Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Hållbarhet - Frågor och svar

PÅ HOTELLET

Hur arbetar resebranschen med socialt ansvar på hotell?

Turism och resande påverkar inte enbart miljön utan även den lokala befolkningen på våra resmål. Ving har enats kring följande riktlinjer kring socialt ansvar vid resande:

  • Arbetsvillkor
  • Barnarbete
  • Miljö
  • Barnsexturism

När det gäller socialt ansvar på hotellen följs de upp via våra hotellkontrakt som har klausuler som handlar om miljö, barnsexturism och arbetsvillkor, samt via Travelife, som tillhandahåller ett mätinstrument för hållbart resande inom turism.


Utbildar hotell utomlands sina anställda i frågor om socialt ansvar?

På samma sätt som hotell i Sverige utbildar sin personal i olika frågor, utbildar även hotell utomlands sina anställda. Hotellen utomlands är egna verksamheter som drivs lokalt. De hotell som vi själva äger och som drivs på franchisebasis har vi större möjlighet att påverka så att de följer de riktlinjer som vi arbetar efter.


Hur följer researrangörerna upp sina egna etiska riktlinjer för hotell och underleverantörer?

Vi har en uppförandekod för underleverantörer som finns med i avtalen med underleverantörer. Koden följs upp i samband med övrig kontraktsuppföljning. Ving och övriga svenska charterarrangörer förlitar sig även på oberoende uppföljningar som genomförs av tredjepartskontrollanter, bland annat Travelife.


För Ving någon dialog med lokala organisationer och fackförbund på resmålen om exempelvis arbetsvillkor på hotell?

Det är endast få företag och organisationer som kan kontrollera alla leverantörsled i alla världens länder. Vi arbetar med ungefär 1 500 hotell över hela världen och självklart är det svårt för oss att följa upp alla dessa enskilda hotell. Därför jobbar vi med Travelife, ett kontrollorgan inom socialt ansvar som följer upp hur de hotell där vi har flest gäster jobbar med socialt ansvar. I samtliga hotellkontrakt har vi dessutom en uppförandekod som bland annat omfattar socialt ansvar; som t. ex. arbetsvillkor, föreningsfrihet och minimilöner.


Vad är Travelife?

Travelife är en organisation som stöds av alla större europeiska researrangörer. Organisationens syfte är att ta fram de bästa exemplen på hur hotell och researrangörer arbetar med hållbarhet, både med miljön och socialt ansvarstagande.


Vad är EU Ecolabel?

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är Europas officiella miljömärke och en av de främsta miljömärkningarna i världen. EU Ecolabel fungerar precis som det nordiska miljömärket Svanen. För att få denna märkning måste en rad höga krav på miljö, hälsa och kvalitet uppfyllas.


Vad är skillnaden mellan EU Ecolabel och Travelife?

EU Ecolabel är en renodlad miljöcertifiering medan Travelife tillhandahåller riktlinjer och mätsystem för att förbättra både miljöarbete och socialt ansvar i resebranschen. Riktlinjerna innehåller till exempel frågor som ansvar gentemot anställda i form av anställningsavtal, minimilöner, reglerad arbetstid och rätt till fackanslutning. Anslutna företag i Travelife ska också bidra till samhället genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt motverka barnarbete och barnsexhandel.


Hur hittar jag Vings miljömärkta hotell på Ving.se?

Alla våra Travelife-certifierade hotell finns samlade här.

Du kan också söka fram våra miljömärkta hotell genom att använda Hotellhittaren på Ving.se. Under "Boende" kan man bocka i "Miljöcertifiering".


Varför erbjuder Ving All Inclusive?

Ungefär 20 procent av våra kunder väljer All Inclusive. Kritik som riktas mot All Inclusive handlar oftast om att pengarna som resenärerna spenderar på hotellet försvinner ut ur landet. All Inclusive finns på nästan alla resmål och störst andel All Inclusive-hotell finns i länder som Egypten, Mexiko och i Karibien. Det är minst vanligt i Thailand och övriga Asien.

All Inclusive skapar arbetstillfällen i de lokala samhällena. Ofta erbjuds dygnet runt-service och dessa hotell har generellt en högre servicenivå, vilket kräver fler anställda. Det är betydligt fler som arbetar i kök och restaurang på ett All Inclusive-hotell än ett normalt fullservicehotell. All Inclusive skapar också kringnäring i de lokala samhällena, t.ex. transporter och inköp.

Mindre lokala restauranger och kaféer kan däremot få svårt att klara sig ekonomiskt om det finns ett All Inclusive-hotell i närheten. Men på många ställen där sådana byggts varken finns eller har det funnits ett fungerande samhälle. Där är det istället hotellet som skapar arbetstillfällen för många människor.

FLYG OCH MILJÖ

Hur mycket påverkar egentligen flyget miljön?

Uppmärksamheten runt flygbranschen och miljön har ökat de senaste åren. Fokus riktas särskilt mot utsläppen av de koldioxidgaser som kommer från flygplanen i samband med förbränningen av flygplansbränslet.

Klimatförändringarna är ett välkänt problem som vi alla borde ta ett gemensamt ansvar för men det är ett faktum att flygbranschen globalt sett endast står för cirka två procent av det totala koldioxidutsläppet. Det är en siffra som enligt experterna kommer stiga till tre procent år 2050. De största koldioxidutsläppen kommer däremot från elproduktion och uppvärmning samt från jordbruket. Sammanställer man siffrorna från enbart transportsektorn så visar de med all tydlighet att privatbilismen är den absolut största boven med en andel på upp till 75 procent av alla koldioxidutsläpp medan flyget står för 10 procent.


Är det ett bättre miljöval att flyga charter än reguljärt?

Det man kan tänka på är att boka ett flyg som går direkt från punkt A till B, dvs utan mellanlandningar oavsett om det är reguljärflyg eller charter. Eftersom charterflygbolagen flyger med nästan helt fulla plan (till 93 procent hos Sunclass Airlines) och har få mellanlandningar, starter och landningar är det ett bra val. Den som väljer charterflyg bidrar till ca 30 procent mindre koldioxidutsläpp än den som flyger reguljärt.


Kan jag miljökompensera min resa?

Från och med 29 april 2019 klimatkompenserar vi alla flygresor som bokas hos oss, oavsett om du flyger med vårt eget eller något annat flygbolag.


Hur ska vi komma tillrätta med flygets miljöpåverkan?

För att komma tillrätta med flygets påverkan på miljön krävs gemensamma krafttag.

EU har beslutat att flyget ska ingå i handeln om utsläppsrätter från och med den 1 januari 2012. Det innebär att flygbranschen ska köpa utsläppsrätter för de utsläpp som produceras och som bidrar till klimatförändringarna.

Syftet med systemet är att på ett kostnadseffektivt sätt nå de utsläppsminskningar som krävs för att EU ska klara sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet. Handelssystemet omfattar ungefär hälften av EU:s samlade utsläpp och ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen.

Vi på Ving är positiva till att handeln med utsläppsrätter ska minska koldioxidutsläppen på ett globalt plan. Det är en mycket bättre väg än skatter och avgifter. Generellt är vi emot avgifter och skatter eftersom vi anser att de inte skapar tillräckliga incitament för flygbolagen att fortsätta utveckla miljövänliga flygplan. Utan skatter och avgifter kommer det att satsas ytterligare på teknisk utveckling av miljövänligt flyg.

Över en natt skulle de europeiska politikerna kunna reducera koldioxidutsläppen från flyg med 8-13 procent genom att införa det som kallas ”Single European Sky”. Idag är det alltför många kontrollinstanser över Europa som gör det svårt att flyga rakt från en punkt till en annan. Istället måste man flyga sicksack genom Europa. Dessutom medför dagens system att flygen får vänta i luften innan de kan landa.

KRYSSNINGAR

Hur arbetar kryssningsbolagen med hållbarhet?

På Ving samarbetar vi med fyra kryssningsrederier. För att ta del av uppdaterad information om hur de arbetar med hållbarhet hänvisar vi till respektive bolags hemsida.

Royal Caribbean
Celebrity Cruises
Costa Cruises
Norwegean Cruiseline

DJUR OCH TURISM

Har ni utflykter till exempelvis djurparker eller delfinarier?

Vi har sedan länge tagit bort elefantridning/shower ur vårt program. Vi har även slopat djurparker som har späckhuggare och delfiner.

Tiderna har förändrats och vi ser att allt fler av våra kunder är mer intresserade av andra typer av utflykter än djurparker, t ex besöka lokala marknaden eller gå en matlagningskurs eller göra rundresor osv. Vårt fokus är att erbjuda mer av den sortens upplevelser framöver.

Men med det inte sagt att man aldrig möter djur i vårt utflyktsprogram eller på enstaka hotell. För oss är det viktigt att de djur som våra gäster möter har det bra och att god djuromsorg tillämpas.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder