Miljöarbete

Miljöarbete

Om de resmål vi älskar idag ska finnas kvar för kommande generationer måste såväl researrangörer som myndigheter och turister göra vad de kan för att öka turismens positiva effekter och minska de negativa.

Vi på Ving arbetar aktivt med miljöfrågor, och vet att vi ibland är en del av problemet. Därför engagerar vi oss starkt i dessa frågor och har gjort det sedan mitten av 90-talet, då vi tillsatte vårt första miljöråd.

Det är ett ständigt pågående arbete. Vi har genom åren lyckats åstadkomma stora förbättringar, framför allt inom flyget och hotelldriften. Vårt eget flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, är ett av nordens miljövänligaste charterflygbolag och våra egna hotell, Sunwing Family Resorts, var först i Europa att ta emot EU:s miljömärkning EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman.

Vårt mål är att:

Påverka samarbetspartners att agera så miljömedvetet som möjligt i sin verksamhet (exempelvis genom att minska sin energi-, vatten- och kemikalieförbrukning och källsortera avfall)

 • Minska mängden koldioxidutsläpp och avfall på resmålen
 • Åstadkomma en sund utveckling av turismen på resmålen
 • Främja användningen av lokala produkter och lokal arbetskraft

Läs mer om vårt miljöarbete på:

Vårt miljöarbete på flyget

Att flyga charter är alltid ett bättre miljöval än att flyga reguljärt. Charterflyg genererar cirka 30 procent mindre koldioxidutsläpp per passagerarkilometer än reguljärflygbolag. Det beror på att vi fyller våra flyg till drygt 93 procent, att vi oftast flyger direkt till resmålet och har få starter och landningar.

Vings flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har sedan 1999 minskat utsläppen med ca 20 procent och har idag branschens lägsta bränsleförbrukning, 67 gram per passagerarkilometer. Om man jämför det med en helt ny bil krävs det att tre personer samåker i bilen för att komma ner i samma låga bränsleförbrukning per passagerarkilometer. Vår flygplansflotta förbrukar i genomsnitt 2,60 liter flygbränsle per 100 passagerarkilometer.

Thomas Cook Airlines Scandinavia investerar löpande i miljöarbete. Den senaste tiden har Thomas Cook Airlines piloters flygmanualer förts över till iPads.

Det har inte bara inneburit en viktbesparing på omkring 50 kilo per flyg utan även minskat antalet kopior med över 1,5 miljon A4-ark. Det antal kilon som sparats in har gjort att bolagets bränsleförbrukning minskats med omkring 100 ton på årsbasis och koldioxidutsläppet har därmed sjunkit med ungefär 300 ton. Flygbolaget har också investerat i 8 helt nya Airbus A321 under 2015. Flygen, som bland annat är utrustade med moderna "Sharklets" på vingspetsarna, är extremt effektiva i förhållande till tidigare versioner av samma flygmodell. De nya flygen minskar bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläpp med närmare 8 procent på årsbasis.

Sedan januari 2011 är Thomas Cook Airlines Scandinavia ISO 14001-certifierat. Certifieringen ställer höga krav på löpande miljöutveckling och processen ligger helt i linje med det arbete som inleddes inom Thomas Cook Airlines Scandinavia för mer än 15 år sedan.

15 år med gröna flygningar

Thomas Cook Airlines Scandinavia, har även jobbat med så kallade gröna flygningar i 15 år. Det innebär att varje del av flygningen optimeras för en så miljövänlig flygning som möjligt. Processen delas in i flera olika skeden: planering av rutt före start, avgång, under resan, inflygning och landning. Exempelvis räknar man ut vilken som är den kortaste vägen, hur man lastar flyget på bästa sätt och hur start och landning kan ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Fördelarna är minskad bränsleförbrukning, mindre buller och ökad komfort för gästerna. 2015 installerade flygbolaget ett nytt och modernt IT-operationssystem som ytterligare effektiviserar planeringen av flygrutter och avveckling av enskilda flyg.

Så ofta det är möjligt praktiseras gröna inflygningar, vilket innebär att man glidflyger med motorerna på tomgång de sista cirka 250 kilometerna innan landning.

Först med källsortering ombord

År 2001 var Thomas Cook Airlines Scandinavia först ut i Europa med att börja källsortera kabinavfallet ombord. Idag sorteras allt avfall på alla våra flygningar och genom detta initiativ har vi lyckats minska avfallsmängden med 70 procent sedan år 2001. Ca 70 procent av avfallet återvinns eller blir till ny energi och vi har inspirerat flera andra flygbolag att införa samma rutiner.

Miljömål på flyget

 • Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen ska reduceras med 12 procent innan år 2020 med utgångspunkt från 2008 års förbrukning. Målet gäller för hela Thomas Cook Group Airlines. Reduktionen kommer bland annat från att Thomas Cook Airlines Scandinavia, som ett av de första flygbolagen i världen, ersätter cirka 45 kilo manualer ombord med iPads. Tack vare detta sparar flygbolaget cirka 100 ton bränsle och minskar samtidigt CO2-utsläppen med cirka 300 ton.
 • EU:s handelssystem med utsläppsrätter verkställdes år 2012 och har som mål att bidra till förbättringar av både operationella och trafikmässiga rutiner. Systemet är fullt implementerat i Thomas Cook Airlines Scandinavia.
 • Thomas Cook-gruppen har skapat en arbetsgrupp vars syfte är att hitta områden och metoder som kan reducera bränsleförbrukningen. Initiativet omfattar ett stort antal punkter, där vissa redan genomförts, som exempelvis gröna flygningar, nytt It-operationssystem samt användningen av lättviktscontainers för bagage och mat som bidragit till stora viktreduktioner.
 • Mängden kabinavfall per passagerare ska minska bland annat genom en minskad användning av engångsförpackningar ombord.
 • En miljö- och socialklausul ska finnas i alla våra avtal.
 • Koldioxidneutral web surfing. Thomas Cook Airlines Scandinavia klimatkompenserar för all trafik på sina webbplatser. Pengarna används till projekt som investerar i förnybar energi eller bidrar till en minskad miljöpåverkan på annat sätt.
 • Thomas Cook Airlines är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2011.

Mer och utförligare information om Thomas Cook Airlines Scandinavias miljöarbete finns den årliga miljörapporten på flygbolagets hemsida.

Klimatkompensation – Green Seat

Ving samarbetar sedan maj 2007 med GreenSeat, ett företag som erbjuder kompensation för flygrelaterade utsläpp.

På GreenSeats webbplats kan varje resenär lägga in sin flygrutt och räkna ut hur mycket utsläpp hans eller hennes resa genererar samt hur mycket det kostar att kompensera för utsläppen. Det framräknade beloppet betalas in direkt till GreenSeat som investerar pengarna i olika typer av projekt för hållbar energi i utvecklingsländer, för närvarande är det projekt i Afrika och i Indien.

Genom att kompensera utsläppen från sin resa ges hushåll i utvecklingsländer tillgång till hållbar energi. Projekten uppnår två saker samtidigt; de minskar CO2-utsläppen och förbättra levnadsstandarden för familjer i utvecklingsländerna.

Vings resenärer får information om möjligheten att klimatkompensera sin resa i både avresemejl och på Ving.se. Det har medfört att cirka en halv procent av våra resenärer har valt att klimatkompensera sin resa genom GreenSeat.

Läs mer om GreenSeat här.

Vårt miljöarbete på hotellen

Sedan början av 90-talet har vi på Ving arbetat med att miljömärka våra egna hotell Sunwing Family Resorts och Sunprime Hotels, samt påverka samarbetspartners att arbeta mer miljövänligt.

Vings egna hotellanläggningar, Sunwing Family Resorts, började redan 1995 jobba efter ett unikt miljöprogram som kallades ”100 steps towards a better environment”. 2001 tog man ytterligare ett steg genom att införa den nordiska svanens miljöprogram. Kort därefter introducerade EU sin egen miljömärkning; EU Ecolabel, den hårdaste miljöcertifieringen som finns för hotell idag.

Förutom Vings implementering av EU Ecolabel på våra Sunwing Family Resorts arbetar vi även med Travelife certifering. Travelife är en oberoende organisation som stöds av alla större europeiska researrangörer.

Miljöklausul i alla hotellkontrakt

Utöver EU Ecolabel och Travelife har vi en miljöklausul i de hotellkontrakt som alla hotellägare undertecknar. Därmed skriver hotellägaren under på att arbeta enligt ett antal grundläggande miljökrav som har till mål att minska energi-, vatten- och kemikalieförbrukningen samt begränsa mängden avfall. Uppföljning sker varje år i samband med att kontraktet förlängs. De hotell som inte lever upp till, eller bryter mot klausulen har vi rätt att avbryta samarbetet med.

Ving slutar med engångsartiklar i plast

Thomas Cook Group, som Ving är en del av, vill minska nedskräpningen av plast i haven. Företagets mål är att 70 miljoner engångsartiklar i plast ska vara borta i slutet av år 2019, som ett första steg i företagets långsiktiga initiativ #noplaceforplastic. Läs mer här.

Miljöarbete på resmålen

Förutom att påverka våra hotellpartners, försöker vi även påverka andra samarbetspartners, lokala myndigheter och organisationer att arbeta mer miljövänligt.

 • Alla medarbetare har tillgång till miljöinformation och utbildningsmaterial på vårt intranät. Viss miljöutbildning ingår även i våra guideskolor och i vidareutbildningar för service- och destinationschefer.
 • Vi källsorterar papper på alla våra kontor världen över.
 • Vi genomför varje år en Beach Cleaning Day på de resmål där detta är möjligt. Det innebär att personalen ger sig ut på stränderna för att plocka skräp och snygga upp. Även gästerna uppmuntras att delta för att visa sin ståndpunkt mot lokala myndigheter.

Miljö i Sverige

Vings miljöarbete genomsyrar all verksamhet i hela företaget. Även på våra kontor och i våra butiker i Sverige arbetar vi mot tydliga mål för att minska energiförbrukning och mängden avfall. Vi försöker även upplysa våra kunder om hur de kan resa mer miljövänligt.

Exempel på åtgärder och resultat av vårt miljöarbete:

 • Vi slutade år 2009 med att producera våra traditionella försäljningskataloger och idag trycker vi istället ett mindre inspirationsmagasin.
 • Våra trycksaker och magasin, som produceras i Norden, produceras under miljövänliga förhållanden och är märkta med Svanen. Dessa blir dock allt färre, eftersom webben numera är den centrala informationskanalen.
 • Av allt inköpt kontorspapper och katalogpapper är idag närmare 100 procent miljöpapper.
 • 90 procent av all inköpt och förbrukad el på våra kontor och i vår butik är så kallad ”grön el”.
 • Idag bokar över 80 procent av våra kunder sin resa på Ving.se. 90 procent av alla biljetter vi skickar ut är elektroniska.
 • All personal har tillgång till miljöinformation och utbildningsmaterial på vårt intranät. Vi genomför också olika typer av informationsinsatser, t.ex. genom att uppmana vår personal att släcka ljuset när man inte är på plats, stänga - av datorskärmen, sopsortera och spara på papper.
 • Alla våra resenärer har möjlighet att klimatkompensera sin resa för koldioxidutsläpp via GreenSeat . Information om GreenSeat finns på vår hemsida samt i det bekräftelsemail som kunden får efter bokning av resa.
 • Vårt miljöarbete följs upp varje kvartal, och så görs en årlig sammanställning till Thomas Cook Group.