Miljöarbete

Om de resmål vi älskar idag ska finnas kvar för kommande generationer måste såväl researrangörer som myndigheter och turister göra vad de kan för att öka turismens positiva effekter och minska de negativa.

Vi på Ving arbetar aktivt med miljöfrågor, och vet att vi ibland är en del av problemet. Därför engagerar vi oss starkt i dessa frågor och har gjort det sedan mitten av 90-talet, då vi tillsatte vårt första miljöråd.

ReadMore:en-US:ImageIngress Det är ett ständigt pågående arbete. Vi har genom åren lyckats åstadkomma stora förbättringar, framför allt inom flyget och hotelldriften. Vårt eget flygbolag, Sunclass Airlines, är ett av nordens miljövänligaste charterflygbolag och våra egna hotell, Sunwing Family Resorts, var först i Europa att ta emot EU:s miljömärkning EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman.
 
Vårt mål är att:
 
Påverka samarbetspartners att agera så miljömedvetet som möjligt i sin verksamhet (exempelvis genom att minska sin energi-, vatten- och kemikalieförbrukning och källsortera avfall)
 • Minska mängden koldioxidutsläpp och avfall på resmålen
 • Åstadkomma en sund utveckling av turismen på resmålen
 • Främja användningen av lokala produkter och lokal arbetskraft
Hide:en-US:ImageIngress

Läs mer om vårt miljöarbete

På flyget, hotellen, resmålen och i Sverige

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder