PART OF THE THOMAS COOK GROUP
Frågor och svar
FRÅGOR OCH SVAR

PÅ HOTELLET

Hur arbetar resebranschen med socialt ansvar på hotell

Turism och resande påverkar inte enbart miljön utan även den lokala befolkningen på våra resmål. Ving har enats kring följande riktlinjer kring socialt ansvar vid resande:

  • Arbetsvillkor
  • Barnarbete
  • Miljö
  • Barnsexturism

När det gäller socialt ansvar på hotellen följs de upp via våra hotellkontrakt som har klausuler som handlar om miljö, barnsexturism och arbetsvillkor, samt via Travelife, som tillhandahåller ett mätinstrument för hållbart resande inom turism.

Utbildar hotell utomlands sina anställda i frågor om socialt ansvar?

På samma sätt som hotell i Sverige utbildar sin personal i olika frågor, utbildar även hotell utomlands sina anställda. Hotellen utomlands är egna verksamheter som drivs lokalt. De hotell som vi själva äger och som drivs på franchisebasis har vi större möjlighet att påverka så att de följer de riktlinjer som vi arbetar efter.

Hur följer researrangörerna upp sina egna etiska riktlinjer för hotell och underleverantörer?

Vi har en uppförandekod för underleverantörer som finns med i avtalen med underleverantörer.  Koden följs upp i samband med övrig kontraktsuppföljning. Ving och övriga svenska charterarrangörer förlitar sig även på oberoende uppföljningar som genomförs av tredjepartskontrollanter, bland annat Travelife.

För Ving någon dialog med lokala organisationer och fackförbund på resmålen om exempelvis arbetsvillkor på hotell?

Det är endast få företag och organisationer som kan kontrollera alla leverantörsled i alla världens länder. Vi arbetar med ungefär 1 500 hotell över hela världen och självklart är det svårt för oss att följa upp alla dessa enskilda hotell. Därför jobbar vi med Travelife, ett kontrollorgan inom socialt ansvar som följer upp hur de hotell där vi har flest gäster jobbar med socialt ansvar. I samtliga hotellkontrakt har vi dessutom en uppförandekod som bland annat omfattar socialt ansvar; som t. ex. arbetsvillkor, föreningsfrihet och minimilöner.

Vad är Travelife?

Travelife är en oberoende organisation som stöds av alla större europeiska researrangörer. Organisationens syfte är att ta fram de bästa exemplen på hur hotell och researrangörer arbetar med hållbarhet, både med miljön och socialt ansvarstagande.

Vad är EU Ecolabel?

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är Europas officiella miljömärke och en av de främsta miljömärkningarna i världen. EU Ecolabel fungerar precis som det nordiska miljömärket Svanen. För att få denna märkning måste en rad höga krav på miljö, hälsa och kvalitet uppfyllas. 

Vad är skillnaden mellan EU Ecolabel och Travelife?

EU Ecolabel är en renodlad miljöcertifiering medan Travelife tillhandahåller riktlinjer och mätsystem för att förbättra både miljöarbete och socialt ansvar i resebranschen. Riktlinjerna innehåller till exempel frågor som ansvar gentemot anställda i form av anställningsavtal, minimilöner, reglerad arbetstid och rätt till fackanslutning. Anslutna företag i Travelife ska också bidra till samhället genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt motverka barnarbete och barnsexhandel.

Hur hittar jag Vings miljömärkta hotell på Ving.se?

Alla våra Travelife-certifierade hotell finns samlade här.

Du kan också söka fram våra miljömärkta hotell genom att använda Hotellhittaren på Ving.se. Under "Boende" kan man bocka i "Miljöcertifiering".

Varför erbjuder Ving all inclusive?

Ungefär 20 procent av våra kunder väljer All inclusive. Kritik som riktas mot all inclusiv handlar oftast om att pengarna som resenärerna spenderar på hotellet försvinner ut ur landet. All inclusive finns på nästan alla resmål och störst andel all inclusive-hotell finns i länder som Egypten, Mexiko och i Karibien. Det är minst vanligt i Thailand och övriga Asien.

Under sommaren 2015 och vintern 2015/16 har våra all inclusive-kunder nästan uteslutande bott eller bor på lokalt ägda hotell, vilket innebär att pengarna stannar kvar i respektive land. I Spanien har 100 procent av våra all inclusive-kunder bott på spanskägda hotell, samma sak gäller för Turkiet, Egypten, Grekland och Bulgarien till vilka länder vi har flest resenärer som väljer all inclusive. I Karibien är det mer vanligt att hotell är i utländsk ägo.

All inclusive skapar arbetstillfällen i de lokala samhällena. Ofta erbjuds dygnet runt-service och dessa hotell har generellt en högre servicenivå, vilket kräver fler anställda. Det är betydligt fler som arbetar i kök och restaurang på ett all inclusive-hotell än ett normalt fullservicehotell. All inclusive skapar också kringnäring i de lokala samhällena, t.ex. transporter och inköp.

Mindre lokala restauranger och caféer kan däremot få svårt att klara sig ekonomiskt om det finns ett all inclusive-hotell i närheten. Men på många ställen där sådana byggts varken finns eller har det funnits ett fungerande samhälle. Där är det istället hotellet som skapar arbetstillfällen för många människor.

 

FLYG OCH MILJÖ

Hur stor miljöbov är egentligen flyget?

Uppmärksamheten runt flygbranschen och miljön har ökat de senaste åren. Fokus riktas särskilt mot utsläppen av de koldioxidgaser som kommer från flygplanen i samband med förbränningen av flygplansbränslet.

Klimatförändringarna är ett välkänt problem som vi alla borde ta ett gemensamt ansvar för men det är ett faktum att flygbranschen globalt sett endast står för cirka två procent av det totala koldioxidutsläppet. Det är en siffra som enligt experterna kommer stiga till tre procent år 2050. De största koldioxidutsläppen kommer däremot från elproduktion och uppvärmning samt från jordbruket. Sammanställer man siffrorna från enbart transportsektorn så visar de med all tydlighet att privatbilismen är den absolut största boven med en andel på upp till 75 procent av alla koldioxidutsläpp medan flyget står för 10 procent.

Varför är det ett bättre miljöval att flyga charter än reguljärt?

Eftersom charterflygbolagen flyger med fulla plan (till 95 procent) och har få mellanlandningar. Den som väljer charterflyg orsakar 30 procent mindre koldioxidutsläpp än den som flyger reguljärt.

Kan jag miljökompensera min resa?

Ja, vi erbjuder möjligheten genom GreenSeat. Vings resenärer får information om möjligheten att klimatkompensera sin resa i både avresemejl och på Ving.se. Det har medfört att cirka en procent av våra resenärer har valt att klimatkompensera sin resa genom GreenSeat. Mer information finns på denna hemsida

Hur ska vi komma tillrätta med flygets skadeverkningar?

För att komma tillrätta med flygets skadeverkningar på miljön krävs gemensamma krafttag.

EU har beslutat att flyget ska ingå i handeln om utsläppsrätter från och med den 1 januari 2012. Det innebär att flygbranschen ska köpa utsläppsrätter för de utsläpp som produceras och som bidrar till klimatförändringarna.

Syftet med systemet är att på ett kostnadseffektivt sätt nå de utsläppsminskningar som krävs för att EU ska klara sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet. Handelssystemet omfattar ungefär hälften av EU:s samlade utsläpp och ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen.

Vi på Ving är positiva till att handeln med utsläppsrätter ska minska koldioxidutsläppen på ett globalt plan. Det är en mycket bättre väg än skatter och avgifter. Generellt är vi emot avgifter och skatter eftersom vi anser att de inte skapar tillräckliga incitament för flygbolagen att fortsätta utveckla miljövänliga flygplan. Utan skatter och avgifter kommer det att satsas ytterligare på teknisk utveckling av miljövänligt flyg.

Över en natt skulle de europeiska politikerna kunna reducera koldioxidutsläppen från flyg med 8-13 procent genom att införa det som kallas ”Single European Sky”. Idag är det alltför många kontrollinstanser över Europa som gör det svårt att flyga rakt från en punkt till en annan. Istället måste man flyga sicksack genom Europa. Dessutom medför dagens system att flygen får vänta i luften innan de kan landa.

KRYSSNINGAR

Dumpar era kryssningsfartyg toavatten i havet?

I december 2014 släpptes en rapport från den amerikanska miljöorganisationen Friends of the earth som pekar ut kryssningsfartyg som flytande miljökatastrofer. Bland annat lyfter man fram att fartygen dumpar toavatten direkt i havet.

De tre kryssningsrederier som Ving samarbetar med; Royal Caribbean International och systerrederiet Celebrity Cruises samt Costa Cruises har installerat avancerade vattenreningssystem ombord på alla fartyg som renar, separerar och hanterar avloppsvatten på ett mycket rigoröst sätt innan det släpps ut i havet. När vattnet släpps ut måste det alltid ske långt från land (minst 12 nautic miles) och då vara så pass rent att det uppfyller de lagar och regler som finns.

Reningssystemen ombord är certifierade i enlighet med amerikanska eller internationella bestämmelser. Våra rederier är alla medlemmar i branschorganisationen CLIA (Cruise Line International Association) som har tagit ett beslut om att fartyg inte får släppa ut obehandlat avfall i havet, så kallat blackwater. Detta är bestämmelser som samtliga medlemmar måste följa.

DJUR OCH TURISM

Har Ving en djurpolicy?

Ja vi har en policy inom Thomas Cook Group, där Ving ingår.

Hur följer ni upp att de djur som era kunder möter mår bra?

Vi följer “ABTA Global Welfare Guidance for Animals in Tourism”. Det är riktlinjer kring djurs välfärd. Från och med 1 januari 2017 kräver vi att alla leverantörer som vi samarbetar med följer dessa riktlinjer. Det säkerställer vi genom kontroller och uppföljningar. Läs mer här.

Granskas alla attraktioner?

Kontroller kommer att genomföras hos alla utflyktsarrangörer, men då vi har ca 500 utflykter där man möter djur inom Thomas Cook Group så börjar vi med de största attraktionerna som djurparker och delfinarier under 2017. Av de ca 500 utflykterna erbjuder Ving ca 30. Målet är att genomföra 50 kontroller per år och under sommaren genomförs den första etappen för 2017. Av 25 kontrollerade utflykter under 2016/17 togs 16 bort ur programmet.

Har ni inte haft kontroller tidigare?

Vi har länge arbetat för att våra utflyktsarrangörer ska följa ABTAs riktlinjer, men nu ställer vi detta som ett krav. Djurattraktioner har även tidigare granskats när det kommit till vår kännedom att något inte varit bra på t ex en djurpark, och vi har flera gånger tagit bort leverantörer ur vårt utflyktsprogram. Under 2015/2016 tog vi även bort elefantridning och elefantshower ur vårt program.
Vi har sedan 2013 arbetat för att riktlinjerna ska användas hos underleverantörer men det stod klart för oss när det engelska företaget Global Spirit, som är specialister på dessa frågor, på Thomas Cooks uppdrag gjorde en revision under 2016 att många av våra leverantörer inte implementerat dem. Därför har vi tagit fram en striktare policy och handlingsplan med start 1 januari, 2017.

Varför sätter Ving inte stopp för djurattraktioner helt?

För många av våra kunder är detta en viktig del av semesterupplevelsen. Men självklart är det otroligt viktigt att god djurhållning finns på de utflykter vi säljer. Många av de djur som lever på djurparker kan inte återföras till naturen. Turismen spelar en viktig roll här för att höja standarden för dessa djur, något vi vill säkerställa med den nya policyn.

Vår ambition är att sätta stopp för de leverantörer som missköter sina djur, något som blir tydligare med vår nya strikta policy och fler kontroller.

En viktig del i policyn är också att vi inte accepterar att djurparker köper in vilda tillfångatagna djur från naturen till sina parker för att använda i underhållningssyfte.

KOMMENTARER TILL RAPPORTER

Nedan har vi samlat våra kommentarer till rapporter på temat mänskliga rättigheter.

Ny rapport från Fair Action - No Holiday for the Burmese

December 2015

Vi välkomnar alltid granskning av vår verksamhet. Våra leverantörer måste naturligtvis följa nationella och internationella lagar. Brott mot detta utgör grund för att avsluta samarbetet med ett hotell. I rapporten framförs kritik mot att vi inte gjort mer sedan 2012 för att följa upp hur våra uppförandekoder följs, och det är naturligtvis något vi tar till oss.

Det är få företag och organisationer som kan kontrollera alla leverantörsled i alla världens länder. Då vi alla tre researrangörer tillsammans arbetar med tusentals hotell över hela världen är det självklart svårt för oss att följa upp alla dessa enskilda hotell. Därför jobbar vi med Travelife, ett kontrollorgan inom socialt ansvar och miljö, som följer upp hur de hotell där vi har flest gäster jobbar. Fair Actions nya rapport innefattar inte hotell anslutna till Travelife där vi har störst möjlighet att påverka (50 procent av Vings resenärer till Thailand bor på ett Travelife-certifierat hotell). Vi ser även att United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) kan vara en hjälpande hand i vårt viktiga och långsiktiga arbete för mänskliga rättigheter.

Varje år reser 350 000 svenskar till Thailand på semester. Av dem är det knappt 70 000 som reser med researrangörerna Ving, Apollo och Fritidsresor. Majoriteten som besöker Thailand gör det på egen hand. Det betyder att det krävs mer än att tre researrangörer ställer krav på våra hotellsamarbetspartners för att hållbara förändringar ska ske. Som de tre största researrangörerna i Sverige kommer vi att tillsammans fortsätta bidra till och utveckla vårt hållbarhetsarbete så att vi även i fortsättningen kan vara en föregångare när det gäller socialt ansvar inom resebranschen.

Mathias Bergendahl, Fritidsresor
Kajsa Moström, Apollo
Magdalena Öhrn, Ving


Rapport om arbetsvillkor i Dubai

Oktober 2015

Swedewatch “Shattered dreams - Migrant workers and rights violations in the Dubai tourism sector”.

Vi välkomnar rapporten som Swedwatch tagit fram om arbetsvillkor i Dubai. Tyvärr bekräftar den problem och risker som vi är medvetna om förekommer i Dubai. Vi ställer samma krav på våra samarbetspartners i Dubai som i resten av världen. Våra leverantörer måste naturligtvis följa nationella och internationell lagar. Brott mot detta utgör grund för att vi avslutar samarbetet. I rapporten framförs kritik mot att vi inte gjort mer för att följa upp hur våra uppförandekoder efterlevs, och det är naturligtvis något vi tar till oss.  Vi har tillsammans med Travelife tagit initiativ för att flera granskningar av hotell i Dubai  och UAE ska ske framöver, likt det omfattande arbete vi driver på våra större resmål och i synnerhet på egna hotell där vi har störst möjlighet att påverka.

Varje år reser 85 000 svenskar till Dubai. Av dem är det endast drygt 10 000 som reser med charterarrangörerna Ving, Apollo och Fritidsresor. Ving har 1 000 av dessa. Majoriteten som besöker Dubai gör det på egen hand. Det betyder att det krävs mer än att tre charterarrangörer ställer krav på våra hotellsamarbetspartners för att hållbara förändringar ska ske.

Vi charterarrangörer är angelägna om att vi ska fortsätta vara  föregångare vad gäller socialt ansvar i resebranschen. Samtidigt hoppas vi verkligen att övriga aktörer i resebranschen, som ju representerar majoriteten av svensk turism i Dubai, tillsammans med oss agerar för att vi ska kunna skapa långsiktigt hållbara lösningar. Totalt sett är resebranschen är betydligt större än charterresebranschen, speciellt när det gäller resor till Dubai.

 

Magdalena Öhrn, Ving
Kajsa Moström, Apollo
Mathias Bergendahl, Fritidsresor

Rapport från Schyst Resande "Travelife’s broken promises to hotel workers"

September 2015

Vi välkomnar alltid granskningar av våra respektive verksamheter. Rapporten pekar både på förbättringar som skett och brister som kvarstår sedan 2012 och det är tydligt att det krävs hållbara förändringar på hotell över hela världen. Det gäller både hotell som anlitas av charterarrangörer, totalt 25 procent av resebranschen, och hotell som bokas direkt av kunden. Vi tar till oss av det resultat som framkommit och kommer både internt och tillsammans med Travelife att titta på rapporten för att se över förbättringsmöjligheter. Som de tre största charteraktörerna i Sverige kommer vi att tillsammans fortsätta bidra till och utveckla Travelife och vårt hållbarhetsarbete så att vi även i fortsättningen kan vara en föregångare när det gäller socialt ansvar inom resebranschen.

Magdalena Öhrn, Ving
Kajsa Moström, Apollo
Mathias Bergendahl, Fritidsresor


Travelife statement on Schyst Resande’s report Travelife’s broken promises to hotel workers 08/09/15 

Travelife for Hotels and Accommodations welcomes the report and any debate that brings the issue of human rights in tourism to the forefront of the discussion and we remain open and available for further dialogue. 

After having committed to an open dialogue with Schyst Resande since 2013, Travelife is disappointed with the misleading representations of facts and arguments made by the authors, as well as the unfounded negativity in this report. Also, contrary to the authors' statement we were not given the opportunity to comment on the findings of their report. 

Travelife for Hotels and Accommodations is one of very few sustainable tourism certification schemes which undertakes to tackle the issue of human rights in tourism. Auditing human rights is a complex issue, one which we take very seriously. As such, we recognise that our auditing process alone is not the only tool by which one may identify all potential human rights violations, and therefore we have been transparent about these issues when speaking to the authors. Travelife will continue working with our partners and stakeholders to rise to this challenge. 

Specifically, the report purports to criticise Travelife’s approach to labour conditions and human rights. On the contrary, the report in fact focuses on the structural challenges in the Turkish tourism sector (for instance, seasonality and seasonal contracts; the level of Turkish legal minimum wage), issues which we take into account but are outside the scope of Travelife’s published standard. This has been extensively explained to the authors. 

The report, in material aspects, fails to present evidence supporting its claims. For instance, in relation to Turkish hotels, key claims about discrimination, missing employee registration, written contracts and insufficient payment of legal minimum wage are made without the provision of any supporting evidence. 

As the authors of this report point out, the "interviewed hotel workers in Turkey do not constitute a representative sample", and it is noted that a number of the employees interviewed had only commenced employment on the very day of the interviews. 

Finally, we welcome the authors' comments and recommendations on the clarity and the wording of our criteria related to Freedom of Association. Fair Trade Center och Schysst Resande presenterade i oktober 2012 en studie om arbetsförhållanden på och i anslutning till turisthotell i Thailand och Turkiet.


Som rapporten ”Ingen solskenshistoria”, beskriver så har Vings arbete med CSR-frågor blivit bättre sedan 2008 då Fair Trade Centers förra rapport gjordes. Vi har antagit etiska riktlinjer och vi har även anslutit oss till Travelife - det enda kontrollorgan som idag finns för resebranschen inom socialt ansvar. Men vi har en bit kvar och arbetar vidare med dessa viktiga frågor.

Det är endast få företag och organisationer som kan kontrollera alla leverantörsled i alla världens länder. Vi arbetar med ungefär 1 500 hotell över hela världen och självklart är det svårt för oss att följa upp alla dessa enskilda hotell. Därför jobbar vi med Travelife, ett kontrollorgan inom socialt ansvar, som följer upp hur de hotell, där vi har flest gäster, jobbar med socialt ansvar. I samtliga hotellkontrakt har vi dessutom en code of operation som berör just vårt sociala ansvar; som t ex arbetsvillkor, föreningsfrihet och minimilöner, se nedan

Code Of Operation 427X232

Ving fick våren 2012 en förfrågan från Schysst Resande/Fair Trade Center att svara på generella frågor om "Turismens effekter på olika resmål i världen". Eftersom frågeställningen var så generell hänvisade vi till ving.se där alla svar på frågorna fanns. Det var inte fråga om icke transparens eller ovilja. Vi fick heller ingen fråga om komplettering av informationen och förutsatte då att Fair Trade Center fått den information de eftersökte. Dessutom har både syftet och innehållet med rapporten ändrats sedan Ving först fick den presenterad. Var finns transparensen hos Fair Trade Center/Schysst Resande som från början presenterar sin rapport som "Turismens effekter, med fokus på socialt ansvar på resmålen", under arbetets gång sedan beskrivs rapporten som hemlig (läs intervjun) för att sedan lanseras med titeln "Om turismens effekter och arbetsvillkoren i Thailand och Turkiet"?

Vi på Ving tror inte det finns några aktörer i resebranschen som är mer transparenta än just Ving, Fritidsresor och Apollo som granskas i den här rapporten. Självklart ska vi granskas, men samtidigt ställer vi oss frågan varför man inte tittar närmare på de 75 procent av resorna (Fair Trade Centers/Schysst Resandes uppgift) som inte är med de tre stora charterarrangörerna. Är det relevant att fokusera arbetet enbart på charterarrangörerna – som är de enda som faktiskt försöker göra något på det här området. Det aktualiserar också frågan om vad Fair Trade Center/Schysst Resande dragit för slutsatser av villkoren i ett bredare perspektiv som nämns i rapporten (sid 5) – då man också granskat andra hotell som inte anlitas av charterbolagen? Det nämns inte alls i rapporten, men vore mycket intressant att få ta del av.

När det gäller situationen på tvätteriet på Phuket är det självklart inte acceptabelt. Vi har i samråd med Fairtrade agerat på bästa sätt för att inte åsamka arbetarna någon skada. Vi har gjort ett oanmält besök på tvätteriet, som visserligen inte visade några oegentligheter, men som däremot kan sätta press på ledningen på tvätteriet, då vi har sagt att vi ska komma tillbaka och att det är av största vikt för oss att även partners underleverantörer behandlar sina anställda på ett bra sätt. Vi har också kontaktat den organisation på Phuket som genomfört intervjuerna och ska nu med deras hjälp träffa arbetarna på tvätteriet utanför arbetstid för att få mer information om situationen för de anställda. I rapporten nämns att Ving skött hanteringen av tvätteriet dåligt. Vi finner detta mycket märkligt då vi i samråd med Fairtrade gjort precis som vi fått råd att göra. Precis som Fair Trade Center/Schysst Resande är även vi på Ving mycket måna om att vi hanterar detta på ett sådant sätt att arbetarna inte kommer till skada.


Uppföljningsrapport på Ingen solskenshistoria" i september 2014

Som vi tidigare svarat är situationen på tvätteriet på Phuket självklart inte acceptabel. Vi har, ända sedan vi fick vetskap om detta 2012, i samråd med Fairtrade, agerat på bästa sätt för att inte åsamka arbetarna någon skada.

I uppföljningen till rapporten står att vi skulle agerat mer kraftfullt – vilket är mycket märkligt då vi, enligt råd från Fairtrade varit försiktiga för att inte försämra situationen för arbetarna. Det står också att vi bör ha ett möte med den lokala organisationen FED. Detta har vi försökt att få till vid ett flertal tillfällen, men FED har inte återkommit till oss för att få till ett möte, trots upprepade kontakter med organisationen. Tanken var att med deras hjälp träffa arbetarna på tvätteriet utanför arbetstid för att få mer information om situationen för de anställda.

Allt vi har gjort för att försöka förbättra situationen för arbetarna har vi gjort i samråd med Fairtade, därför är kritiken märklig. Precis som Fair Trade Center/Schysst Resande är även vi på Ving mycket måna om att vi hanterar detta på ett sådant sätt att arbetarna inte kommer till skada.

När det gäller MOU, är det något vi ska se över, för att se om ett sådant avtal kan vara aktuellt.

Det är endast få företag och organisationer som kan kontrollera alla leverantörsled i alla världens länder. Vi arbetar med ungefär 1 500 hotell över hela världen och självklart är det svårt för oss att följa upp alla dessa enskilda hotell. Därför jobbar vi med Travelife, ett kontrollorgan inom socialt ansvar, som följer upp hur de hotell, där vi har flest gäster, jobbar med socialt ansvar. I samtliga hotellkontrakt har vi dessutom en code of operation som berör just vårt sociala ansvar; som t ex arbetsvillkor, föreningsfrihet och minimilöner.

Sedan uppföljningsrapporten släpptes i september har förnyad kontakt tagits med FED för få till stånd ett möte samt uppföljning kring situationen. Trots upprepade försök från Ving har ett möte med FED ännu inte skett. Vår förhoppning är att detta kan ske så snart som möjligt.