Par sitter på ett fält på Rhodos - ett av Vings många resmål

Frågor och svar om Vings klimatkompensation

Varför väljer Ving att klimatkompensera?

Vi vill göra det enkelt för våra gäster att resa mer hållbart på sin efterlängtade semesterupplevelse och har därför valt att kompensera för samtliga gästers flygresor. I tillägg väljer vi också att klimatkompensera för de gäster som bor på våra viktigaste koncepthotell, Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels samt Ocean Beach Club by Sunwing. Därtill transfer till och från flygplatsen på alla resmål för alla gäster som bokat plats på våra transferbussar.

Turismen skapar arbetstillfällen och möten mellan kulturer men bidrar även till utsläpp av växthusgaser. Vi har ett stort ansvar och fokus på att fortsätta minska våra utsläpp och tar nu ännu ett steg mot vår vision att bli ett fossilfritt företag och kompenserar för de utsläpp som fortfarande inte kan förhindras.

Vad innebär det att ni klimatkompenserar?

Vi och våra kunder delar en passion för resan, där vi skapat upplevelser och minnen tillsammans i över 60 år.

• Sedan april 2019 kompenseras alla våra gästers flygresor, oavsett flygbolag. Vi fokuserar inte bara på koldioxidutsläpp utan även övriga växthusgasutsläpp från flygresor.

•Vi klimatkompenserar för hotellens elförbrukning. Vi kompenserar för alla koldioxidutsläpp och även utsläpp av andra växthusgaser.

•Alla gäster som bokat transfer till och från flygplatsen omfattas av vår klimatkompensation. Beräkningsmetoderna för hotell- och busstransporter baseras på ”GHG-protokollet”, som fastställer internationella standarder för att mäta och kontrollera utsläpp.

Vi investerar i projekt som både reducerar samma mängd utsläpp av växthusgaser men som även bidrar till att skapa tillgång på rent vatten, arbetstillfällen, infrastruktur och främja hälsa och ha en positiv inverkan på samhällen och människor.

Detta är en viktig milstolpe utöver vårt övriga arbete med att minska våra utsläpp, och en del av resan mot vår vision att bli fossilfria som företag.

Vilka flyg är det ni kompenserar för och vilka hotell ingår?

Vi klimatkompenserar för utsläppen från samtliga våra gästers flygresor oavsett om man reser med vårt eget flygbolag Sunclass Airlines eller någon av våra partners. Det inbegriper både charter- och reguljärflyg. Vi kompenserar även för alla tjänsteresor.

Det innebär att den koldioxid och övriga utsläpp som uppstår vid förbränningen av flygbränslet i samband med din resa kompenseras genom exempelvis ett förnyelsebart energiprojekt. Istället för att använda förorenande kol, olja eller gas, levererar projektet energi från exempelvis vind, vilket inte påverkar klimatet negativt. Klimatkompensationen omfattar också våra viktigaste koncepthotell, Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels samt Ocean Beach Club by Sunwing. Vi inkluderar även transfer till och från flygplatsen på resmålen, det gäller för alla gäster som bokat busstransfer hos Ving.

Vad betyder klimatkompensera?

Det är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som vi orsakar. Att köpa klimatkompensation innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för. Man kan se det som att du betalar för att någon ska ta hand om ditt avfall istället för att slänga det i naturen.

Är inte detta bara ett sätt att skjuta ifrån sig problemen med utsläpp?

Vi vill göra det enkelt för våra kunder. Därför satsar vi på klimatkompensation som ett komplement till de utsläpp som vi fortfarande inte kan göra något åt. Samtidigt fortsätter vårt övriga hållbarhetsarbete där vi fokuserar på att minska våra utsläpp här hemma, på våra destinationer och på själva flygresan.

Vilken partner har ni och hur verifierar ni utsläppsminskningar?

Vi investerar i projekt genom ett partnerskap med Natural Capital Partners, NCP, en global ledare inom utsläppsminskningar. Samtliga projekt täcker koldioxidutsläpp och samtliga växthusgasutsläpp. Projekten är certifierade och uppfyller kriterierna för FN:s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard framtagen av bland annat WWF och som stöds av fler än 80 miljöorganisationer.

Vilka projekt investerar ni i?

Vårt klimatkompensationsprogram har stöttat projekt i Östafrika, Gambia, Sri Lanka och Turkiet, vilket både minskar de globala utsläppen och även gynnar lokala samhällen inom bland annat hälsa och arbetstillfällen. Genom att ge tillgång till rent dricksvatten, minska användningen av trä som bränsle, vilket görs för att bland annat rena vatten och minska luftföroreningarna.

Projekten är certifierade och uppfyller kriterierna för FN:s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard som bland annat utvecklats av WWF. Oberoende revisionsorgan kontrollerar att alla projekt uppfyller dessa strikta kriterier och att de också uppfyller krav på socialt ansvar och hållbar utveckling.

Vilka är NCP - Natural Capital Partners?

NCP som bland annat samarbetar med H&M, SAS och företag som Microsoft, PwC och Sky grundades för 20 år sedan. De var med och grundade branschorganisationen ICROA och utformade standards för att kunna sätta mål och mäta företags utsläpp. 2002 lanserades The Carbon Neutral Protocol, som uppdateras årligen och innehåller fem tydliga steg för att företag ska kunna vara tydliga, mätbara och transparenta kring sin strävan att bli fossilfria.

Vad menar ni med att projekten även har en påverkan på samhällen och människor?

Utöver att minska utsläppen av växthusgaser, bekämpa klimatförändringarna (FN:s hållbarhetsmål 13) så innebär flera av projekten även en stor påverkan på människor och samhällen, genom att de även bara i ett av projekten ”Vatteninfrastruktur i östra Afrika” skapar tillgång på rent vatten och sanitet (FN:s hållbarhetsmål 6), främjar hälsa och välbefinnande (3) genom tillgång på rent vatten, jämställdhet (5) genom att tid som annars går åt att hämta och rena vatten (där ansvaret ofta ligger på kvinnor) nu kan ägnas åt annat, hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9) genom att lokal teknik används och lokala mekaniker utbildas inom programmet.

Läs mer om projekten här

Hur räknar ni ut era utsläpp?

Våra utsläpp från flyget baseras på all samlade utsläppsdata från vårt eget flygbolag samt data beräknat på utsläppsstandarder för flygresor som genomförts med externa flygbolag som vi använder. Beräkningsmetoderna för hotell- och busstransporter baseras på ”GHG-protokollet”, som fastställer internationella standarder för att mäta och kontrollera utsläpp från både offentlig och privat sektor. Allt övervakas även av vår partner NCP. Under perioden april 2019 fram till september 2020 är utsläppen beräknade till 708.000 ton CO2e. På grund av pandemins inverkan på vår verksamhet 2020 och 2021 beräknas den förväntade ersättningsgrunden för perioden oktober 2020 till september 2021 till 181.000 ton CO2e.

Klimatkompenserar ni verkligen?

Vi kompenserar för de utsläpp av växthusgaser som flyget ger, exkluderat höghöjdseffekten, som det idag inte finns en enad standard för. Detta är ett första viktigt steg vi tagit att kompensera för de direkta utsläppen från flyget. Nu inkluderar vi våra viktigaste hotell samt transfer. Detta är en viktig milstolpe utöver vårt övriga arbete med att minska våra utsläpp, och en del av vår resa mot vår vision att bli fossilfria som företag.

Är inte detta greenwash?

Vi ser inte klimatkompensation som en långsiktig lösning, utan som ett viktigt verktyg som kan hjälpa oss begränsa vår klimatpåverkan här och nu. Att kompensera för de utsläpp som ännu inte kan förhindras från flygresor, boendet och busstransfers, är ett komplement till vårt övriga hållbarhetsarbete där vi fokuserar på att minska våra utsläpp här hemma, på våra destinationer och på själva flygresan.

Hur tänker ni kring biobränsle?

Förnybara bränslen är en viktig nyckel för att flyget snabbt ska få ned utsläppen ytterligare och en nödvändighet framöver. Vi skulle gärna använda biobränsle redan idag men ser utmaningar i att det idag inte finns tillräckligt utbud på marknaden. Vi stödjer forskning och främjande av förnybara flygbränslen genom NISA (Nordic initiative for sustainable aviation).

Innebär detta att ni höjer priserna för kunderna?

Nej, vi som företag tar kostnaden för att klimatkompensera för alla våra gästers Vi gör det här för att vi vet att flyg är en del av problemet och det är viktigt att vi bidrar med det vi kan. Därför har vi också valt att kompensera för alla flygresor, inte en avgränsad del av dem. I tillägg kompenseras utsläppen för boende för de som bor på våra egna Sunwing-, Sunprime- och O.B.C-hotell. Dessutom klimatkompenserar vi för busstransfer till och från flygplatsen på resmålen för alla våra gäster.

En del företag säger att de ska bli klimatpositiva – ska inte ni också sikta mot det?

Vår vision är att bli fossilfria och därefter fortsätta vår resa mot att bli klimatpositiva.

Vad gör ni mer inom företaget?

Vårt egna flygbolag Sunclass Airlines är ett av de mest klimateffektiva flygbolagen per passagerare i branchen och arbetet fortsätter med att minska utsläppen ytterligare. Vi fortsätter att öka effektiviteten och minska bränsleförbrukningen och uppdaterade 2015/16 vår flygplansflotta med nya effektivare flyg på kort- och medeldistans.

Alla våra egna koncepthotell, där ungefär 40 procent av våra gäster bor, jobbar med Travelife som har riktlinjer och mätsystem för miljöarbete och socialt ansvar i resebranschen. År 2022 ska alla koncepthotell, Sunwing Family Resorts, O.B.C by Sunwing och Sunprime Hotels nå den högsta certifieringen genom Travelife, eller arbeta för att bli certifierade. Det är t ex arbetsrätt och mänskliga rättigheter, miljöledning för energi- och vattenförbrukning, avfall och kemikalier. Travelife stöds av alla stora researrangörer. För att bli certifierad måste hotellet klara granskning via oberoende auditörer från Travelife. Våra mest populära Sunwing Family Resorts är även certifierade med EU Ecolabel.

Utöver det handlar vårt hållbarhetsarbete bland annat om djurskydd och att minska plasten med flera miljoner ton under kommande år, främst på våra egna hotell och flyg. Vi har även en miljöklausul i alla våra hotellkontrakt.

Kan ni förklara vad ni menar med att paketresan är ett mer hållbart alternativ?

Att kompensera för de utsläpp som ännu inte kan förhindras är ett komplement till vårt övriga hållbarhetsarbete. Sunclass Airlines är ett av de mest klimateffektiva flygbolagen per passagerare i branschen och arbetet fortsätter med att minska utsläppen ytterligare.

Förutom flygresan så arbetar vi med den globala hållbarhetsstandarden Travelife på våra egna hotellkoncept, som bland annat Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club och Sunprime Hotels. Vi tar ansvar för och kontrollerar hela resekedjan och har i över 60 år haft nära samarbeten med lokala partners. Genom att optimera flyg, hotell och transferbussar med så få tomma säten och rum som möjligt är paketresor till semesterdestinationer, som bland annat Kanarieöarna optimerade ur klimathänsyn.

Vad betyder de olika standarderna som certifierar projekten ni investerar i?

CDM
CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan och kontrolleras av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Det primära fokuset är att projektet inte hade blivit av om det inte vore för CDM och pengar från klimatkompensation.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). Dessa certifikat kontoförs i ett internationellt registreringssystem, med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Certifikaten utgör därmed ett bevis att leverantören skapat den klimatnytta som kunden beställt. Certifikaten makuleras sedan i det internationella registret, vilket innebär att certifikatet oåterkalleligt förverkas.

CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor påverkan på klimatet. CDM-projekt bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt.

Gold Standard
Gold Standard är en global ideell stiftelse som initierats av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer.

Om Ving - översikt

Nödvändiga cookies gör sajten brukbar genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering och tillgång till säkra webbplatsområden. Sajten kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
Funktionella cookies gör det möjligt att spara information om hur hemsidan visas eller beter sig. T.ex. ditt val av språk eller region. Dessa behövs för att sajten ska kunna fungera optimalt.
Statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla data.
Marketing cookies används för att spåra hur besökare rör sig på hemsidan. Detta för att visa innehåll som är relevant för respektive besökare och mer värdefullt för företaget och tredjeparts annonsörer.