg (Sunclass Airlines). Det motsvarar 70 ton plast, eller 3 500 fullpackade resväskor, varav merparten skall vara borttaget i slutet av år 2019.
  • Där det är möjligt, byta ut engångsartiklar mot alternativ i återvunnen plast, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara alternativ.
  • Säkerställa att använda plastföremål slängs på återvinningsstation där anläggningar finns tillgängliga. Vi kommer att arbeta tillsammans med leverantörer, myndigheter och reseindustrin för att förbättra möjligheterna för avfallshantering och återvinning på våra destinationer.

*2005 United Nations Environment Programme report “Marine Litter An analytical overview”.
**2018 WWF report “The Holiday Plastic Choking Our Oceans”.

Frågor & Svar om initiativet

Fler frågor kring projektet

Läs mer Hur stor andel av ert totala avtryck (plastic footprint) står dessa 70 miljoner engångsartiklar för?  
  Idag har vi ingen sammanställning av det och vi kommer att undersöka hur mycket vi – och hela vår underleverantörskedja och partners använder plast. Vi börjar med ett första steg där vi snabbt kan göra skillnad, genom att ta bort engångsartiklar i plast, i synnerhet stora volymprodukter som sugrör och drinkpinnar i plast.
 
  Hur kom ni fram till målet 70 miljoner artiklar?  
  Vi har tittat på var de största volymerna finns och vilka artiklar kunderna sannolikt kommer sakna minst och som därmed enkelt kan avlägsnas. Dessa tas bort från våra flyg och på våra koncepthotell.
 
  Ni ska ersätta övriga plastartiklar med återvunnen eller biologiskt nedbrytbar plast. Betyder det att ni kommer att ha tagit bort alla engångsprodukter i plast över hela verksamheten till år 2020?  
Vi strävar efter att inte använda engångsartiklar i plast efter 2020. I de fall det fortsatt finns ett behov av engångsartiklar kommer vi att försöka hitta mer hållbara alternativ. Sannolikt kommer det att vara en del utmaningar då ersättningsalternativen kanske inte är lika bra/effektiva som de i plast. Det kan exempelvis handla om tyngre ersättningsprodukter på våra flyg som i sin tur skulle påverka bränsleeffektiviteten och påverka utsläppen av koldioxid negativt.
 
  Vilka är de mest förekommande plastprodukterna i er verksamhet och leverantörskedja?  
  Vi använder ett stort antal sugrör på våra egna koncepthotell. I ett pilotprojekt som genomfördes under sommaren på 10 hotell minskade användningen av sugrör med nästan 50%, det motsvarar över en miljon sugrör. Drinkpinnarna i plast som används på våra flyg är också en volymprodukt som vi nu tar bort på alla flyg.
 
  Kan ni ge exempel på fler plastartiklar som ni kommer att rikta in er på?  
Efter de volymprodukter som tidigare nämnts planerar vi att gå vidare med andra områden, exempelvis:
*Arbeta med vårt flygbolag för att ta bort plastförpackningen från headset som ingår i servicepaket.
*Främja vattenfontäner och andra färskvattenkällor på hotell för att minska användningen av plastflaskor genom att låta gäster fylla på sina egna flaskor.
*Sprida kunskap om hur våra gäster kan minska sitt plastavfall, specifikt för varje destination.
*Använda våra egna koncepthotell som hubbar för återvinning. Att öka volymen och omfattningen av avfall på ett ställe inom ett samhälle sänker kostnaden för insamling och återvinning av skräpet.
*Arbeta med flygplatser och lagstiftare för att förbättra och standardisera avfallsanläggningar på flygplatser för återvinning av plast, vilket för närvarande är olika i varje land, eller ofta från flygplats till flygplats.
 
  Är det möjligt att sikta på en helt plastfri semester?  
  Det är absolut möjligt att sträva efter en semester med mindre plast, men innan det finns förbättringar och innovationer från förpackningsindustrin blir det svårt. Exempelvis nya livsmedelsförpackningar som håller livsmedel fräscha så att vi inte ökar matavfallet eller lätta återanvändbara förpackningar för användning ombord på vårt flyg, så att vi inte ökar koldioxidutsläppen.
Dölj